Μέτρηση άμεσης ανάφλεξης COP

Κατεβάστε τη μέτρηση

Πληροφορίες ενεργοποιητή

Τύπος: Πολλαπλασιαστής-βύσμα
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 12 V, από το ρελέ του συστήματος
Τύπος σήματος: Μεταβαλλόμενη συχνότητα
Στάθμη σήματος: -

Η λειτουργία της άμεσης ανάφλεξης με πολλαπλασιαστή-βύσμα (COP)

Στην ανάφλεξη με πολλαπλασιαστή-βύσμα (COP), κάθε μπουζί έχει το δικό του πολλαπλασιαστή που τοποθετείται απευθείας στο μπουζί, χωρίς μπουζοκαλώδια. Όπως σε όλα τα συστήματα ανάφλεξης, οι πολλαπλασιαστές μετατρέπουν ένα ρεύμα χαμηλής τάσης στην πλευρά του πρωτεύοντος πηνίου, σε υψηλή τάση στην πλευρά του δευτερεύοντος πηνίου για την παραγωγή μεταξύ των ακίδων του μπουζί, ενός σπινθήρα υψηλής ενέργειας.

Υπάρχουν τρία διαφορετικά συστήματα άμεσης ανάφλεξης COP:

 • Ανάφλεξη COP με 2 ακροδέκτες
  Ένα πηνίο ανάφλεξης το οποίο ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την ECU
 • Ανάφλεξη COP με 3 ακροδέκτες
  Πολλαπλασιαστής με μικροεπεξεργαστή ο οποίος ενεργοποιείται από την ECU μέσω του τρίτου καλωδίου
 • Ανάφλεξη COP με 4 ακροδέκτες
  Ίδια με την ανάφλεξη πολλαπλασιαστή COP 3 ακροδεκτών, αλλά με επιπλέον ένα καλώδιο ελέγχου για την για την ανατροφοδότηση της ECU, για διαγνωστικούς σκοπούς

Κάθε σύστημα απαιτεί μια διαφορετική τεχνική μέτρησης, αλλά χρησιμοποιώντας τον Αισθητήρα Coil-On-Plug TP-COP750, μπορούμε να μετρήσουμε όλα τα συστήματα ανάφλεξης COP, μόνο με μια ρύθμιση του παλμογράφου.

Σύνδεση του παλμογράφου

Στο σύστημα άμεσης ανάφλεξης με πολλαπλασιαστές COP, δεν υπάρχουν μπουζοκαλώδια στα οποία θα μπορούσαμε να συνδέσουμε ένα κατάλληλο επαγωγικό προσαρμογέα. Για τη μέτρηση αυτών των σημάτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο προσαρμογέας Αισθητήρα Coil-On-Plug TP-COP750. Ο προσαρμογέας Αισθητήρα Coil-On-Plug TP-COP750 συνδέεται με τον παλμογράφο χρησιμοποιώντας το σετ Λήπτη μέτρησης TP-C1812B και ο παλμογράφος ρυθμίζεται σε κανονική λειτουργία παλμογράφου τις ακόλουθες ρυθμίσεις εισόδου σήματος:

Κανάλι Λήπτης Τάση Εύρος
1 Red probe Λήπτη COP 2 V
Black probe Δεν συνδέεται

Μέτρηση σε λειτουργική ανάφλεξη COP

Σχήμα 1: Μέτρηση σε λειτουργική ανάφλεξη COP

Απλά τοποθετήστε τον λήπτη στον πολλαπλασιαστή, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1 και τα μοτίβα της ανάφλεξης υψηλής τάσης (δευτερεύουσας) γίνονται ορατά στον παλμογράφο σας και μπορούν να αναλυθούν. Αν το σήμα δεν εμφανίζεται καλά, δοκιμάστε να φέρετε σε επαφή τον Αισθητήρα Coil-On-Plug TP-COP750, με μια διαφορετική επιφάνεια του πολλαπλασιαστή (πλευρικά, πίσω κ.τ.λ.).

Μέτρηση

Η Εικόνα 2 δείχνει μια κυματομορφή μιας ανάφλεξης COP, ενός αυτοκινήτου με τον κινητήρα να λειτουργεί στο ρελαντί. Αυτό το σήμα μπορείτε να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε σωστά τον παλμογράφο ή ως σήμα αναφοράς.

Μέτρηση ανάφλεξης COP

Μέτρηση σε μια λειτουργική ανάφλεξη COP

Σχήμα 2: Μέτρηση σε μια λειτουργική ανάφλεξη COP

Το κανάλι 1 (κόκκινο) στο σχήμα 2 δείχνει το σήμα από μια ανάφλεξη COP 4 ακροδεκτών, που μετριέται με τον Αισθητήρα Coil-On-Plug TP-COP750. Το σήμα δείχνει την τυπική κυματομορφή ενός συστήματος ανάφλεξης. Στην αριστερή πλευρά ξεκινά με το δομοστοιχείο να ενεργοποιεί το πρωτεύον πηνίο για τη δημιουργία ενός μαγνητικού πεδίου. Όταν πρέπει να λάβει χώρα ανάφλεξη, η μονάδα απενεργοποιεί το πρωτεύον πηνίο και το μαγνητικό πεδίο που έχει δημιουργηθεί καταρρέει και δημιουργεί μια υψηλή τάση εξ επαγωγής στην δευτερεύουσα περιέλιξη του πηνίου, αυτό είναι η υψηλή ακίδα στο σήμα. Η υψηλή τάση δημιουργεί ένα σπινθήρα που συντηρείται μέχρι η ενέργεια στο πηνίο έχει γίνει πάρα πολύ χαμηλή, το οποίο μπορεί να δει κανείς στην πτώση του σήματος.

Διάγνωση

Οι τιμές των σημάτων μπορεί να διαφέρουν για διαφορετικούς τύπους των μονάδων ελέγχου του κινητήρα και συστημάτων ανάφλεξης COP. Συμβουλευτείτε το λογισμικό ATIS για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες μονάδες ελέγχου του κινητήρα και αναφλέξεις COP.

Οι ακόλουθες αποκλίσεις στο σήμα μπορεί να υποδεικνύουν ένα πρόβλημα:

 • Δεν υπάρχει σήμα:
  Αιτία: η θέση του αΑισθητήρα Coil-On-Plug TP-COP750 δεν είναι σωστή, απουσία τάσης τροφοδοσίας στον πολλαπλασιαστή COP, απουσία σήματος ενεργοποίησης από την ECU
 • Η τάση σήματος είναι πολύ χαμηλή:
  Αιτία: η θέση του Αισθητήρα Coil-On-Plug TP-COP750 δεν είναι σωστή, κακή παροχή ρεύματος στην ανάφλεξη COP
 • Σήμα με παράσιτα:
  Αιτία: Το άλλο καλώδιο (GND-γείωση) λήψης σήματος του παλμογράφου είναι συνδεδεμένο σε γείωση ή αλλού. Αφήστε το ασύνδετο.

Σχετικά πληροφορίες

Honda Jazz holds back and stalls
A 2006 Honda Jazz with L13A i-DSI engine occasionally holds back and sometimes even stops. No error codes were stored in the car. Several components have been replaced or swapped with an other car. A lot was driven in the car with a scanner hooked up to monitor the "live data" to find an anomaly in sensor or actuator data. Nothing showed up. Only after diagnosing with a good automotive diagnostic oscilloscope, the cause of the problems was revealed.
Ford F150 with defective ignition coil
A Ford F150 has an ignition coil for each cylinder and one of them is defective. It is replaced by a new one, but that one breaks down within half an hour. It is replaced again, with the same result. Measuring with an automotive oscilloscope and a current clamp reveal that the ignition control module is defective.
Αποποίηση ευθυνών

Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Οι πληροφορίες σε αυτό το σημείωμα εφαρμογής έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και θεωρείται ότι είναι αξιόπιστες, ωστόσο η TiePie engineering δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες.

Προειδοποίηση ασφαλείας:

 • Πριν από τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι οι πηγές με επικίνδυνα υψηλές τάσεις είναι απενεργοποιημένες ή προστατευμένες από επαφή. Τάσεις που θεωρούνται επικίνδυνες είναι οι τάσεις πάνω από 30 V AC RMS, αιχμές 42 V AC ή 60 V DC.
 • Κρατήστε καθαρό το περιβάλλον εργασίας, όταν κάνετε τις μετρήσεις.
 • Αυτή η μέτρηση και διαδικασίες αποτελούν παραδείγματα / προτάσεις μέτρησης και δεν θεωρούνται πρωτόκολλα διαδικασιών.
 • Η TiePie engineering δεν μπορεί να προβλέψει τις ενέργειες ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν για την προστασία προσώπων και συσκευών. Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, ελέγξτε ποια μέτρα ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστούν.