SureConnect connectietest

Wat is de SureConnect connectietest?

Met SureConnect kan worden bepaald of een TiePie oscilloscoop zoals de Automotive Test Scope ATS610004DW-XMSG, Automotive Test Scope ATS605004DW-XMS, Automotive Test Scope ATS5004DW, Automotive Test Scope ATS610004D-XMSG, Automotive Test Scope ATS605004D-XMS of Automotive Test Scope ATS5004D een goede verbinding heeft met een testobject.

Slechte verbindingen met een testobject kunnen worden veroorzaakt door:

  • slechte meetsnoeren of meetprobes
  • slechte verbinding in een connector door een oxidelaag
  • een breuk in een kabelboom.
  • een waterdichte coating op een PCB.

Hoe voer ik een connectietest uit?

De SureConnect connectietest is in de Multi Channel oscilloscoop-software gemakkelijk uit te voeren door op de sneltoets C te drukken.

Wanneer een kanaal verbinding maakt, zal het bijbehorende vlak groen kleuren, zie figuur 1. In de afbeelding wordt met behulp van de Backprobe TP-BP85 met kanaal 1 een stekerverbinding gecontroleerd.

Verbinding controleren met de connectietest

Figuur 1: Verbinding controleren met de connectietest

Het groene vlak geeft aan dat er een verbinding is. Als alle verbindingen zijn gecontroleerd, kan het SureConnect-scherm worden gesloten door weer op C of op Esc te drukken.

GERELATEERDE INFORMATIE

Viceo - SureConnect
TiePie SureConnect-technologie verzekert probe-verbinding tijdens oscilloscoopmetingen
Coolant Temperature Sensor
Met een labscoop wordt gemeten aan een koelvloeistoftemperatuursensor tijdens de opwarmfase van de motor. Het signaal wordt getoond en kan worden gedownload. Verschillende mogelijke afwijkingen van het signaal worden genoemd, waarmee vastgesteld kan worden of de koelvloeistoftemperatuursensor goed werkt.
inductive crankshaft sensor
Met een labscoop wordt gemeten aan een inductieve krukassensor bij starten van de motor en stationair toerental. Het signaal wordt getoond en kan worden gedownload. Verschillende mogelijke afwijkingen van het signaal worden genoemd, waarmee kan worden vastgesteld of de inductieve krukassensor goed werkt.
ABS Sensor Inductive
Met een labscoop wordt gemeten aan een inductieve antiblokkeersysteem (ABS)-sensor, waarbij het wiel met de hand wordt rondgedraaid. Het signaal wordt getoond en kan worden gedownload. Verschillende mogelijke afwijkingen van het signaal worden genoemd, waarmee kan worden vastgesteld of de inductieve ABS-sensor goed werkt.