Εκτέλεση μέτρησης διαλείπουσας βλάβης (σποραδικής)

Τι είναι η μέτρηση μιας διαλείπουσας βλάβης;

Μια διαλείπουσα βλάβη παρουσιάζεται σποραδικά, π.χ. ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας ή μηχανικά φορτία. Η μέτρηση και ο εντοπισμός της αιτίας που προκαλεί μια διαλείπουσα βλάβη μπορεί ως εκ τούτου να είναι μια μακροχρόνια αναζήτηση για τα ελαττωματικά εξαρτήματα ή μια φθαρμένη καλωδίωση και τις πρίζες που παρουσιάζουν μια κακή σύνδεση.

Για τη μέτρηση της διαλείπουσας βλάβης οι παλμογράφοι TiePie μπορεί να ρυθμιστούν για τη συνεχή μέτρηση πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα. Τη στιγμή που εμφανίζεται η βλάβη μπορεί να πιεστεί το πλήκτρο διαστήματος ή το πλήκτρο χειροκίνητου σκανδαλισμού για να προκαλέσει τη μέτρηση και να την τελειώσει. Μια μέτρηση διαλείπουσας βλάβης καθιστά δυνατή τη μέτρηση σημάτων τόσο πριν όσο και μετά την εμφάνιση της βλάβης.

Πώς μπορώ να εκτελέσω μια μέτρηση διαλείπουσας βλάβης;

Για τη μέτρηση διαλείπουσας βλάβης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες ρυθμίσεις με κάθε εργαστηριακό παλμογράφο TiePie, όπως ο Παλμογράφος αυτοκινήτου ATS5004D:

  1. Βεβαιωθείτε ότι ο χρόνος μέτρησης έχει διάρκεια αρκετών δευτερολέπτων τουλάχιστον. Ως εκ τούτου, ρυθμίστε τη συχνότητα δειγματοληψίας σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο και το μήκος καταγραφής ίσο με αρκετές φορές τη συχνότητα του δείγματος. Επιλέξτε π.χ. συχνότητα δειγματοληψίας = 20 KS / s και μήκος καταγραφής = 100 kS. Ο χρόνος μέτρησης γίνεται τότε 100/20 = 5 δευτερόλεπτα.
  2. Ορίστε το χρόνο λήξης σκανδαλισμού στο άπειρο, έτσι ώστε η μέτρηση να γίνεται μόνο όταν δοθεί ένα έναυσμα σκανδαλισμού.
  3. Ρυθμίστε το διάστημα προ σκανδάλης για αρκετό χρόνο μέτρησης πριν και μετά την σκανδάλη. Επιλογή π.χ. 50% για να μετρηθεί σε ίσο χρόνο πριν και μετά την σκανδάλη.
  4. Ρυθμίστε την πηγή σκανδάλης για εξωτερική ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πλήκτρο χειροκίνητης σκανδάλης.
  5. Εκτελέστε μια μονή μέτρηση με το πλήκτρο μονή μέτρηση OneShot-button ή το πλήκτρο συντόμευσης O.

Χρόνος λήξης σκανδάλης στο άπειρο και ρυθμίσεις μεγάλου χρόνου για τη μέτρηση διαλείπουσας βλάβης

Σχήμα 1: Χρόνος λήξης σκανδάλης στο άπειρο και ρυθμίσεις μεγάλου χρόνου για τη μέτρηση διαλείπουσας βλάβης

Όταν συμβαίνει το σύμπτωμα, π.χ. να κόβει ένας κινητήρας, πρέπει να ενεργοποιείται η μέτρηση (με τις παραπάνω ρυθμίσεις) μέσα σε 2,5 δευτερόλεπτα, πατώντας το πλήκτρο διαστήματος ή το πλήκτρο εξωτερικού σκανδαλισμού. Μετά την ενεργοποίηση της σκανδάλης η μέτρηση ολοκληρώνεται, και αποστέλλεται στο λογισμικού παλμογράφου Multi Channel ενώ, ταυτόχρονα εμφανίζονται τα σήματα που μετρήθηκαν. Εφόσον ο σκανδαλισμός έχει γίνει έγκαιρα, τα σήματα πριν από t = 0 (τη στιγμή σκανδαλισμού) θα πρέπει να περιέχουν τη βλάβη. Τα σήματα μετά τη στιγμή της σκανδάλης είναι επίσης ενδιαφέροντα, επειδή μπορεί να περιέχουν τα αποτελέσματα της βλάβης.

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν όλα τα κανάλια του παλμογράφου TiePie για μια μέτρηση διαλείπουσας βλάβης, επιλέγοντας το επιθυμητό εύρος μέτρησης του καναλιού και σύροντάς το μέσα στο γράφημα.

Παράδειγμα μέτρησης διαλείπουσας βλάβης σε αισθητήρα MAP από ένα Peugeot 205

Σχήμα 2: Παράδειγμα μέτρησης διαλείπουσας βλάβης σε αισθητήρα MAP από ένα Peugeot 205

Η Εικόνα 2, δείχνει ένα παράδειγμα μιας μέτρησης όπου χρησιμοποιείται η κατάσταση μέτρησης διαλείπουσας βλάβης για τη διάγνωση μιας βλάβης του κινητήρα. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: Peugeot 205 κράτημα.

Σχετικά πληροφορίες

Honda Jazz holds back and stalls
A 2006 Honda Jazz with L13A i-DSI engine occasionally holds back and sometimes even stops. No error codes were stored in the car. Several components have been replaced or swapped with an other car. A lot was driven in the car with a scanner hooked up to monitor the "live data" to find an anomaly in sensor or actuator data. Nothing showed up. Only after diagnosing with a good automotive diagnostic oscilloscope, the cause of the problems was revealed.
Peugeot 205 holding back
When a Peugeot 205 is performing a strong accelleration, it starts holding back. When it is cruising, nothing is wrong. Several components were replaced, without result. The automotive oscilloscope was used to measure various signals, which led to finding a simple mechanical problem.
Saab 9-5 with intermittent hiccups
The engine of a 1999 Saab 9-5 intermittently shows a "hiccup" but then continues to run properly. Over time, the problem became worse and and at some point, the car would not start for 20 minutes. The owner consulted a garage that concluded that the special Direct Ignition cassette needed replacement. Unfortunately that did not solve the problem. Time to start measuring properly, using an automotive diagnostic oscilloscope.