Μέτρηση αισθητήρα μάζας ροής αέρα, θερμού σύρματος (MAF)

Κατεβάστε τη μέτρηση

Πληροφορίες αισθητήρα

Τύπος: Θερμού σύρματος
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 12 V από το ρελέ του συστήματος και γείωση
Τύπος σήματος: Μεταβαλλόμενο πλάτος
Στάθμη σήματος: Από 0,2 V έως 4,0 V

Λειτουργία του μετρητή μάζας αέρα, θερμού σύρματος

Ο αισθητήρας μάζας αέρα (MAF) μετρά την μάζα του αέρα που διέρχεται από το σύστημα εισαγωγής αέρα. Ο αισθητήρας μετρά την μάζα του διερχόμενου αέρα με ένα σύρμα πλατίνας ορισμένης αντίστασης το οποίο τοποθετείται στο ρεύμα του αέρα του συστήματος εισαγωγής. Το σύρμα αυτό έχει ένα θετικό συντελεστή θερμοκρασίας: όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η αντίσταση του σύρματος. Ηλεκτρονικές διατάξεις που είναι ενσωματωμένες στον μετρητή μάζας αέρα στέλνουν ένα ποσό ρεύματος μέσω του σύρματος για να το θερμάνουν. Η μονάδα ελέγχου επιδιώκει να διατηρεί τη θερμοκρασία του σύρματος σταθερή. Όσος περισσότερος αέρας περνά από το σύρμα, τόσο αυτό ψύχεται και έτσι περισσότερο ρεύμα απαιτείται για να κρατηθεί το σύρμα αυτό σε σταθερή θερμοκρασία. Το ρεύμα μετρείται από τις ηλεκτρονικές διατάξεις του αισθητήρα και μετατρέπεται σε τάση στην έξοδο του αισθητήρα. Η μονάδα ελέγχου του κινητήρα (ECU ή εγκέφαλος) υπολογίζει από αυτήν την τάση, την μάζα του αέρα που πηγαίνει μέσα στους θαλάμους καύσης.

Σύνδεση του παλμογράφου εργαστηρίου

Η σωστή λειτουργία του αισθητήρα μάζας αέρα θερμού σύρματος μπορεί να ελεγχθεί με τη μέτρηση των ακόλουθων τάσεων σήματος, βλέπε Εικόνα 1:

Κανάλι Λήπτης Τάση Εύρος
1 Red probe Σήμα εξόδου του αισθητήρα 8 V
Black probe Γείωση στη μπαταρία
2 Yellow probe Θετική πλευρά της παροχής ρεύματος αισθητήρα 20 V
Black probe Αρνητική πλευρά παροχής ρεύματος αισθητήρα
Διάγραμμα μέτρησης
Σχήμα 1: Διάγραμμα μέτρησης
Μέτρηση ενός λειτουργικού αισθητήρα μάζας αέρα (MAF)
Σχήμα 2: Μέτρηση ενός λειτουργικού αισθητήρα μάζας αέρα (MAF)

Ο παλμογράφος συνδέεται στον αισθητήρα μάζας αέρα θερμού σύρματος μέσω του Λήπτη μέτρησης TP-C1812B και των ακίδων μέτρησης Δοκιμαστικής Ακίδας TP-BP85. Ο παλμογράφος εργαστηρίου έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία καταγραφής. Σε λειτουργία καταγραφής, γίνεται συνεχώς μια μέτρηση ροής, εμφανίζοντας τα σήματα ζωντανά στην οθόνη. Επειδή τα μετρούμενα σήματα μεταβάλλονται αργά, ο Παλμογράφος αυτοκινήτου ATS5004D έχει ρυθμιστεί σε μια αργή ταχύτητα μέτρησης.

Μέτρηση

Η εικόνα 3 δείχνει μια κυματομορφή ενός αισθητήρα μάζας αέρα θερμού σύρματος ενός αυτοκινήτου, με κινητήρα που λειτουργεί. Η μέτρηση των σημάτων γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: το κλειδί στη θέση ΟΝ, γύρισμα μίζας, στο ρελαντί, στις 2000 RPM, στις 3000 RPM και επιστροφή στο ρελαντί. Αυτό το σήμα μπορείτε να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε σωστά τον παλμογράφο ή να το χρησιμοποιήσετε ως σήμα αναφοράς.

Κάντε λήψη μετρήσεων αισθητήρων θερμού καλωδίου

Μέτρηση με παλμογράφο εργαστηρίου του αισθητήρα μάζας αέρα θερμού σύρματος

Σχήμα 3: Μέτρηση με παλμογράφο εργαστηρίου του αισθητήρα μάζας αέρα θερμού σύρματος

Το Κανάλι 1 (κόκκινο) δείχνει το σήμα του αισθητήρα μάζας αέρα θερμού σύρματος και το κανάλι 2 (κίτρινο) την τροφοδοσία του αισθητήρα. Κατά την έναρξη της μέτρησης το κλειδί είναι γυρισμένο στη θέση ΟΝ, και ακολουθεί ένας σύντομος παλμός στην τάση του σήματος. Ο σύντομος παλμός δείχνει την προθέρμανση του σύρματος μέχρι να φθάσει σε μία ορισμένη θερμοκρασία. Λίγο μετά από αυτό, ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία και θα διαρρεύσει κάποιο χρονικό διάστημα πριν από την σταθεροποίηση των στροφών του κινητήρα στις στροφές ρελαντί. Κατά τη διάρκεια της μέτρησης, η πεταλούδα γκαζιού ανοίγει δύο φορές για να αυξηθούν οι στροφές του κινητήρα και κατά συνέπεια η μάζα του αέρα που διέρχεται από την πολλαπλή προς τους κυλίνδρους. Ταυτόχρονα με την αύξηση της μάζας του διερχόμενου αέρα θα αυξηθεί ανάλογα και η τάση του σήματος. Σχεδόν στο τέλος της μέτρησης, αφήνεται το γκάζι ελεύθερο και η τάση σήματος μειώνεται, έως ότου, οι στροφές του κινητήρα επιστρέψουν και πάλι στο ρελαντί. Η τάση τροφοδοσίας παρουσιάζει κάποια διακύμανση, αλλά αυτό δεν έχει καμία επίδραση στην απόδοση του αισθητήρα, διότι οι ηλεκτρονικές διατάξεις του αισθητήρα την σταθεροποιούν. Το σήμα από τον αισθητήρα μάζας αέρα θερμού σύρματος παρουσιάζει ένα χαμηλό ποσό παρασίτων και αιχμών, αλλά αυτές δεν έχουν επίδραση στην απόδοση του συστήματος διαχείρισης του κινητήρα, γιατί πριν την τελική επεξεργασία, η τάση του σήματος εισόδου φιλτράρεται από ειδικά κυκλώματα της ECU (εγκεφάλου).

Διάγνωση

Οι τιμές των σημάτων μπορεί να διαφέρουν μεταξύ διαφορετικών τύπων των μονάδων ελέγχου του κινητήρα και διαφορετικών αισθητήρων μάζας αέρα θερμού σύρματος.

Οι ακόλουθες αποκλίσεις του σήματος μπορεί να υποδεικνύουν ένα πρόβλημα:

 • Δεν υπάρχει σήμα:
  Αιτία: οι λήπτες σήματος δεν κάνουν καλή επαφή με τα καλώδια (εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης), απουσία παροχής τάσης τροφοδοσίας, αισθητήρας ελαττωματικός.
 • Τάση σήματος πολύ υψηλή:
  Αιτία: απουσία η κακή γείωση για την τροφοδοσία ρεύματος, αισθητήρας ελαττωματικός.
 • Το σήμα εμφανίζει περισσότερα παράσιτα από το υπόδειγμα
  Αιτία: βλάβη καλωδίωσης του καλωδίου σήματος ή παροχή τροφοδοσίας ελαττωματική, κακή σύνδεση στους ακροδέκτες της πρίζας, αισθητήρας ελαττωματικός.
 • Το σήμα δείχνει μια μετατόπιση σε σχέση με το υπόδειγμα:
  Αιτία: ο παλμογράφος δεν έχει οριστεί σε σύζευξη DC: DC, κακή παροχή ρεύματος για τη μέτρηση της μάζας του αέρα, ψευδής διαρροή αέρα στο σύστημα εισαγωγής, αισθητήρας ελαττωματικός.

Σχετικά πληροφορίες

Αισθητήρας απόλυτης πίεσης πολλαπλής (MAP)
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας απόλυτης πίεσης πολλαπλής εισαγωγής κάτω από τις εξής συνθήκες: 1) διακόπτης στη θέση ΟΝ, 2) γύρισμα με τη μίζα, 3) στροφές ρελαντί, 4) 2000 στροφές, 5) 3000 στροφές και επαναφορά στο ρελαντί με τον κινητήρα σε θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας απόλυτης πίεσης πολλαπλής (ΜΑΡ) λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Αισθητήρας ροής αέρα (MAF) με πτερύγιο
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας ροής αέρα με κλαπέτο, κάτω από τις εξής συνθήκες: 1) διακόπτης στη θέση ΟΝ, 2) γύρισμα με τη μίζα, 3) στροφές ρελαντί, 4) 2000 στροφές, 5) 3000 στροφές και επαναφορά στο ρελαντί με τον κινητήρα σε θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας ροής αέρα με πτερύγιο λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Troublesome Volvo XC70
A Volvo XC70 had serious engine related drivability problems. The engine lacked power, would hold back and even stall. Error codes indicated problems in two different areas. Replacing components did not improve things. Proper measuring with an automotive diagnostic oscilloscope revealed two independent problems. Fixing these solved all problems.
Αποποίηση ευθυνών

Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Οι πληροφορίες σε αυτό το σημείωμα εφαρμογής έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και θεωρείται ότι είναι αξιόπιστες, ωστόσο η TiePie engineering δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες.

Προειδοποίηση ασφαλείας:

 • Πριν από τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι οι πηγές με επικίνδυνα υψηλές τάσεις είναι απενεργοποιημένες ή προστατευμένες από επαφή. Τάσεις που θεωρούνται επικίνδυνες είναι οι τάσεις πάνω από 30 V AC RMS, αιχμές 42 V AC ή 60 V DC.
 • Κρατήστε καθαρό το περιβάλλον εργασίας, όταν κάνετε τις μετρήσεις.
 • Αυτή η μέτρηση και διαδικασίες αποτελούν παραδείγματα / προτάσεις μέτρησης και δεν θεωρούνται πρωτόκολλα διαδικασιών.
 • Η TiePie engineering δεν μπορεί να προβλέψει τις ενέργειες ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν για την προστασία προσώπων και συσκευών. Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, ελέγξτε ποια μέτρα ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστούν.