Μέτρηση ενός αισθητήρα MAP

Κατεβάστε τη μέτρηση

Πληροφορίες αισθητήρα

Τύπος: Απόλυτης πίεσης πολλαπλής (MAP)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Από ECU, 5 V και γείωση
Τύπος σήματος: Μεταβαλλόμενο πλάτος
Στάθμη σήματος: 1,2 V έως 4,9 V

Λειτουργία του αισθητήρα MAP

Ο αισθητήρας MAP (απόλυτης πίεσης πολλαπλής) μετρά την απόλυτη πίεση του αέρα στην πολλαπλή εισαγωγής. Η πίεση του αέρα στην πολλαπλή εισαγωγής, κυμαίνεται από κενό μέχρι πίεση υψηλότερη από την κανονική πίεση του αέρα, σε περίπτωση κινητήρα τούρμπο. Ο αισθητήρας MAP, μετατρέπει την πίεση του αέρα σε ένα σήμα τάσης που μεταβάλλεται με την αλλαγή της πίεσης του αέρα. Η τάση του σήματος χρησιμοποιείται από την ECU για να προσδιοριστεί η ποσότητα του αέρα που εισάγεται μέσα στους θαλάμους καύσης.

Σύνδεση του παλμογράφου

Η σωστή λειτουργία του αισθητήρα MAP μπορεί να ελεγχθεί με τη μέτρηση των ακόλουθων τάσεων του σήματος, βλέπε Εικόνα 1:

Κανάλι Λήπτης Τάση Εύρος
1 Red probe Τάση σήματος εξόδου αισθητήρα 8 V
Black probe Γείωση στη μπαταρία
2 Yellow probe Θετική πλευρά της παροχής ρεύματος αισθητήρα 8 V
Black probe Αρνητική πλευρά της παροχής ρεύματος αισθητήρα
Διάγραμμα μέτρησης
Σχήμα 1: Διάγραμμα μέτρησης
Μέτρηση σε ένα λειτουργικό αισθητήρα MAP
Σχήμα 2: Μέτρηση σε ένα λειτουργικό αισθητήρα MAP

Ο παλμογράφος συνδέεται στον αισθητήρα MAP με το Λήπτη μέτρησης TP-C1812B και των Δοκιμαστικής Ακίδας TP-BP85. Ο παλμογράφος εργαστηρίου έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία καταγραφής. Σε λειτουργία καταγραφής, γίνεται συνεχώς μια μέτρηση ροής, εμφανίζοντας τα σήματα ζωντανά στην οθόνη. Επειδή τα μετρούμενα σήματα μεταβάλλονται αργά, ο Παλμογράφος αυτοκινήτου ATS5004D έχει ρυθμιστεί σε μια αργή ταχύτητα μέτρησης.

Μέτρηση

Στην Εικόνα 3 εμφανίζεται η κυματομορφή του αισθητήρα MAP ενός αυτοκινήτου με κινητήρα που λειτουργεί. Τα σήματα μετρούνται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: διακόπτης σε θέση ΟΝ, στο πάτημα της μίζας, στις στροφές ρελαντί, στις 2000 RPM, στις 3000 RPM και επιστροφή στις στροφές ρελαντί. Αυτό το σήμα μπορείτε να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε σωστά τον παλμογράφο ή να το χρησιμοποιήσετε ως σήμα αναφοράς.

Κατεβάστε τη μέτρηση

Μέτρηση με παλμογράφο ενός λειτουργικού αισθητήρα MAP

Σχήμα 3: Μέτρηση με παλμογράφο ενός λειτουργικού αισθητήρα MAP

Το Κανάλι 1 (κόκκινο) στην Εικόνα 3 δείχνει το σήμα του αισθητήρα MAP. Αρχικά, ο κινητήρας δεν είναι ακόμη σε λειτουργία και το επίπεδο σήματος είναι περίπου 4,5 V. Η τάση του σήματος αντιστοιχεί στην πίεση στην πολλαπλή εισαγωγής. Καθώς ο κινητήρας δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία, αυτή η πίεση είναι ίση με την εξωτερική πίεση του αέρα. Η τάση πέφτει στο 0,5 V μετά την εκκίνηση του κινητήρα και στη συνέχεια σταθεροποιείται στο 1 V. Με το γκάζι στη θέση ηρεμίας, μόνο μια περιορισμένη ποσότητα του αέρα μπορεί να περάσει μέσα από την πεταλούδα, προκαλώντας μια χαμηλή πίεση περίπου 350 mBar στην πολλαπλή, που αντιστοιχεί σε ένα σήμα αισθητήρα ίσο με 1 V.

Στο ίχνος του σήματος μπορείτε να παρατηρήσετε τις αιχμές της ανάφλεξης. Αυτές οι αιχμές δεν έχουν καμία επίδραση στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης του κινητήρα, διότι η ECU (εγκέφαλος) έχει φίλτρα απορρόφησης αιχμών στις εισόδους των σημάτων.

Η πεταλούδα ανοίγει δύο φορές κατά τη διάρκεια της μέτρησης για να αυξηθούν οι στροφές του κινητήρα έως τις 2000 και τις 3000 RPM. Σε αμφότερες τις στιγμές η πίεση αυξάνεται σύντομα και μετά από αυτό πέφτει γρήγορα, λόγω της υψηλότερης ταχύτητας του κινητήρα που απαιτεί περισσότερο αέρα να περάσει μέσω της πολλαπλής. Εκεί που αυξάνονται οι στροφές, η περιοχή του σήματος γίνεται ευρύτερη, λόγω των μεγαλύτερων διακυμάνσεων της πίεσης που προκαλούνται από τις υψηλότερες στροφές του κινητήρα.

Όταν κάνετε ζουμ (μεγέθυνση) στο σήμα, μπορείτε να παρατηρήσετε τους επιμέρους χρόνους του κινητήρα από τους οποίους μπορεί να προσδιοριστεί η ταχύτητα (στροφές) του κινητήρα. Κοντά στο τέλος της μέτρησης, το γκάζι απελευθερώνεται και η τάση του σήματος πέφτει στο 0,5 V και ακολούθως σταθεροποιείται γύρω στο 1,1 V στο ρελαντί.

Κάντε λήψη της μέτρησης του αισθητήρα MAP μεγέθυνση

Μπορείτε να δείτε τα σήματα από τη μέτρηση αυτή με τη λήψη της μέτρησης σε μορφή αρχείου, το οποίο ανοίγεται με το λογισμικού παλμογράφου Multi Channel.

Διάγνωση

Οι τιμές των σημάτων μπορεί να διαφέρουν μεταξύ διαφορετικών τύπων των μονάδων ελέγχου του κινητήρα και των διαφορετικών αισθητήρων MAP.

Οι ακόλουθες αποκλίσεις στη μορφή του σήματος μπορεί να υποδεικνύουν ένα πρόβλημα:

 • Δεν υπάρχει σήμα:
  Αιτία: οι λήπτες δεν έχουν συνδεθεί σωστά (εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης), απουσία τάσης τροφοδοσίας, αισθητήρας ελαττωματικός
 • Η τάση του σήματος είναι πολύ υψηλή:
  Αιτία: απουσία ή κακή γείωση, διαρροή του κυκλώματος κενού, αισθητήρας ελαττωματικός
 • Το σήμα εμφανίζει πολλά παράσιτα:
  Αιτία: η καλωδίωση του σήματος ή της τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, κακή σύνδεση σε ακροδέκτες της πρίζας
 • • Το σήμα δείχνει μια μετατόπιση (offset):
  Αιτία: η κακή παροχή τάσης τροφοδοσίας στον αισθητήρα MAP, αισθητήρας ελαττωματικός

Σχετικά πληροφορίες

Αισθητήρας μάζας αέρα (MAF) θερμού σύρματος
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας μάζας ροής αέρα θερμού σύρματος (HOT WIRE) κάτω από τις εξής συνθήκες: 1) διακόπτης στη θέση ΟΝ, 2) γύρισμα με τη μίζα, 3) στροφές ρελαντί, 4) 2000 στροφές, 5) 3000 στροφές και επαναφορά στο ρελαντί, με τον κινητήρα σε θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας μάζας αέρα εισαγωγής λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Αισθητήρας ροής αέρα (MAF) με πτερύγιο
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας ροής αέρα με κλαπέτο, κάτω από τις εξής συνθήκες: 1) διακόπτης στη θέση ΟΝ, 2) γύρισμα με τη μίζα, 3) στροφές ρελαντί, 4) 2000 στροφές, 5) 3000 στροφές και επαναφορά στο ρελαντί με τον κινητήρα σε θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας ροής αέρα με πτερύγιο λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Peugeot 205 holding back
When a Peugeot 205 is performing a strong accelleration, it starts holding back. When it is cruising, nothing is wrong. Several components were replaced, without result. The automotive oscilloscope was used to measure various signals, which led to finding a simple mechanical problem.
Αποποίηση ευθυνών

Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Οι πληροφορίες σε αυτό το σημείωμα εφαρμογής έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και θεωρείται ότι είναι αξιόπιστες, ωστόσο η TiePie engineering δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες.

Προειδοποίηση ασφαλείας:

 • Πριν από τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι οι πηγές με επικίνδυνα υψηλές τάσεις είναι απενεργοποιημένες ή προστατευμένες από επαφή. Τάσεις που θεωρούνται επικίνδυνες είναι οι τάσεις πάνω από 30 V AC RMS, αιχμές 42 V AC ή 60 V DC.
 • Κρατήστε καθαρό το περιβάλλον εργασίας, όταν κάνετε τις μετρήσεις.
 • Αυτή η μέτρηση και διαδικασίες αποτελούν παραδείγματα / προτάσεις μέτρησης και δεν θεωρούνται πρωτόκολλα διαδικασιών.
 • Η TiePie engineering δεν μπορεί να προβλέψει τις ενέργειες ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν για την προστασία προσώπων και συσκευών. Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, ελέγξτε ποια μέτρα ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστούν.