Recordermodus

Wat is recordermodus?

In recordermodus meet het instrument zonder onderbrekingen en stuurt de meetwaarden continu in kleine blokken naar de computer. Een groot voordeel ten opzichte van scoopmodus is dat al tijdens de meting meetresultaten beschikbaar zijn, in plaats van pas erna.

De recordermodus, ook wel streaming-modus genoemd, is vooral bruikbaar voor het meten van langzame signalen van bijvoorbeeld de MAP-sensor of temperatuursensor. Verscheidene sensoren en actuatoren kunnen tegelijkertijd worden gemeten. In de Multi Channel oscilloscoop-software kunnen de binnenkomende blokken met meetwaarden achter elkaar worden verzameld met behulp van Dataverzamelaar I/O's.

Hoe voer ik een recordermodus-meting uit?

De recordermodus of stream-meting kan worden ingesteld door op de Transient Datalogger snelle functies-knop te drukken. De scoop wordt dan ingesteld op stream-modus en er wordt een grafiek aangemaakt met dataverzamelaars. Hiernaast moeten de gebruikte kanalen nog op het juiste meetbereik worden gezet. De juiste meetbereiken kunnen worden gevonden in de lijst met artiekelen.

Meten aan een werkende MAP-sensor

Figuur 1: Meten aan een werkende MAP-sensor

Als voorbeeld wordt de MAP-sensor-meting genomen. Wanneer de labscoop op de juiste manier is aangesloten, zie figuur 1, kan de meting worden gestart door op de Start Start-knop te drukken. Tijdens het meten zal het MAP-sensorsignaal steeds meer zichtbaar worden, zoals getoond in figuur 2.

Labscoopmeting aan MAP-sensor

Figuur 2: Labscoopmeting aan MAP-sensor