De MAP-sensor meten

Download meting

Sensorinformatie

Type: Manifold Absolute Pressure (MAP)
Voeding: Vanuit ECU, 5 V en massa
Signaaltype: Amplitudevariërend
Signaalniveau: 1,2 V tot 4,9 V

Werking van de MAP-sensor

De MAP-sensor (Manifold Absolute Pressure) meet de absolute luchtdruk in het inlaatspruitstuk. De luchtdruk in het inlaatspruitstuk kan variëren van een onderdruk tot overdruk in het geval van een motor met een turbo. De MAP-sensor zet de luchtdruk om in een signaalspanning die evenredig verandert met de luchtdruk. De signaalspanning wordt door de ECU gebruikt om te bepalen hoeveel lucht de verbrandingskamers ingaat.

Aansluiten van labscoop

De werking van de MAP-sensor kan worden gecontroleerd door de volgende signalen te meten, zie figuur 1:

Kanaal Probe Spanning Meetbereik
1 Red probe Signaalspanning op uitgang van sensor 8 V
Black probe Massa op accuklem
2 Yellow probe Positieve kant sensor-voeding 8 V
Black probe Negatieve kant sensor-voeding
Meetschema
Figuur 1: Meetschema
Meten aan een werkende MAP-sensor
Figuur 2: Meten aan een werkende MAP-sensor

De labscoop is via een Meetsnoer TP-C1812B en Backprobe TP-BP85 op de MAP-sensor aangesloten. De labscoop is in recordermodus gezet. In recordermodus wordt een stream-meting uitgevoerd, waarbij de signalen continue live op het scherm worden getoond. Omdat de te meten signalen maar langzaam variëren, wordt de Automotive Test Scope ATS5004D op een lage meetsnelheid ingesteld.

Meten

In figuur 3 is het signaal te zien van de MAP-sensor van een lopende motor die gemeten is onder de volgende omstandigheden: contact aan, starten, stationair, 2000 toeren, 3000 toeren en vervolgens terug naar stationair toerental. Dit signaal kan worden gedownload en gebruikt om de labscoop op de juiste manier in te stellen of als referentiesignaal.

Download MAP-sensor-meting

Labscoopmeting aan MAP-sensor

Figuur 3: Labscoopmeting aan MAP-sensor

Het signaal op kanaal 1 (rood) in figuur 3 is het MAP-sensorsignaal dat ongeveer 4,5 V is bij stilstaande motor en contact aan. De signaalspanning komt overeen met de luchtdruk die heerst in de inlaatspuitstuk. Omdat de motor niet draait, is deze gelijk aan de druk van de buitenlucht. De spanning zakt naar 0,5 V nadat de motor is gestart en stabiliseert zich vervolgens op ongeveer 1 V. Doordat de gasklep in de ruststand staat, wordt de lucht in het inlaatspruitstuk maar een klein beetje aangevuld met nieuwe lucht waardoor een onderdruk ontstaat van ongeveer 350 mBar, 1 V.

In de signalen zijn spikes te zien die afkomstig zijn van de ontsteking. Deze spikes hebben geen invloed op de werking van het motormanagementsysteem omdat de ECU de ingangssignalen filtert.

Er wordt twee keer gasgegeven om de motor op een toerental van 2000 en 3000 RPM te krijgen. Op de momenten van gasgeven is te zien dat de luchtdruk even stijgt omdat de gasklep verder opengaat. Vrij snel daarna daalt de druk weer, omdat de motor door het verhoogde toerental harder gaat zuigen. Verder is te zien dat de signaalband breder wordt naarmate het toerental toeneemt. Dit komt doordat de drukvariatie in het inlaatspruitstuk toeneemt bij hoger toerental.

Wanneer wordt ingezoomd zijn de individuele slagen van de motor zichtbaar en kan het toerental worden bepaald. Bijna aan het eind van de meting wordt het gas weer losgelaten waardoor de spanning zakt naar 0,5 V en vervolgens weer stabiliseert op 1,0 V tot 1,2 V bij stationair toerental.

Download MAP-sensor-meting ingezoomd

U kunt zelf de signalen in detail bekijken door de meting te downloaden en te openen met de Multi Channel oscilloscoop-software.

Diagnose

Signalen kunnen afwijken bij andere typen motormanagementsystemen en MAP-sensoren. Raadpleeg ATIS voor informatie over specifieke motormanagementsystemen en MAP-sensoren.

Onderstaande afwijkingen van meetwaarden kunnen wijzen op een probleem:

 • Geen signaal:
  Oorzaken: meetpennen geen verbinding (voer connectietest uit), geen voeding, sensor defect
 • Te hoge signaalspanning:
  Oorzaken: vacuümcircuit lekt, slechte of geen massa aanwezig op de voeding, sensor defect
 • Signaal vertoont veel ruis:
  Oorzaken: bedrading van voeding of signaaldraad beschadigd, slecht contact in stekkeraansluitingen
 • Signaal vertoont een offset:
  Oorzaken: voeding van MAP-sensor slecht, sensor defect

GERELATEERDE ARTIKELEN

Luchtmassameter (LMM) hittedraadsensor
Met een labscoop wordt gemeten aan een hittedraadsensor bij stationair toerental, 2000RPM, 3000RPM en terug naar stationair toerental van een warme motor. Het signaal wordt getoond en kan worden gedownload. Verschillende mogelijke afwijkingen van het signaal worden genoemd, waarmee kan worden vastgesteld of de hittedraadsensor goed werkt.
Luchthoeveelheidsmeter (LHM) luchtvaansensor
Met een labscoop wordt gemeten aan een luchthoeveelheidsmeter (LHM) bij stationair toerental, 2000RPM, 3000RPM en terug naar stationair toerental bij een warme motor. Het gemeten signaal wordt getoond en kan ook worden gedownload. Verschillende mogelijke afwijkingen van het signaal worden genoemd, waarmee vastgesteld kan worden of de sensor goed werkt.
Peugeot 205 houdt in
Wanneer met een Peugeot hard wordt opgetrokken, hapert die flink. Wordt er rustig met constante snelheid gereden, dan is er niets aan de hand. Diverse onderdelen worden onderzocht en vervangen, maar het probleem blijft. De automotive-oscilloscoop werd gebruikt om de belangrijke signalen te meten, waardoor een eenvoudig mechanisch defect boven water kwam.
Disclaimer

Dit document is onderhevig aan veranderingen en kan zonder voorafgaande mededeling worden aangepast. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie in deze applicatie-note is gecontroleerd en wordt als betrouwbaar beschouwd. TiePie engineering kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden.

Veiligheidswaarschuwing:

 • Controleer voor het meten dat bronnen van gevaarlijk hoge spanning zijn uitgeschakeld of afgeschermd tegen aanraking. Spanningen boven 30 V AC RMS, 42 V AC piek of 60 V DC worden als gevaarlijk beschouwd.
 • Zorg tijdens het meten voor een schone en overzichtelijke werkplek.
 • Deze metingen en procedures dienen als voorbeeld / meetsuggestie en zijn geen voorgeschreven standaard.
 • TiePie engineering kan niet anticiperen op de benodigde veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van personen en apparatuur. Ga alvorens te meten eerst na welke veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn.