Meten aan een COP-ontsteking

Download meting

Actuatorinformatie

Type: Coil on plug
Voeding: 12 V, vanaf systeemrelais
Signaaltype: Frequentie-variërend
Signaalniveau: -

Werking van een coil on plug-ontsteking

Bij Coil On Plug-ontsteking (COP), heeft elke bougie een eigen bobine, direct op de bougie gemonteerd, zonder bougiekabels. Zoals in elk ontstekingssysteem, transformeert de bobine een lage spanning op de primaire kant naar een hoge spanning aan de secundaire kant om een vonk over de contacten van een bougie te produceren.

Drie verschillende COP-ontstekingssystemen zijn beschikbaar:

 • 2-draads COP-ontsteking
  Een bobine die volledig door de ECU aangestuurd wordt
 • 3-draads COP-ontsteking
  Een bobine met eigen ontstekingsmodule die aangestuurd wordt door de ECU via de derde draad
 • 4-draads COP-ontsteking
  Hetzelfde als de 3-draads COP maar met extra controledraad naar de ECU voor terugkoppeling/diagnosedoeleinden

Elk systeem vereist een andere meettechniek, maar met het gebruik van de Coil-on-Plug probe TP-COP750, kunnen alle systemen gemeten worden zonder de meetopstelling te veranderen.

Aansluiten van labscoop

Bij COP-ontsteking zijn er geen bougiekabels om een ontstekings-pickup om te kunnen klemmen. Om deze signalen toch te meten kan de Coil-on-Plug probe TP-COP750 gebruikt worden. De Coil-on-Plug probe TP-COP750 wordt aangesloten op de labscoop met een Meetsnoer TP-C1812B en de labscoop is in normale scope-mode gezet met de volgende instellingen:

Kanaal Probe Spanning Meetbereik
1 Red probe COP-probe 2 V
Black probe Niet aangesloten

Meten aan een werkende COP-ontsteking

Figuur 1: Meten aan een werkende COP-ontsteking

Plaats de probe eenvoudig op de bobine, zoals te zien in figuur 1 en het secundaire ontstekingspatroon wordt zichtbaar op de oscilloscoop en kan geanalyseerd worden.

Meten

In figuur 2 is het signaal te zien van een COP-ontsteking van een auto met stationair draaiende motor. Dit signaal kan worden gedownload en gebruikt om de labscoop op de juiste manier in te stellen of als referentiesignaal.

Download COP-onsteking-meting

Labscoopmeting aan COP-ontsteking

Figuur 2: Labscoopmeting aan COP-ontsteking

Kanaal 1 (rood) in figuur 2 laat het signaal zien van de 4-draads COP-ontsteking, gemeten met de Coil-on-Plug probe TP-COP750. Dit signaal laat een karakteristieke golfvorm van een ontstekingssysteem zien. Aan de linkerkant start het met de module die de bobine inschakelt om een magnetisch veld op de bouwen. Wanneer de ontsteking plaats moet vinden schakelt de module de bobine uit en het magnetisch veld dat opgebouwd is stort in en creëert een hoge spanning in de secundaire spoel van de bobine, dit is de hoge piek in het signaal. De hoge spanning creëert een vonk die blijft staan tot de energie in de bobine te laag is, dit is te zien in het signaal dat zakt.

Diagnose

Signalen kunnen afwijken bij andere typen motormanagementsystemen en COP-ontstekingen. Raadpleeg ATIS voor informatie over specifieke motormanagementsystemen en COP-ontstekingen.

Onderstaande afwijkingen van meetwaarden kunnen wijzen op een probleem:

 • Geen signaal:
  Oorzaak: positie van de Coil-on-Plug probe TP-COP750 is niet goed, geen voeding naar COP-ontsteking, geen triggersignaal van de ECU
 • Signaalspanning te laag:
  Oorzaak: positie van de Coil-on-Plug probe TP-COP750 is niet goed, slechte voeding naar COP-ontsteking
 • Signaal vertoont ruis:
  Oorzaak: Massadraad van het meetsnoer is aangesloten, laat deze niet aangesloten

GERELATEERDE ARTIKELEN

Honda Jazz houdt in en slaat af
Een Honda Jazz met een L13A i-DSI-motor uit 2006 houdt zo nu en dan in of slaat zelfs af. Er werden geen foutcodes opgeslagen in de computer. Diverse onderdelen waren al vervangen of verwisseld met die van een andere auto. Er was ook lang gereden met een scanner aangesloten om de "live data" te bekijken om te zien of de signalen van de sensoren of actuatoren vreemde dingen lieten zien. Er werd niets gevonden. Pas na onderzoek met een goede automotive-oscilloscoop kon de juiste diagnose gesteld worden en werd de oorzaak van het probleem onthuld.
Ford F150 met defecte bobine
Een 8-cilinder Ford F150 heeft voor iedere cilinder een eigen bobine en een van die bobines is defect. Hij wordt vervangen door een nieuwe maar die is binnen een half uur ook defect. Hij wordt weer vervangen, met hetzelfde resultaat Met een automotive-oscilloscoop en een stroomtang wordt aangetoond dat de ontstekingsmodule defect is.
Disclaimer

Dit document is onderhevig aan veranderingen en kan zonder voorafgaande mededeling worden aangepast. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie in deze applicatie-note is gecontroleerd en wordt als betrouwbaar beschouwd. TiePie engineering kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden.

Veiligheidswaarschuwing:

 • Controleer voor het meten dat bronnen van gevaarlijk hoge spanning zijn uitgeschakeld of afgeschermd tegen aanraking. Spanningen boven 30 V AC RMS, 42 V AC piek of 60 V DC worden als gevaarlijk beschouwd.
 • Zorg tijdens het meten voor een schone en overzichtelijke werkplek.
 • Deze metingen en procedures dienen als voorbeeld / meetsuggestie en zijn geen voorgeschreven standaard.
 • TiePie engineering kan niet anticiperen op de benodigde veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van personen en apparatuur. Ga alvorens te meten eerst na welke veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn.