Μέτρηση ενός αισθητήρα θέσης πεντάλ γκαζιού

Κατεβάστε τη μέτρηση

Πληροφορίες αισθητήρα

Τύπος: Δύο ποτενσιόμετρα
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Από ECU, 5 V και γείωση
Τύπος σήματος: Μεταβαλλόμενου πλάτους
Στάθμη σήματος: 0,5 V έως 4,0 V

Λειτουργία του αισθητήρα θέσης πεντάλ επιτάχυνσης

Η θέση του πεντάλ επιτάχυνσης μετριέται με έναν αισθητήρα θέσης πεντάλ επιτάχυνσης ο οποίος είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECU). Οι περισσότεροι αισθητήρες της θέσης του πεντάλ επιτάχυνσης διαθέτουν δύο ποτενσιόμετρα για να αυξηθεί η αξιοπιστία. Κάθε ποτενσιόμετρο έχει τη δική του τάση τροφοδοσίας από την ECU. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των συνδέσεων μπορεί να είναι μέχρι 6. Το ποτενσιόμετρο περιέχει μια τροχιά κύλισης (πίστα) από γραφίτη που συνδέεται με την ηλεκτρική τροφοδοσία στο ένα άκρο και τη γείωση στο άλλο. Ένας βραχίονας μηχανικά συνδεδεμένος με το πεντάλ γκαζιού, ολισθαίνει πάνω στην πίστα του γραφίτη λαμβάνοντας την τάση του αισθητήρα.

Αν ο αισθητήρας περιέχει δύο ποτενσιόμετρα, η παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας στο δεύτερο ποτενσιόμετρο συνήθως συνδέεται αντίστροφα σε σχέση με το πρώτο . Όταν το πεντάλ επιτάχυνσης κινείται, η τάση σήματος στο ένα ποτενσιόμετρο αυξάνει ενώ στο άλλο μειώνεται. Ο αισθητήρας θέσης του πεντάλ επιτάχυνσης σε αυτή τη μέτρηση-παράδειγμα περιέχει επίσης δύο ποτενσιόμετρα, αλλά και τα δύο συνδέονται με τον ίδιο τρόπο. Ως αποτέλεσμα, τα δύο σήματα είναι ίσα και όμοια εκτός από μια διαφορετική μετατόπιση.

Σύνδεση του παλμογράφου

Η σωστή λειτουργία του αισθητήρα θέσης του πεντάλ επιτάχυνσης, μπορεί να ελεγχθεί με τη μέτρηση των ακόλουθων τάσεων σήματος, βλέπε Σχήμα 1:

Κανάλι Λήπτης Τάση Εύρος
1 Red probe Σήμα εξόδου του αισθητήρα 1 8 V
Black probe Γείωση σε μπαταρία
2 Yellow probe Σήμα εξόδου του αισθητήρα 2 8 V
Black probe Γείωση σε μπαταρία
3 Green probe Θετική πλευρά της τάσης στο 1ο ποτενσιόμετρο 8 V
Black probe Αρνητική πλευρά της τάσης στο 1ο ποτενσιόμετρο
4 Blue probe Θετική πλευρά της τάσης στο 2ο ποτενσιόμετρο 8 V
Black probe Αρνητική πλευρά της τάσης στο 2ο ποτενσιόμετρο
Σχηματικό διάγραμμα μέτρησης
Σχήμα 1: Σχηματικό διάγραμμα μέτρησης
Μέτρηση σε ένα λειτουργικό αισθητήρα θέσης πεντάλ γκαζιού
Σχήμα 2: Μέτρηση σε ένα λειτουργικό αισθητήρα θέσης πεντάλ γκαζιού

Ο παλμογράφος συνδέεται στον αισθητήρα θέσης πεντάλ γκαζιού μέσω ενός Λήπτη μέτρησης TP-C1812B και Δοκιμαστικής Ακίδας TP-BP85 και ρυθμίζεται σε λειτουργία εγγραφής.  Σε λειτουργία εγγραφής γίνεται συνεχώς μια μέτρηση ροής και τα σήματα εμφανίζονται ζωντανά στην οθόνη.  Επειδή τα μετρούμενα σήματα μεταβάλλονται αργά, στον Παλμογράφος αυτοκινήτου ATS5004D έχει επιλεχθεί μια αργή ταχύτητα μέτρησης.

Μέτρηση

ο Σχήμα 3 δείχνει κυματομορφές ενός αισθητήρα θέσης πεντάλ γκαζιού με τον διακόπτη ανοικτό και τον κινητήρα σβηστό.  Αυτό το σήμα μπορείτε να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε σωστά τον παλμογράφο ή ως σήμα αναφοράς.

Λήψη μέτρησης αισθητήρα θέσης πεντάλ επιτάχυνσης

Μέτρηση με παλμογράφο του αισθητήρα θέσης του πεντάλ επιτάχυνσης

Σχήμα 3: Μέτρηση με παλμογράφο του αισθητήρα θέσης του πεντάλ επιτάχυνσης

Τα σήματα από το Κανάλι 1 (κόκκινο) και το Κανάλι 2 (κίτρινο) είναι από τα δύο ποτενσιόμετρα του αισθητήρα θέσης του πεντάλ επιτάχυνσης. Το σήμα από το κανάλι 2 παρουσιάζει απόκλιση 0,75 V ως προς το σήμα από το κανάλι 1 σε όλο το εύρος λειτουργίας του αισθητήρα.  Κατά την έναρξη της μέτρησης ο διακόπτης είναι ανοικτός, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της ECU που παρέχει την ηλεκτρική τροφοδοσία στον αισθητήρα θέσης του πεντάλ γκαζιού.  Στη συνέχεια, το πεντάλ επιτάχυνσης πιέζεται αργά και σταθερά προς τα μέσα, και επαναφέρεται δύο φορές κατά τη διάρκεια αυτής της μέτρησης. Την δεύτερη φορά λίγο πιο γρήγορα από ό,τι την πρώτη φορά.  Το Κανάλι 3 (πράσινο) δείχνει την τάση ηλεκτρικής τροφοδοσίας του πρώτου ποτενσιόμετρου και το Κανάλι 4 (μπλε) την τάση ηλεκτρικής τροφοδοσίας του δεύτερου ποτενσιόμετρου.  Και οι δύο τάσεις τροφοδοσίας πρέπει να είναι ίσες.

Διάγνωση

Οι τιμές των σημάτων μπορεί να διαφέρουν σε διαφορετικούς τύπους των μονάδων ελέγχου του κινητήρα και διαφορετικούς αισθητήρες θέσης πεντάλ επιτάχυνσης.

Οι ακόλουθες αποκλίσεις σήματος μπορεί να υποδεικνύουν ένα πρόβλημα:

 • Δεν υπάρχει σήμα:
  Αιτία: οι δοκιμαστικές ακίδες δεν κάνουν επαφή (εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης), απουσία τάσης τροφοδοσίας, ελαττωματικός αισθητήρας.
 • Η τάση σήματος είναι πολύ υψηλή:
  Αιτία: κακή γείωση ή απουσία γείωσης για την ηλεκτρική τροφοδοσία, μεγάλη αντίσταση στην καλωδίωση σύνδεσης με την ECU, ελαττωματικός αισθητήρας.
 • Σήμα με παράσιτα:
  Αιτία: καλωδίωση του σήματος ή της τροφοδοσίας ελαττωματική, κακή σύνδεση στους ακροδέκτες της πρίζας, ελαττωματικός αισθητήρας.
 • Το σήμα δείχνει μία απόκλιση:
  Αιτία: ο παλμογράφος δεν έχει ρυθμιστεί σε σύζευξη DC: DC, κακή γείωση ή απουσία γείωσης για την ηλεκτρική τροφοδοσία, αντίσταση στην καλωδίωση σύνδεσης με ECU, ελαττωματικός αισθητήρας.

Σχετικά πληροφορίες

Throttle valve Position Sensor Dual
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας διπλός αισθητήρας θέσης πεταλούδας γκαζιού με το κλειδί σε θέση ΟΝ και τον κινητήρα σβηστό. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας θέσης πεταλούδας γκαζιού με διπλό ποτενσιόμετρο λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Throttle valve Position Sensor Single
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας θέσης πεταλούδας γκαζιού με το κλειδί σε θέση ΟΝ και τον κινητήρα σβηστό. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας θέσης πεταλούδας γκαζιού με μια πίστα ποτενσιόμετρου λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Peugeot 205 holding back
When a Peugeot 205 is performing a strong accelleration, it starts holding back. When it is cruising, nothing is wrong. Several components were replaced, without result. The automotive oscilloscope was used to measure various signals, which led to finding a simple mechanical problem.
Αποποίηση ευθυνών

Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Οι πληροφορίες σε αυτό το σημείωμα εφαρμογής έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και θεωρείται ότι είναι αξιόπιστες, ωστόσο η TiePie engineering δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες.

Προειδοποίηση ασφαλείας:

 • Πριν από τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι οι πηγές με επικίνδυνα υψηλές τάσεις είναι απενεργοποιημένες ή προστατευμένες από επαφή. Τάσεις που θεωρούνται επικίνδυνες είναι οι τάσεις πάνω από 30 V AC RMS, αιχμές 42 V AC ή 60 V DC.
 • Κρατήστε καθαρό το περιβάλλον εργασίας, όταν κάνετε τις μετρήσεις.
 • Αυτή η μέτρηση και διαδικασίες αποτελούν παραδείγματα / προτάσεις μέτρησης και δεν θεωρούνται πρωτόκολλα διαδικασιών.
 • Η TiePie engineering δεν μπορεί να προβλέψει τις ενέργειες ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν για την προστασία προσώπων και συσκευών. Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, ελέγξτε ποια μέτρα ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστούν.