Μετρώντας ένα επαγωγικό αισθητήρα ABS

Λήψη υποδείγματος

Πληροφορίες αισθητήρα

Τύπος: Επαγωγικός αισθητήρας ABS
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: -
Τύπος σήματος: Μεταβλητού πλάτους και συχνότητας
Στάθμη σήματος: 0.4 V έως 8 V

Λειτουργία του επαγωγικού αισθητήρα ABS

Ο αισθητήρας ενός συστήματος αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ταχύτητας περιστροφής των τροχών ώστε, να προληφθεί το κλείδωμα του τροχού κατά το φρενάρισμα. Ο επαγωγικός αισθητήρας ABS αποτελείται από ένα μόνιμο μαγνήτη με ένα πηνίο γύρω από αυτόν. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου μεταβάλλεται, όταν ένα αντικείμενο ευαίσθητο στο μαγνητισμό, περάσει μέσα από το μαγνητικό πεδίο του μαγνήτη. Αυτή η μεταβολή του μαγνητικού πεδίου επάγει μια τάση στο πηνίο. Η πολικότητα της επαγόμενης τάσης, εξαρτάται από την κατεύθυνση του κινούμενου αντικειμένου, δηλαδή, αν κινείται μακριά ή προς τον αισθητήρα. Αυτός ο αισθητήρας δεν χρειάζεται ηλεκτρική τροφοδοσία.

Σχηματική άποψη ενός επαγωγικού αισθητήρα ABS

Σχήμα 1: Σχηματική άποψη ενός επαγωγικού αισθητήρα ABS

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αντικείμενο που χρησιμοποιείται για να επηρεάσει το μαγνητικό πεδίο είναι ένας δίσκος ή δακτύλιος με ομοιόμορφα κατανεμημένα δόντια, τοποθετημένος στο ημιαξόνιο. Όταν ο κινητήριος άξονας περιστρέφεται, τα δόντια διέρχονται εμπρός από τον αισθητήρα και το μοτίβο με το οποίο έχουν τοποθετηθεί είναι ορατό στο σήμα του αισθητήρα ABS. Κάθε περίοδος του σήματος είναι ένα δόντι που διέρχεται από τον αισθητήρα. Η συχνότητα και το πλάτος του σήματος εξαρτώνται από την ταχύτητα περιστροφής του κινητήριου άξονα και του αριθμού των δοντιών που υπάρχουν πάνω στο δίσκο ή στο δακτύλιο.

Το επαγωγικό σήμα του αισθητήρα ABS παρακολουθείται από μία ειδική ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECU) για το σύστημα ABS. Η ECU χρησιμοποιεί το σήμα του αισθητήρα ABS με δύο τρόπους. Όταν ο τροχός περιστρέφεται αρκετά γρήγορα ώστε το σήμα του αισθητήρα ABS να υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο, η ECU προσδιορίζει την ταχύτητα του τροχού χρησιμοποιώντας τις κορυφές ανόδου και καθόδου του σήματος. Όταν ένας τροχός έχει σαφώς μικρότερη ταχύτητα από τους άλλους τροχούς ή επιβραδύνεται ταχύτερα από όσο το όχημα θα μπορούσε να ακολουθήσει, η ECU μειώνει την πίεση πέδησης για το συγκεκριμένο τροχό. Αυτό οδηγεί σε μια αύξηση της ταχύτητας του τροχού αυτού και αποτρέπει την ολίσθηση. Όταν είναι απαραίτητο, η πίεση πέδησης προσαρμόζεται συνεχώς πολλές φορές ανά δευτερόλεπτο, μέχρι το αυτοκίνητο σχεδόν να σταματήσει και η τάση σήματος να πέσει κάτω από το όριο.

Σύνδεση του παλμογράφου

Η σωστή λειτουργία του επαγωγικού αισθητήρα ABS μπορεί να ελεγχθεί με τη μέτρηση των ακόλουθων τάσεων του σήματος, βλέπε Σχήμα 2:

Κανάλι Λήπτης Τάση Εύρος
1 Red probe Σήμα στην θετική πλευρά του αισθητήρα 2 V 1
Black probe Σήμα στην αρνητική πλευρά του αισθητήρα
Μέτρηση διάγραμμα
Σχήμα 2: Μέτρηση διάγραμμα
Μέτρηση ενός λειτουργικού, επαγωγικού αισθητήρα ABS
Σχήμα 3: Μέτρηση ενός λειτουργικού, επαγωγικού αισθητήρα ABS

Ο παλμογράφος συνδέεται στον επαγωγικό αισθητήρα ABS μέσω ενός Λήπτη μέτρησης TP-C1812B και της Δοκιμαστικής Ακίδας TP-BP85. Το όργανο είναι ρυθμισμένο στην κανονική κατάσταση λειτουργίας παλμογράφου με το χρονικό όριο της σκανδάλης ρυθμισμένο στο άπειρο. Όταν με αυτές τις ρυθμίσεις αρχίζει μέτρηση με ένα εφάπαξ σκανδαλισμό, η μέτρηση πραγματοποιείται όταν ο τροχός στρέφεται (με το χέρι).

 1. Όταν ο τροχός στρέφεται με το χέρι, η τάση σήματος είναι χαμηλότερη από εκείνη που παράγεται όταν οδηγείται το αυτοκίνητο. Όταν ο αισθητήρας μετριέται ενώ το αυτοκίνητο κινείται, η κλίμακα της τάσης πρέπει να ρυθμιστεί σε 8 V με το κουμπί για το εύρος της τάσης Range up/down.

Μέτρηση

ο Σχήμα 4 δείχνει μια κυματομορφή ενός επαγωγικού αισθητήρα ABS η οποία μετριέται με τον τροχό να περιστρέφεται με το χέρι. Αυτό το σήμα μπορείτε να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε σωστά τον παλμογράφο ή ως σήμα αναφοράς.

Κατεβάστε την επαγωγική μέτρηση αισθητήρα ABS

Μέτρηση με παλμογράφο ενός επαγωγικού αισθητήρα ABS

Σχήμα 4: Μέτρηση με παλμογράφο ενός επαγωγικού αισθητήρα ABS

Το Κανάλι 1 (κόκκινο) δείχνει το σήμα από τον επαγωγικό αισθητήρα ABS. Το σήμα αρχίζει με ένα μικρό πλάτος και συχνότητα επειδή ο τροχός περιστρέφεται πολύ αργά. Στη μέση της διαδρομής κατά τη διάρκεια της μέτρησης ο τροχός περιστρέφεται με ταχύτητα που διατηρείται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης μέτρησης.

Το πλάτος του σήματος αλλάζει ανάλογα με την ταχύτητα περιστροφής των τροχών: με μεγαλύτερη ταχύτητα περιστροφής, το πλάτος αυξάνει. Το εικονιζόμενο παράδειγμα κυματομορφής έχει ένα μέγιστο εύρος 0,5 V. Αυτό το εύρος είναι αρκετά χαμηλό, διότι ο τροχός περιστρέφεται με το χέρι σε χαμηλή ταχύτητα. Η τάση θα είναι υψηλότερη κατά την οδήγηση, αλλά αυτό είναι αρκετό για να δοκιμαστεί ο αισθητήρας ABS. Το ακριβές εύρος του σήματος δεν είναι σημαντικό, διότι η ECU χρησιμοποιεί τις κορυφές κατά την άνοδο και την κάθοδο για να προσδιορίσει την ταχύτητα του τροχού.

Διάγνωση

Οι τιμές των σημάτων μπορεί να διαφέρουν σε διαφορετικά είδη συστημάτων αντιμπλοκαρίσματος πέδησης και για διαφορετικούς αισθητήρες ABS.

Οι ακόλουθες αποκλίσεις των τιμών του σήματος μπορεί να υποδεικνύουν ένα πρόβλημα:

 • Δεν υπάρχει σήμα:
  Αιτία: οι δοκιμαστικές ακίδες δεν κάνουν καλή επαφή (εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης), ο αισθητήρας είναι χαλαρός, ο αισθητήρας είναι ελαττωματικός.
 • Σήμα με παράσιτα:
  Αιτία: καλώδια σήματος κατεστραμμένα, κακή σύνδεση στους ακροδέκτες της πρίζας, αισθητήρας χαλαρός, αισθητήρας ελαττωματικός
 • Το σήμα εμφανίζει μια απόκλιση:
  Αιτία: ο παλμογράφος δεν έχει ρυθμιστεί σε σύζευξη AC: DC
 • Το σήμα έχει ελαττωματική μορφή:
  Αιτία: Υπάρχει δόντι στον δακτύλιο ή στο δίσκο κατεστραμμένο.

Σχετικά πληροφορίες

Kia Carnival ABS problem
The ABS warning light of a Kia Carnival would always light up when the speed exceeds 130 km per hour. The ABS wheel sensor was replaced twice, without solving the problem. Only by measuring with an automotive oscilloscope it became clear that a mechanical problem was causing the light to go on.
ABS sensor Hall
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται η τάση του σήματος από ένα αισθητήρα ABS με 2 καλώδια, τύπου Hall, σε ένα τροχό που περιστρέφεται με το χέρι. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ένας αισθητήρας ABS, τύπου Hall, με 2 καλώδια λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Αποποίηση ευθυνών

Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Οι πληροφορίες σε αυτό το σημείωμα εφαρμογής έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και θεωρείται ότι είναι αξιόπιστες, ωστόσο η TiePie engineering δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες.

Προειδοποίηση ασφαλείας:

 • Πριν από τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι οι πηγές με επικίνδυνα υψηλές τάσεις είναι απενεργοποιημένες ή προστατευμένες από επαφή. Τάσεις που θεωρούνται επικίνδυνες είναι οι τάσεις πάνω από 30 V AC RMS, αιχμές 42 V AC ή 60 V DC.
 • Κρατήστε καθαρό το περιβάλλον εργασίας, όταν κάνετε τις μετρήσεις.
 • Αυτή η μέτρηση και διαδικασίες αποτελούν παραδείγματα / προτάσεις μέτρησης και δεν θεωρούνται πρωτόκολλα διαδικασιών.
 • Η TiePie engineering δεν μπορεί να προβλέψει τις ενέργειες ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν για την προστασία προσώπων και συσκευών. Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, ελέγξτε ποια μέτρα ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστούν.