Meten aan een gaskleppositiesensor met enkele potentiometer

Download meting

Sensorinformatie

Type: Potentiometer enkel uitgevoerd
Voeding: 5 V en massa vanuit ECU
Signaaltype: Amplitudevariërend
Signaalniveau: 0,6 V tot 4,5 V

Werking van de gaskleppositiesensor

De gaskleppositiesensor geeft de stand van de gasklep door aan de ECU door middel van een potentiometer (ook wel potmeter genoemd). De gaskleppositiesensor is zo opgebouwd dat deze op het gasklephuis kan worden gemonteerd zodat de as van de gasklep in de as van de gaskleppositiesensor steekt waardoor deze meegenomen wordt als de gasklep wordt bewogen. Veel gaskleppositiesensoren zijn uitgerust met twee potentiometers om de betrouwbaarheid te vergroten.

In dit meetvoorbeeld is gemeten aan een gaskleppositiesensor met een enkele potentiometer die gevoed wordt vanuit de ECU. De potentiometer is opgebouwd uit een koolstofbaan waarover een loper schuift die verbonden is met de as van de gaskleppositiesensor. Het ene uiteinde van de koolstofbaan is op de voeding aangesloten, het ander uiteinde op de massa. Het sensorsignaal komt van de loper die over de koolstofbaan beweegt waardoor de signaalspanning verandert. Aan de hand van die signaalspanning kan de ECU bepalen in welke stand de gasklep zich bevindt.

Aansluiten van labscoop

De werking van de gaskleppositiesensor kan worden gecontroleerd door de volgende signalen te meten, zie figuur 1:

Kanaal Probe Spanning Meetbereik
1 Red probe Signaalspanning op de sensor 8 V
Black probe Massa op accuklem
2 Yellow probe Positieve kant sensorvoeding 8 V
Black probe Negatieve kant sensorvoeding
Meetschema
Figuur 1: Meetschema
Meten aan een werkende gaskleppositiesensor
Figuur 2: Meten aan een werkende gaskleppositiesensor

De labscoop is met een Meetsnoer TP-C1812B en Backprobe TP-BP85 op de gaskleppositiesensor aangesloten. De labscoop is in recordermodus gezet. In recordermodus wordt een stream-meting uitgevoerd, waarbij de signalen continue live op het scherm worden getoond. Omdat de te meten signalen langzaam variëren, wordt de Automotive Test Scope ATS5004D op een lage meetsnelheid ingesteld.

Meten

In figuur 3 zijn de signalen te zien van een gaskleppositiesensor, gemeten bij contact aan zonder draaiende motor. Dit signaal kan worden gedownload en gebruikt om de labscoop op de juiste manier in te stellen of als referentiesignaal.

Download gaskleppositiesensor-meting

Labscoopmeting aan gaskleppositiesensor

Figuur 3: Labscoopmeting aan gaskleppositiesensor

Kanaal 1 (rood) geeft het signaal van de gaskleppositiesensor weer en kanaal 2 (geel) de voedingsspanning van de sensor. De gasklep is twee keer langzaam geopend en langzaam gesloten waarbij het gehele bereik van de gasklep wordt gebruikt. De uiterste waarden van 0,6 V en 4,5 V komen respectievelijk overeen met de rust- en volgasstand van de gasklep. De voedingsspanning is gedurende de meting constant 5 V.

Diagnose

Signalen kunnen afwijken bij andere typen motormanagementsystemen en gaskleppositiesensoren. Raadpleeg ATIS voor informatie over specifieke motormanagementsystemen en gaskleppositiesensoren.

Onderstaande afwijkingen van meetwaarden kunnen wijzen op een probleem:

 • Geen signaal:
  Oorzaken: meetpennen geen verbinding (voer connectietest uit), geen voeding, gaskleppositiesensor defect
 • Te hoge signaalspanning:
  Oorzaken: slechte of geen massa aanwezig, weerstand in bedrading naar ECU, gaskleppositiesensor defect
 • Signaal vertoont veel ruis:
  Oorzaken: bedrading van voeding of signaaldraad beschadigd, slecht contact in stekkeraansluitingen, gaskleppositiesensor defect
 • Signaal vertoont een offset ten opzichte van voorbeeldsignaal:
  Oorzaken: de scoop staat niet in gelijkspanningskoppeling: DC, geen of slecht massa aanwezig, weerstand in bedrading naar ECU

GERELATEERDE ARTIKELEN

Throttle valve Position Sensor Dual
Met een labscoop wordt gemeten aan een gaskleppositiesensor bij contact aan met stilstaande motor. Het signaal wordt getoond en kan worden gedownload. Verschillende mogelijke afwijkingen van het signaal worden genoemd, waarmee kan worden vastgesteld of de gaskleppositiesensor goed werkt.
Acceleration Pedal Sensor
Met een labscoop wordt gemeten aan een gaspedaalsensor bij contact aan en stilstaande motor. Het signaal wordt getoond en kan ook worden gedownload. Verschillende mogelijke afwijkingen van het gemeten signaal worden genoemd, waarmee kan worden vastgesteld of de gaspedaalsensor goed werkt.
Opel Agila met elektrische problemen
Een Opel Agila heeft een slecht lopende motor en die wekt veel gasklep-gerelateerde fouten op. De garage vervangt het gasklephuis, de gaskleppositiesensoren, de ECU en zelfs een deel van de draadboom, zonder succes. Wanneer de essentiële signalen met een automotive-oscilloscoop worden gemeten, wordt de oorzaak van de problemen gevonden.
Disclaimer

Dit document is onderhevig aan veranderingen en kan zonder voorafgaande mededeling worden aangepast. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie in deze applicatie-note is gecontroleerd en wordt als betrouwbaar beschouwd. TiePie engineering kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden.

Veiligheidswaarschuwing:

 • Controleer voor het meten dat bronnen van gevaarlijk hoge spanning zijn uitgeschakeld of afgeschermd tegen aanraking. Spanningen boven 30 V AC RMS, 42 V AC piek of 60 V DC worden als gevaarlijk beschouwd.
 • Zorg tijdens het meten voor een schone en overzichtelijke werkplek.
 • Deze metingen en procedures dienen als voorbeeld / meetsuggestie en zijn geen voorgeschreven standaard.
 • TiePie engineering kan niet anticiperen op de benodigde veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van personen en apparatuur. Ga alvorens te meten eerst na welke veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn.