Privacybeleid TiePie engineering

Als u iets bestelt bij TiePie engineering, hebben wij uw gegevens nodig om ervoor zorgen dat we uw bestelling kunnen bezorgen. Met uw persoonlijke gegevens wordt altijd zorgvuldig om gegaan en ze worden veilig bewaard. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en en waarom wij ze nodig hebben, maken wij hier duidelijk. Heeft u na het lezen van ons privacybeleid nog vragen, neem dan gerust contact op met onze supportafdeling.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vindt u op www.tiepie-automotive.com. Wij raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

TiePie engineering (TiePie), Koperslagersstraat 37, 8601 WL Sneek, Nederland, KVK 01054829, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die TiePie verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met TiePie, zoals onze bezoekers en klanten en gebruikers die hun instrument(en) registreren. Onder TiePie is mede begrepen de onderstaande websites:

  • tiepie.com
  • tiepie-automotive.com

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Dit zijn bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Hier vallen ook gegevens als uw IP-adres of TiePie-klantnummer onder. En andere gegevens die uniek zijn voor u, zoals uw TiePie-bestelgeschiedenis.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact heeft (gehad) met TiePie, zoals (potentiële) klanten.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze website bezoekt, wanneer u een bestelling plaatst, wanneer u een gekocht instrument bij ons registreert en wanneer u contact zoekt met onze supportafdeling.

Welke gegevens verwerken wij van u, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van uw bestelling

Als u iets bestelt, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over uw bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten. Volgens wettelijk voorschrift moeten deze gegevens minimaal zeven jaar bewaard worden, in verband met onze levenslange support worden deze gegevens voor onbepaalde tijd bewaard.

Gegevens over uw contact met de klantenservice

U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met onze supportafdeling.

Door uw gegevens te bewaren kunnen wij u een volgende keer sneller en beter helpen. De aantekeningen over het klantcontact bewaren wij dan ook voor onbepaalde tijd.

Gepersonaliseerde e-mails

Als wij nieuws hebben dat voor u interessant kan zijn, willen wij dat graag met u delen. Dat doen wij via e-mail. Als u klant van ons bent of uw instrument bij ons hebt geregistreerd, e-mailen we u nieuwsberichten over nieuwe producten, nieuwe software of andere acties. Als u dit soort informatie liever niet ontvangt, kun u zich afmelden voor nieuwsbrieven via een link in de ontvangen nieuwsbrief.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Buitenlandse distributeurs

Wanneer u buiten Nederland gesitueerd bent en bij TiePie informatie aanvraagt of producten bestelt, en TiePie engineering heeft een distributeur in het land waar u gesitueerd bent, kunnen wij uw naam en (e-mail)adresgegevens en informatieverzoek of bestelling aan de betreffende distributeur doorgeven zodat u informatie en ondersteuning in uw eigen taal kunt krijgen. Deze gegevens heeft de distributeur nodig om u de gewenste informatie te verstrekken of de verkoopovereenkomst aan te gaan.

Distributie- en logistieke partners

Om uw bestelling te kunnen afwikkelen, werken wij samen met verschillende logistieke partners, zoals PostNL, GLS, DHL, UPS en FedEx. Onze logistieke partners krijgen van ons uw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om uw pakket op het door u gekozen adres af te leveren.

De overheid

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Waar slaan wij uw gegevens op?

Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"), op beveiligde servers. E-mailadressen ten behoeve van de nieuwsbrieven worden conform de AVG opgeslagen op beveiligde servers van de dienst die wij daarvoor gebruiken.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen op beveiligde servers en alleen toegankelijk voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken.

Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

Recht op informatie

U hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage

U hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. U kunt dat aanvragen middels een e-mail aan info@tiepie.nl. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. U kunt dat doen middels een e-mail aan info@tiepie.nl.

Recht om bezwaar te maken

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven. Zo kun u ons vragen u niet langer nieuwsbrieven te sturen. Dat kunt u doen middels een speciale link in de laatst ontvangen nieuwbrief of middels een e-mail aan mailings@tiepie.nl

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht gegevens die u aan ons hebt verstrekt in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons heeft gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze gegevens kan bewaren in een database van u of van een andere partij. Dit betreffen uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis. U kunt dat aanvragen middels een e-mail aan info@tiepie.nl.

Recht om vergeten te worden

U hebt het recht om ons te verzoeken alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw gegevens te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. U kunt dat aanvragen middels een e-mail aan info@tiepie.nl.

Recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact op met info@tiepie.nl U hebt ook het recht om u met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Heeft u nog verdere vragen, neem dan gerust contact op met info@tiepie.nl