Μέτρηση επαγωγικού αισθητήρα εκκεντροφόρου

Πληροφορίες αισθητήρα

Τύπος: Επαγωγικός αισθητήρας εκκεντροφόρου
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: -
Τύπος σήματος: Μεταβαλλόμενη συχνότητα
Στάθμη σήματος: ±0.25 V ελάχιστο 0,25 V έως ±60 V

Λειτουργία του επαγωγικού αισθητήρα εκκεντροφόρου

Ο επαγωγικός αισθητήρας εκκεντροφόρου είναι κατασκευασμένος από ένα μόνιμο μαγνήτη με ένα πηνίο γύρω από αυτόν. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου αλλάζει όταν διέλθει μέσα από αυτό ένα αντικείμενο ευαίσθητο στο μαγνητισμό. Αυτή η αλλαγή του μαγνητικού πεδίου προκαλεί (επάγει) στο πηνίο μια τάση. Η πολικότητα της επαγόμενης τάσης εξαρτάται από την κατεύθυνση του κινούμενου αντικειμένου, αν δηλαδή κινείται μακριά ή προς τον αισθητήρα. Αυτός ο αισθητήρας δεν χρειάζεται τάση τροφοδοσίας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις το αντικείμενο που χρησιμοποιείται για να επηρεάσει το μαγνητικό πεδίο, είναι ένα έκκεντρο στον εκκεντροφόρο. Αντ' αυτού, μερικές φορές τοποθετείται στον εκκεντροφόρο ένας μεταλλικός δίσκος με ορισμένες εγκοπές που περνούν κοντά από τον αισθητήρα του εκκεντροφόρου. Όταν ο εκκεντροφόρος περιστρέφεται και το έκκεντρο ή ο δίσκος περνάει μπροστά από τον αισθητήρα, το σήμα του αισθητήρα εκκεντροφόρου θα αντιπροσωπεύει μια τάση AC της οποίας η συχνότητα και το πλάτος εξαρτώνται από την ταχύτητα περιστροφής του εκκεντροφόρου.

Σύνδεση του παλμογράφου εργαστηρίου

Η σωστή λειτουργία του αισθητήρα εκκεντροφόρου μπορεί να ελεγχθεί με τη μέτρηση των ακόλουθων τάσεων του σήματος, βλέπε Εικόνα 1:

Κανάλι Λήπτης Τάση Εύρος
1 Red probe Τάση σήματος στη θετική πλευρά του αισθητήρα 2 V
Black probe Τάση σήματος στην αρνητική πλευρά του αισθητήρα
Διάγραμμα μέτρησης
Σχήμα 1: Διάγραμμα μέτρησης
Μέτρηση σε ένα λειτουργικό αισθητήρα εκκεντροφόρου
Σχήμα 2: Μέτρηση σε ένα λειτουργικό αισθητήρα εκκεντροφόρου

Ο παλμογράφος συνδέεται στον αισθητήρα εκκεντροφόρου μέσω του Λήπτη μέτρησης TP-C1812B και των ακίδων μέτρησης Δοκιμαστικής Ακίδας TP-BP85. Ο παλμογράφος εργαστηρίου έχει ρυθμιστεί σε κανονική λειτουργία με το χρονικό όριο σκανδάλης ρυθμισμένο στο άπειρο. Όταν αρχίσει μια εφάπαξ μέτρηση (“μιας βολής”) με αυτές τις ρυθμίσεις, η μέτρηση εκτελείται όταν πατηθεί η μίζα του κινητήρα.

Μέτρηση

Η Εικόνα 3 δείχνει μια κυματομορφή ενός αισθητήρα εκκεντροφόρου άξονα, από ένα κινητήρα κατά τη φάση της εκκίνησης. Αυτό το σήμα μπορείτε να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε σωστά τον παλμογράφο ή να το χρησιμοποιήσετε ως σήμα αναφοράς.

Κατεβάστε τη μέτρηση κατά την εκκίνηση

Κατεβάστε τη μέτρηση λειτουργίας ρελαντί

Μέτρηση του αισθητήρα εκκεντροφόρου με παλμογράφο, κατά την περιστροφή της μίζας

Σχήμα 3: Μέτρηση του αισθητήρα εκκεντροφόρου με παλμογράφο, κατά την περιστροφή της μίζας

Το Κανάλι 1 (κόκκινο) δείχνει την τάση σήματος του αισθητήρα εκκεντροφόρου. Η μίζα παράγει πολλά παράσιτα κατά την εκκίνηση. Τα παράσιτα αυτά δεν έχουν καμία επίδραση στην απόδοση του συστήματος διαχείρισης του κινητήρα. Το ακριβές πλάτος επίσης δεν είναι πολύ σημαντικό. Τα συστήματα διαχείρισης του κινητήρα χρησιμοποιούν τις κορυφές των καθοδικών (πτωτικών) κλίσεων των τάσεων σήματος για να προσδιορίσουν τη θέση του κινητήρα.

Μέτρηση με παλμογράφο του αισθητήρα εκκεντροφόρου σε στροφές ρελαντί του κινητήρα

Σχήμα 4: Μέτρηση με παλμογράφο του αισθητήρα εκκεντροφόρου σε στροφές ρελαντί του κινητήρα

Το Σχήμα 4 δείχνει την τάση σήματος του αισθητήρα εκκεντροφόρου ενός κινητήρα που λειτουργεί στο ρελαντί. Το πλάτος και η συχνότητα είναι σαφώς υψηλότερα από ό,τι κατά τη διάρκεια περιστροφής με τη μίζα, λόγω της υψηλότερης ταχύτητας του κινητήρα. Το σήμα είναι επίσης καθαρότερο, διότι η μίζα δεν γυρίζει πλέον τον κινητήρα (ο κινητήρας περιστρέφεται αυτοδύναμα).

Διάγνωση

Οι τιμές των σημάτων μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των διαφορετικών τύπων των μονάδων ελέγχου του κινητήρα και διαφορετικών αισθητήρων εκκεντροφόρου.

The following signal deviations can indicate a problem:

 • Δεν υπάρχει σήμα:
  Αιτία: οι ακίδες λήψης σήματος δεν κάνουν καλή επαφή (εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης), ο αισθητήρας έχει λασκάρει, ο αισθητήρας είναι ελαττωματικός.
 • Το σήμα εμφανίζει περισσότερα παράσιτα από το υπόδειγμα:
  Τα καλώδια του σήματος έχουν ζημιά, κακή σύνδεση στους ακροδέκτες της πρίζας, ο αισθητήρας έχει χαλαρώσει, ο αισθητήρας είναι ελαττωματικός.
 • Το σήμα εμφανίζεται μετατοπισμένο:
  Αιτία: ο παλμογράφος δεν έχει ρυθμιστεί σε σύζευξη AC: AC
 • Το σήμα έχει αντικανονική μορφή:
  Αιτία: το έκκεντρο ή ο οδοντωτός δίσκος έχει ζημιά.

Σχετικά πληροφορίες

Crankshaft Hall
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας τύπου φαινομένου Hall, στροφαλοφόρου άξονα, όταν ο κινητήρας περιστρέφεται με τη μίζα και στο ρελαντί. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας τύπου φαινομένου Hall του στροφαλοφόρου άξονα λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Camshaft sensor inductive
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας επαγωγικός αισθητήρας εκκεντροφόρου άξονα, όταν ο κινητήρας περιστρέφεται με τη μίζα και στο ρελαντί. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο επαγωγικός αισθητήρας του εκκεντροφόρου άξονα λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Xantia refuses to run
A 1999 Citroën Xantia had a new starter motor fitted, after which it would not run anymore. While cranking it would fire briefly and then die. The car’s battery had been disconnected for the starter motor job. A crankshaft sensor code was logged and thus the crankshaft sensor was replaced, regardless of the good signal. Later the ECM was replaced all with no positive results. The question was if the immobilizer could have reset itself by disconnecting the battery. Proper measuring revealed what the real problem was.
Troublesome Volvo XC70
A Volvo XC70 had serious engine related drivability problems. The engine lacked power, would hold back and even stall. Error codes indicated problems in two different areas. Replacing components did not improve things. Proper measuring with an automotive diagnostic oscilloscope revealed two independent problems. Fixing these solved all problems.
Saab 9-5 with intermittent hiccups
The engine of a 1999 Saab 9-5 intermittently shows a "hiccup" but then continues to run properly. Over time, the problem became worse and and at some point, the car would not start for 20 minutes. The owner consulted a garage that concluded that the special Direct Ignition cassette needed replacement. Unfortunately that did not solve the problem. Time to start measuring properly, using an automotive diagnostic oscilloscope.
Αποποίηση ευθυνών

Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Οι πληροφορίες σε αυτό το σημείωμα εφαρμογής έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και θεωρείται ότι είναι αξιόπιστες, ωστόσο η TiePie engineering δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες.

Προειδοποίηση ασφαλείας:

 • Πριν από τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι οι πηγές με επικίνδυνα υψηλές τάσεις είναι απενεργοποιημένες ή προστατευμένες από επαφή. Τάσεις που θεωρούνται επικίνδυνες είναι οι τάσεις πάνω από 30 V AC RMS, αιχμές 42 V AC ή 60 V DC.
 • Κρατήστε καθαρό το περιβάλλον εργασίας, όταν κάνετε τις μετρήσεις.
 • Αυτή η μέτρηση και διαδικασίες αποτελούν παραδείγματα / προτάσεις μέτρησης και δεν θεωρούνται πρωτόκολλα διαδικασιών.
 • Η TiePie engineering δεν μπορεί να προβλέψει τις ενέργειες ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν για την προστασία προσώπων και συσκευών. Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, ελέγξτε ποια μέτρα ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστούν.