Μέτρηση ενός αισθητήρα ροής αέρα με πτερύγιο

Κατεβάστε τη μέτρηση

Πληροφορίες αισθητήρα

Τύπος: Όγκου εισερχόμενου αέρα (AF), με πτερύγιο
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Από ECU, 5 V και γείωση
Τύπος σήματος: Μεταβαλλόμενο πλάτος
Στάθμη σήματος: 1,2 V έως 4,9 V

Τρόπος λειτουργίας του αισθητήρα ροής αέρα, με πτερύγιο

Ο αισθητήρας ροής αέρα τύπου πτερυγίου (AF), μετρά τον όγκο του αέρα που περνάει μέσα από την εισαγωγή αέρα του κινητήρα, με ένα πτερύγιο μέτρησης που τοποθετείται στο ρεύμα του αέρα. Αυτό το πτερύγιο συγκρατείται με ένα ελατήριο σε θέση ηρεμίας. Όταν ο αέρας περνά (ενόσω ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία) μέσα από τον αισθητήρα, παρασύρει το πτερύγιο που ενεργεί αντίθετα προς την πίεση του ελατηρίου. Όσος περισσότερος αέρας περνάει, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η μετατόπιση του πτερυγίου. Το πτερύγιο είναι συνδεδεμένο με τον κινητό βραχίονα ενός ποτενσιόμετρου. Το ένα άκρο της τροχιάς από γραφίτη του ποτενσιόμετρου συνδέεται με την παροχή ρεύματος και το άλλο άκρο με τη γείωση. Όταν το πτερύγιο κινείται, ο κινητός βραχίονας ολισθαίνει κατά μήκος της τροχιάς του ποτενσιόμετρου και αλλάζει την τάση σήματος ανάλογα με το ποσό της διοχέτευσης αέρα (όγκος αέρα). Αυτή η τάση σήματος χρησιμοποιείται από τη μονάδα ελέγχου του κινητήρα (ECU) για να υπολογίσει τον όγκο του αέρα που εισέρχεται στους θαλάμους καύσης.

Σύνδεση του παλμογράφου εργαστηρίου

Η σωστή λειτουργία του αισθητήρα με πτερύγιο αέρα μπορεί να ελεγχθεί με τη μέτρηση των ακόλουθων τάσεων σήματος, βλέπε εικόνα 1:

Κανάλι Λήπτης Τάση Εύρος
1 Red probe Σήμα εξόδου του αισθητήρα 8 V
Black probe Γείωση στη μπαταρία
2 Yellow probe Θετική πλευρά της παροχής ρεύματος αισθητήρα 8 V
Black probe Αρνητική πλευρά της παροχής ρεύματος αισθητήρα
Διάγραμμα μέτρησης
Σχήμα 1: Διάγραμμα μέτρησης
Μέτρηση σε ένα λειτουργικό αισθητήρα ροής αέρα με πτερύγιο
Σχήμα 2: Μέτρηση σε ένα λειτουργικό αισθητήρα ροής αέρα με πτερύγιο

Ο παλμογράφος συνδέεται στον αισθητήρα με πτερύγιο αέρα μέσω του Λήπτη μέτρησης TP-C1812B και των ακίδων μέτρησης Δοκιμαστικής Ακίδας TP-BP85. Ο παλμογράφος εργαστηρίου έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία καταγραφής. Σε λειτουργία καταγραφής, γίνεται συνεχώς μια μέτρηση ροής, εμφανίζοντας τα σήματα ζωντανά στην οθόνη. Επειδή τα μετρούμενα σήματα μεταβάλλονται αργά, ο Παλμογράφος αυτοκινήτου ATS5004D έχει ρυθμιστεί σε μια αργή ταχύτητα μέτρησης.

Μέτρηση

Η Εικόνα 3 δείχνει μια κυματομορφή ενός αισθητήρα πτερυγίου αέρος από ένα στατικό αυτοκίνητο με κινητήρα που λειτουργεί. Η μέτρηση των σημάτων γίνεται υπό τις ακόλουθες συνθήκες: Ανάφλεξη ΟΝ, πάτημα μίζας, ρελαντί, στις 2000 RPM, στις 3000 RPM και επιστροφή στο ρελαντί. Αυτό το σήμα μπορείτε να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε σωστά τον παλμογράφο ή να το χρησιμοποιήσετε ως σήμα αναφοράς. Figure 3 shows a waveform of a air vane sensor from a stationary car with running engine. The signals are measured under the following circumstances: ignition on, cranking, idle, 2000 RPM, 3000 RPM and back to idle. This signal can be downloaded and used to correctly set up the lab scope or as reference signal.

Κατεβάστε τη μέτρηση του αισθητήρα πτερυγίων

Μέτρηση με παλμογράφο του αισθητήρα με πτερύγιο αέρα

Σχήμα 3: Μέτρηση με παλμογράφο του αισθητήρα με πτερύγιο αέρα

Το Κανάλι 1 (κόκκινο) δείχνει το σήμα του μετρητή ροής αέρα και το Κανάλι 2 (κίτρινο) την τάση τροφοδοσίας του αισθητήρα. Κατά την έναρξη της μέτρησης του σήματος εμφανίζεται η εκκίνηση του κινητήρα, μετά από την οποία, οι στροφές του κινητήρα σταθεροποιούνται στο ρελαντί. Η πεταλούδα ανοίγει δύο φορές κατά τη διάρκεια αυτής της μέτρησης, για να αυξηθούν οι στροφές του κινητήρα. Η τάση του σήματος του μετρητή ροής του αέρα αυξάνεται με την αύξηση των στροφών του κινητήρα. Κοντά στο τέλος της μέτρησης, το πεντάλ γκαζιού αφήνεται, και η τάση του σήματος πέφτει, έως ότου ο κινητήρας επιστρέψει στο ρελαντί. Το σήμα του μετρητή ροής αέρα δείχνει αιχμές και ένα μικρό ποσοστό παρασίτων. Αυτό δεν έχει επίδραση στην απόδοση της μονάδας διαχείρισης του κινητήρα, διότι η ηλεκτρονική μονάδα διαχείρισης (εγκέφαλος) διαθέτει ειδικά φίλτρα σημάτων εισόδου που φιλτράρουν τα παράσιτα.

Διάγνωση

Οι τιμές των σημάτων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο των μονάδων ελέγχου του κινητήρα και των αισθητήρων με πτερύγιο αέρα.

Οι ακόλουθες αποκλίσεις του σήματος μπορεί να υποδεικνύουν ένα πρόβλημα:

 • Δεν υπάρχει σήμα:
  Αιτία: οι λήπτες σήματος δεν κάνουν σωστή επαφή με τα καλώδια (εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης), απουσία τάσης τροφοδοσίας, αισθητήρας ελαττωματικός.
 • Η τάση σήματος είναι πολύ υψηλή:
  Αιτία: απουσία ή κακή γείωση για την τάση τροφοδοσίας, αισθητήρας ελαττωματικός.
 • Σήμα με παράσιτα:
  Αιτία: βλάβη του καλωδίου σήματος ή του καλωδίου τάσης τροφοδοσίας, φθορά τροχιάς ποτενσιόμετρου, κακή σύνδεση σε ακροδέκτες της πρίζας.
 • Το σήμα δείχνει μια μετατόπιση σε σχέση με το σήμα-υπόδειγμα:
  Αιτία: η κακή παροχή τάσης τροφοδοσίας στον αισθητήρα ροής του αέρα, ψευδείς διαρροές αέρα στο σύστημα εισαγωγής αέρα, αισθητήρας ελαττωματικός.

Σχετικά πληροφορίες

Αισθητήρας μάζας αέρα (MAF) θερμού σύρματος
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας μάζας ροής αέρα θερμού σύρματος (HOT WIRE) κάτω από τις εξής συνθήκες: 1) διακόπτης στη θέση ΟΝ, 2) γύρισμα με τη μίζα, 3) στροφές ρελαντί, 4) 2000 στροφές, 5) 3000 στροφές και επαναφορά στο ρελαντί, με τον κινητήρα σε θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας μάζας αέρα εισαγωγής λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Αισθητήρας απόλυτης πίεσης πολλαπλής (MAP)
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας απόλυτης πίεσης πολλαπλής εισαγωγής κάτω από τις εξής συνθήκες: 1) διακόπτης στη θέση ΟΝ, 2) γύρισμα με τη μίζα, 3) στροφές ρελαντί, 4) 2000 στροφές, 5) 3000 στροφές και επαναφορά στο ρελαντί με τον κινητήρα σε θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας απόλυτης πίεσης πολλαπλής (ΜΑΡ) λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Αποποίηση ευθυνών

Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Οι πληροφορίες σε αυτό το σημείωμα εφαρμογής έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και θεωρείται ότι είναι αξιόπιστες, ωστόσο η TiePie engineering δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες.

Προειδοποίηση ασφαλείας:

 • Πριν από τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι οι πηγές με επικίνδυνα υψηλές τάσεις είναι απενεργοποιημένες ή προστατευμένες από επαφή. Τάσεις που θεωρούνται επικίνδυνες είναι οι τάσεις πάνω από 30 V AC RMS, αιχμές 42 V AC ή 60 V DC.
 • Κρατήστε καθαρό το περιβάλλον εργασίας, όταν κάνετε τις μετρήσεις.
 • Αυτή η μέτρηση και διαδικασίες αποτελούν παραδείγματα / προτάσεις μέτρησης και δεν θεωρούνται πρωτόκολλα διαδικασιών.
 • Η TiePie engineering δεν μπορεί να προβλέψει τις ενέργειες ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν για την προστασία προσώπων και συσκευών. Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, ελέγξτε ποια μέτρα ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστούν.