Μέτρηση ενός αισθητήρα θέσης πεταλούδας γκαζιού, μονού ποτενσιόμετρου

Κατεβάστε τη μέτρηση

Πληροφορίες αισθητήρα

Τύπος: Μονό (ένα) ποτενσιόμετρο
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 5 V και γείωση από ECU
Τύπος σήματος: Μεταβλητό πλάτος
Στάθμη σήματος: Από 0,6 V έως 4,5 V

Λειτουργία του αισθητήρα θέσης πεταλούδας

Ο αισθητήρας θέσης πεταλούδας περιέχει ένα ποτενσιόμετρο ή αλλιώς μεταβλητή αντίσταση που χρησιμοποιείται για την παροχή της θέσης της πεταλούδας στην ECU (εγκέφαλο). Ο αισθητήρας είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί επί του σώματος της πεταλούδας γκαζιού με τον άξονα της πεταλούδας σταθερά συνδεδεμένο στον αισθητήρα. Αυτό επιτρέπει στο βραχίονα του ποτενσιόμετρου να κινείται μαζί με την πεταλούδα. Μερικοί αισθητήρες θέσης πεταλούδας είναι εξοπλισμένοι με δύο ποτενσιόμετρα προκειμένου να αυξηθεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία.

Σε αυτό το παράδειγμα, μετριέται ένας αισθητήρας θέσης πεταλούδας που περιέχει μόνο ένα ποτενσιόμετρο. Η τάση τροφοδοσίας του αισθητήρα παρέχεται από την ECU (εγκέφαλο). Το ποτενσιόμετρο περιέχει μια τροχιά (πίστα) από άνθρακα που είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος στο ένα άκρο και με τη γείωση στο άλλο. Ο βραχίονας που ολισθαίνει πάνω στην πίστα του άνθρακα, παίρνει την τάση του αισθητήρα, από την οποία η ECU (εγκέφαλος) μπορεί να προσδιορίσει τη θέση της πεταλούδας γκαζιού.

Σύνδεση του παλμογράφου

Η σωστή λειτουργία του αισθητήρα της θέσης της πεταλούδας γκαζιού μπορεί να ελεγχθεί με τη μέτρηση των ακόλουθων τάσεων σήματος, βλέπε Εικόνα 1:

Κανάλι Λήπτης Τάση Εύρος
1 Red probe Σήμα εξόδου του αισθητήρα 8 V
Black probe Γείωση στη μπαταρία
2 Yellow probe Θετική πλευρά της παροχής ρεύματος αισθητήρα 8 V
Black probe Αρνητική πλευρά της παροχής ρεύματος αισθητήρα
Διάγραμμα μέτρησης
Σχήμα 1: Διάγραμμα μέτρησης
Μέτρηση ενός λειτουργικού αισθητήρα θέσης πεταλούδας γκαζιού
Σχήμα 2: Μέτρηση ενός λειτουργικού αισθητήρα θέσης πεταλούδας γκαζιού

Ο παλμογράφος συνδέεται με τον αισθητήρα θέσης πεταλούδας μέσω του Λήπτη μέτρησης TP-C1812B και των Δοκιμαστικής Ακίδας TP-BP85. Ο παλμογράφος εργαστηρίου έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία καταγραφής. Σε λειτουργία καταγραφής, γίνεται συνεχώς μια μέτρηση ροής, εμφανίζοντας τα σήματα ζωντανά στην οθόνη. Επειδή τα μετρούμενα σήματα μεταβάλλονται αργά, ο Παλμογράφος αυτοκινήτου ATS5004D έχει ρυθμιστεί σε μια αργή ταχύτητα μέτρησης.

Μέτρηση

Η Εικόνα 3 δείχνει κυματομορφές ενός αισθητήρα θέσης πεταλούδας με τον διακόπτη ανοικτό και τον κινητήρα σβηστό. Αυτό το σήμα μπορείτε να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε σωστά τον παλμογράφο ή να το χρησιμοποιήσετε ως σήμα αναφοράς

Κατεβάστε τη μέτρηση αισθητήρα θέσης βαλβίδων πεταλούδας

Μέτρηση με παλμογράφο ενός αισθητήρα θέσης πεταλούδας

Σχήμα 3: Μέτρηση με παλμογράφο ενός αισθητήρα θέσης πεταλούδας

Το Κανάλι 1 (κόκκινο) δείχνει το σήμα από τον αισθητήρα θέσης πεταλούδας και το Κανάλι 2 (κίτρινο) την τροφοδοσία του αισθητήρα. Η πεταλούδα ανοίγει και κλείνει αργά δύο φορές σε αυτή τη μέτρηση, κατά την οποία χρησιμοποιείται όλο το μήκος της πίστας του αισθητήρα. Το εύρος της τάσης του σήματος είναι 0,6 V έως 4,5 V, που αντιστοιχεί σε πεταλούδα τελείως κλειστή και ανοιχτή αντίστοιχα. Η παροχή της ηλεκτρικής τάσης τροφοδοσίας παραμένει σταθερά στα 5 V.

Διάγνωση

Οι τιμές των σημάτων μπορεί να διαφέρουν για διαφορετικούς τύπους των μονάδων ελέγχου του κινητήρα και αισθητήρες θέσης πεταλούδας.

Οι ακόλουθες αποκλίσεις στο σήμα μπορεί να υποδεικνύουν ένα πρόβλημα:

 • Δεν υπάρχει σήμα:
  Αιτία: οι λήπτες σήματος δεν συνδέονται σωστά με τα καλώδια (εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης), δεν υπάρχει τάση τροφοδοσίας, αισθητήρας ελαττωματικός
 • Η τάση του σήματος είναι πολύ υψηλή:
  Αιτία: απουσία ή κακή γείωση για την τροφοδοσία ρεύματος, αντίσταση στην καλωδίωση σύνδεσης με ECU, αισθητήρας ελαττωματικός
 • Σήμα με παράσιτα:
  Αιτία: καλωδίωση του σήματος ή της τροφοδοσίας με βλάβη, κακή σύνδεση στους ακροδέκτες της πρίζας, αισθητήρας ελαττωματικός
 • Το σήμα δείχνει μια απόκλιση σε σχέση με το παράδειγμα:
  Αιτία: ο παλμογράφος δεν έχει ρυθμιστεί σύζευξη DC: DC, απουσία ή κακή γείωση για την τροφοδοσία ρεύματος, αντίσταση στην καλωδίωση σύνδεσης με ECU

Σχετικά πληροφορίες

Throttle valve Position Sensor Dual
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας διπλός αισθητήρας θέσης πεταλούδας γκαζιού με το κλειδί σε θέση ΟΝ και τον κινητήρα σβηστό. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας θέσης πεταλούδας γκαζιού με διπλό ποτενσιόμετρο λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Acceleration Pedal Sensor
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας θέσης του πεντάλ επιτάχυνσης, με το διακόπτη στη θέση ΟΝ και τον κινητήρα σβηστό. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ένας αισθητήρας θέσης του πεντάλ επιτάχυνσης λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Opel Agila with electrical problems
An Opel Agila runs bad and generates lots of throttle related error codes. The garage replaces the throttle body, throttle position sensors, the ECM and even a part of the wiring harness, to no avail. When measuring the vital signals with an automotive oscilloscope, the cause of the problems is revealed.
Αποποίηση ευθυνών

Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Οι πληροφορίες σε αυτό το σημείωμα εφαρμογής έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και θεωρείται ότι είναι αξιόπιστες, ωστόσο η TiePie engineering δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες.

Προειδοποίηση ασφαλείας:

 • Πριν από τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι οι πηγές με επικίνδυνα υψηλές τάσεις είναι απενεργοποιημένες ή προστατευμένες από επαφή. Τάσεις που θεωρούνται επικίνδυνες είναι οι τάσεις πάνω από 30 V AC RMS, αιχμές 42 V AC ή 60 V DC.
 • Κρατήστε καθαρό το περιβάλλον εργασίας, όταν κάνετε τις μετρήσεις.
 • Αυτή η μέτρηση και διαδικασίες αποτελούν παραδείγματα / προτάσεις μέτρησης και δεν θεωρούνται πρωτόκολλα διαδικασιών.
 • Η TiePie engineering δεν μπορεί να προβλέψει τις ενέργειες ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν για την προστασία προσώπων και συσκευών. Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, ελέγξτε ποια μέτρα ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστούν.