De koelvloeistoftemperatuursensor meten

Download meting

Sensorinformatie

Type: NTC-temperatuursensor
Voeding: Massa
Signaaltype: Amplitudevariërend
Signaalniveau: 0,2 V warm, 4,0 V koud

Werking van de koelvloeistoftemperatuursensor

Deze koelvloeistoftemperatuursensor is een sensor waar een NTC-weerstand is ingebouwd. NTC staat voor Negatieve Temperatuur Coëfficiënt, wat inhoudt dat de weerstandswaarde van de sensor daalt wanneer de temperatuur stijgt. De weerstand van de sensor vormt samen met een interne weerstand in de ECU een spanningsdeler waarover 5 V staat. Als de temperatuur verandert, verandert de spanningsdeler en dus de uitgangsspanning van de spanningsdeler. De ECU kan aan de hand van die spanning bepalen wat de temperatuur van het motorblok is en daarop onder andere de injectie-openingstijd baseren. In dit meetvoorbeeld zal de spanning van de koelvloeistoftemperatuursensor worden gemeten.

Aansluiten van labscoop

De werking van de koelvloeistoftemperatuursensor kan worden gecontroleerd door de volgende signalen te meten, zie figuur 1:

Kanaal Probe Spanning Meetbereik
1 Red probe Signaalspanning op uitgang van sensor 4 V
Black probe Massa op accuklem
Meetschema
Figuur 1: Meetschema
Meten aan een werkende koelvloeistoftemperatuursensor
Figuur 2: Meten aan een werkende koelvloeistoftemperatuursensor

De labscoop is met een Meetsnoer TP-C1812B en Backprobe TP-BP85 aangesloten op de koelvloeistoftemperatuursensor. De labscoop wordt in recordermodus gebruikt. In recordermodus wordt een stream-meting uitgevoerd, waarbij de signalen continue live op het scherm worden getoond. Omdat de te meten signalen maar langzaam variëren, wordt de Automotive Test Scope ATS5004D op een lage meetsnelheid ingesteld.

Meten

In figuur 3 is het signaal te zien van de koelvloeistoftemperatuursensor tijdens de opwarmfase van de motor. Dit signaal kan worden gedownload en gebruikt om de labscoop op de juiste manier in te stellen of als referentiesignaal.

Download koelvloeistoftemperatuursensormeting

Labscoopmeting aan koelvloeistoftemperatuursensor

Figuur 3: Labscoopmeting aan koelvloeistoftemperatuursensor

Kanaal 1 (rood) toont het signaal van de koelvloeistoftemperatuursensor tijdens de opwarmfase. Aan het begin van de meting wordt het contact aangezet en kort daarop wordt de motor gestart, dit is te zien aan de spanningspiek in het signaal. Na het starten van de motor begint de spanning geleidelijk te zakken door het opwarmen van de motor. In dit meetvoorbeeld is gemeten bij een buitenluchttemperatuur van ongeveer 17°C, wat overeen komt met een spanning van 2,5 V. Er is gemeten tot de motor een temperatuur van 82,5°C bereikt heeft. Het temperatuurverloop van de motor is te zien aan de paarse lijn die is afgeleid van het signaal van de koelvloeistofsensor. Dat signaal is met een Versterking/Offset I/O zodanig aangepast dat de actuele motortemperatuur berekent wordt. De instellingen van de Versterking/Offset I/O in dit meetvoorbeeld zijn specifiek voor het type temperatuursensor in de auto waaraan gemeten is.

Diagnose

Signalen kunnen afwijken bij andere typen motormanagementsystemen en koelvloeistoftemperatuursensoren. Raadpleeg ATIS voor informatie over specifieke motormanagementsystemen en koelvloeistoftemperatuursensoren.

Onderstaande afwijkingen van meetwaarden kunnen wijzen op een probleem:

 • Geen signaal:
  Oorzaken: meetpennen geen verbinding (voer connectietest uit), sluiting naar massa, sensor defect
 • Te hoge signaalspanning:
  Oorzaken: slechte of geen massa aanwezig, sensor defect
 • Signaal vertoont veel ruis:
  Oorzaken: bedrading van signaaldraad of massa beschadigd, slecht contact in stekkeraansluitingen, sensor defect
 • Signaal vertoont een offset:
  Oorzaken: de scoop staat niet in gelijkspanningskoppeling: DC, slechte massa, sensor defect

GERELATEERDE ARTIKELEN

Indirect injection voltage measurement
Met een labscoop wordt gemeten aan een injector tijdens stationair toerental van een warme motor. Het signaal wordt getoond en kan worden gedownload. Verschillende mogelijke afwijkingen van het signaal worden genoemd, waarmee kan worden vastgesteld of de injector goed werkt.
Audi A8 wil niet starten
Een Audi A8 wil niet starten als de auto net gereden heeft. Pas als de motor afgekoeld is, wil hij weer starten. De dealer kon de oorzaak niet achterhalen. Na diverse signalen te hebben gemeten met een automotive-oscilloscoop kon de oorzaak teruggevoerd worden naar een defecte koelvloeistoftemperatuursensor.
Disclaimer

Dit document is onderhevig aan veranderingen en kan zonder voorafgaande mededeling worden aangepast. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie in deze applicatie-note is gecontroleerd en wordt als betrouwbaar beschouwd. TiePie engineering kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden.

Veiligheidswaarschuwing:

 • Controleer voor het meten dat bronnen van gevaarlijk hoge spanning zijn uitgeschakeld of afgeschermd tegen aanraking. Spanningen boven 30 V AC RMS, 42 V AC piek of 60 V DC worden als gevaarlijk beschouwd.
 • Zorg tijdens het meten voor een schone en overzichtelijke werkplek.
 • Deze metingen en procedures dienen als voorbeeld / meetsuggestie en zijn geen voorgeschreven standaard.
 • TiePie engineering kan niet anticiperen op de benodigde veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van personen en apparatuur. Ga alvorens te meten eerst na welke veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn.