Af-en-toe-storing meten

Wat is een af-en-toe-storing-meting?

Een af-en-toe-storing doet zich slechts van tijd tot tijd voor, door bijvoorbeeld temperatuurschommelingen of mechanische belastingen. Meten van een af-en-toe-storing kan daardoor een langdurige zoektocht zijn naar defecte componenten of beschadigde bedrading en stekkerverbindingen die slecht contact maken.

Voor het meten van af-en-toe-storingen kunnen TiePie oscilloscopen zo worden ingesteld dat continu wordt gemeten, al voor de storing zich voordoet. Door op het moment dat de storing optreedt op de spatiebalk of een externe hand-triggerknop te drukken, wordt de meting getriggerd en afgemaakt. Een af-en-toe-storing-meting maakt het mogelijk signalen te meten zowel voor als na een storing.

Hoe voer ik een af-en-toe-storing-meting uit?

De volgende instellingen voor een af-en-toe-storing-meting kunnen worden gebruikt met elke TiePie oscilloscoop en labscoop zoals de Automotive Test Scope ATS5004D:

  1. Zorg dat de meettijd minstens enkele seconden lang is. Kies daarvoor de samplefrequentie voldoende hoog en de recordlengte enkele malen de gekozen samplefrequentie. Kies bijvoorbeeld 20 kS/s en 100 kS. De meetduur wordt dan 100/20 = 5 seconden.
  2. Stel de trigger time out in op oneindig om ervoor te zorgen dat alleen een meting wordt gedaan als wordt getriggerd.
  3. Stel de pre-trigger zodanig in dat voldoende lang voor de trigger en na de trigger wordt gemeten. Kies bijvoorbeeld 50% om even lang voor als na de trigger te meten.
  4. Stel de triggerbron in op extern om gebruik te kunnen maken van een handtriggerknop.
  5. Voer een one shot-meting uit door op de OneShot-knop One shot-knop te drukken of met sneltoets O.

Trigger time out op oneindig en lange meettijd instellen voor een af-en-toe-meting

Figuur 1: Trigger time out op oneindig en lange meettijd instellen voor een af-en-toe-meting

Als de storing optreedt, bijvoorbeeld haperen van de motor, moet (met bovengenoemde instellingen) binnen 2.5 seconden via de spatiebalk of de externe hand-triggerknop een meting worden getriggerd. Na deze trigger wordt de meting afgemaakt en naar Multi Channel oscilloscoop-software gestuurd en worden de gemeten signalen zichtbaar. Wanneer op tijd is getriggerd, zullen de signalen voor t=0 (het triggermoment) de storing bevatten. Ook de signalen na het triggermoment zijn interessant, omdat daarin gevolgen van de storing zichtbaar kunnen zijn.

Het is mogelijk alle kanalen van een TiePie oscilloscoop voor een af-en-toe-meting te gebruiken, door de kanalen op het gewenste meetbereik te zetten en in de grafiek te slepen.

Voorbeeld van een gemeten af-en-toe-storing aan een MAP-sensor in een Peugeot 205

Figuur 2: Voorbeeld van een gemeten af-en-toe-storing aan een MAP-sensor in een Peugeot 205

Figuur 2 toont een voorbeeld van een meting waarbij de af-en-toe-storing-meetmode is gebruikt om een automotorstoring te meten. Lees hier het hele artikel: Peugeot 205 houdt in.

GERELATEERDE INFORMATIE

Honda Jazz houdt in en slaat af
Een Honda Jazz met een L13A i-DSI-motor uit 2006 houdt zo nu en dan in of slaat zelfs af. Er werden geen foutcodes opgeslagen in de computer. Diverse onderdelen waren al vervangen of verwisseld met die van een andere auto. Er was ook lang gereden met een scanner aangesloten om de "live data" te bekijken om te zien of de signalen van de sensoren of actuatoren vreemde dingen lieten zien. Er werd niets gevonden. Pas na onderzoek met een goede automotive-oscilloscoop kon de juiste diagnose gesteld worden en werd de oorzaak van het probleem onthuld.
Peugeot 205 houdt in
Wanneer met een Peugeot hard wordt opgetrokken, hapert die flink. Wordt er rustig met constante snelheid gereden, dan is er niets aan de hand. Diverse onderdelen worden onderzocht en vervangen, maar het probleem blijft. De automotive-oscilloscoop werd gebruikt om de belangrijke signalen te meten, waardoor een eenvoudig mechanisch defect boven water kwam.
Saab 9-5 hikt zo nu en dan
De motor van een Saab 9-5 uit 1999 "hikt" zo nu en dan en loopt dan normaal verder Na verloop van tijd wordt het probleem erger en op een bepaald moment wil de motor 20 minuten lang niet starten De eigenaar gaat naar de garage die tot de conclusie komt dat de speciale Direct Ignition cassette kapot is en vervangen moet worden. Helaas verhelpt dat niet het probleem. Tijd om goed te gaan meten, met een automotive-oscilloscoop.