Μέτρηση ενός αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού

Κατεβάστε τη μέτρηση

Πληροφορίες αισθητήρα

Τύπος: Αισθητήρας θερμοκρασίας NTC
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Γείωση
Τύπος σήματος: Μεταβλητό πλάτος
Στάθμη σήματος: Από 0.2 V ζεστό έως 4,0 V κρύο

Λειτουργία του αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού έχει ενσωματωμένη μια αντίσταση NTC. Η αντίσταση αρνητικού συντελεστή θερμοκρασίας (NTC) μειώνεται όταν η θερμοκρασία της αυξάνεται. Η αντίσταση στον αισθητήρα μαζί με μια αντίσταση στην ECU σχηματίζει ένα διαιρέτη τάσης ο οποίος τροφοδοτείται από μια τάση ίση με 5 V. Εάν η θερμοκρασία μεταβληθεί, μεταβάλλεται παράλληλα η αντίσταση και η τάση του σήματος στις εξόδους του διαιρέτη. O εγκέφαλος (ECU) είναι σε θέση να υπολογίζει τη θερμοκρασία του κινητήρα από το σήμα της τάσης του αισθητήρα και να προσαρμόζει αναλόγως τον χρόνο ψεκασμού του μπεκ. Σε αυτή τη μέτρηση-παράδειγμα, μετριέται το σήμα της τάσης του αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού.

Σύνδεση του παλμογράφου

Η σωστή λειτουργία του αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού μπορεί να ελεγχθεί με τη μέτρηση των ακόλουθων τάσεων σήματος, βλέπε Εικόνα 1:

Κανάλι Λήπτης Τάση Εύρος
1 Red probe Σήμα εξόδου του αισθητήρα 4 V
Black probe Γείωση στη μπαταρία
Διάγραμμα μέτρησης
Σχήμα 1: Διάγραμμα μέτρησης
Μέτρηση σε ένα λειτουργικό αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού
Σχήμα 2: Μέτρηση σε ένα λειτουργικό αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού

Ο παλμογράφος συνδέεται στον αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού μέσω του Λήπτη μέτρησης TP-C1812B και των Δοκιμαστικής Ακίδας TP-BP85. Ο παλμογράφος εργαστηρίου έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία καταγραφής. Σε λειτουργία καταγραφής, γίνεται συνεχώς μια μέτρηση ροής, εμφανίζοντας τα σήματα ζωντανά στην οθόνη. Επειδή τα μετρούμενα σήματα μεταβάλλονται αργά, ο Παλμογράφος αυτοκινήτου ATS5004D έχει ρυθμιστεί σε μια αργή ταχύτητα μέτρησης.

Μέτρηση

Η Εικόνα 3 δείχνει μια κυματομορφή ενός αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης του κινητήρα. Αυτό το σήμα μπορείτε να κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε σωστά τον παλμογράφο ή να το χρησιμοποιήσετε ως σήμα αναφοράς.

Κατεβάστε την μέτρηση του αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού

Μέτρηση με παλμογράφο του αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού

Σχήμα 3: Μέτρηση με παλμογράφο του αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού

Το Κανάλι 1 (κόκκινο) δείχνει το σήμα του αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού κατά την διάρκεια της προθέρμανσης του κινητήρα. Κατά την έναρξη της μέτρησης ο διακόπτης είναι στη θέση ΟΝ και αμέσως μετά γίνεται η εκκίνηση του κινητήρα, το οποίο μπορεί να δει κανείς από την αιχμή της τάσης στην αρχή του σήματος. Αφού ξεκινήσει ο κινητήρας, η τάση αρχίζει να μειώνεται σταδιακά λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του κινητήρα. Αυτή η μέτρηση γίνεται με μία εξωτερική θερμοκρασία 17 °C η οποία αντιστοιχεί με μια τάση σήματος των 2,5 V. Η μέτρηση λαμβάνεται συνεχώς, έως ότου ο κινητήρας έχει φτάσει σε θερμοκρασία 82,5 °C. Το σήμα του αισθητήρα έχει μετατραπεί σε πραγματική θερμοκρασία του κινητήρα με μια επιλογή της λειτουργίας Gain/Offset I/O. Η μωβ γραμμή δείχνει τη θερμοκρασία του κινητήρα ως αποτέλεσμα. Οι ρυθμίσεις Ενίσχυσης/Απόκλισης I/O αυτής της μέτρησης στο παράδειγμα, ισχύουν ειδικά για τον τύπο του αισθητήρα θερμοκρασίας που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο που μετριέται.

Διάγνωση

Οι τιμές των σημάτων μπορεί να διαφέρουν για διαφορετικούς τύπους των μονάδων ελέγχου του κινητήρα και για διαφορετικούς τύπους αισθητήρων θερμοκρασίας του ψυκτικού υγρού.

ακόλουθες αποκλίσεις σήματος μπορεί να υποδεικνύουν ένα πρόβλημα:

 • Δεν υπάρχει σήμα:
  Αιτία: οι λήπτες σήματος δεν κάνουν επαφή με τα καλώδια (εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης), βραχυκύκλωμα με τη γείωση, αισθητήρας ελαττωματικός
 • Η τάση σήματος είναι πολύ υψηλή:
  Αιτία: απουσία ή κακή γείωση, αισθητήρας ελαττωματικός
 • Παράσιτα στο σήμα:
  Αιτία: η καλωδίωση του σήματος ή το καλώδιο γείωσης έχει καταστραφεί, κακή σύνδεση στους ακροδέκτες της πρίζας, αισθητήρας ελαττωματικός
 • Το σήμα δείχνει μια μετατόπιση (offset):
  Αιτία: ο παλμογράφος δεν έχει ρυθμιστεί σε σύζευξη DC: DC, κακή γείωση, αισθητήρας ελαττωματικός

Σχετικά πληροφορίες

Indirect injection voltage measurement
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται το σήμα της τάσης λειτουργίας του μπεκ ενός κινητήρα έμμεσου ψεκασμού βενζίνης που είναι ζεστός και λειτουργεί στο ρελαντί. Το σήμα της τάσης εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το μπεκ λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Audi A8 will not start
An Audi A8 refuses to start right after it has been driven. Only after letting it cool down, it will start again. The dealer was unable to fix this. After measuring various signals with an automotive oscilloscope, the problem could be traced back to a malfunctioning coolant temperature sensor.
Αποποίηση ευθυνών

Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Οι πληροφορίες σε αυτό το σημείωμα εφαρμογής έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και θεωρείται ότι είναι αξιόπιστες, ωστόσο η TiePie engineering δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες.

Προειδοποίηση ασφαλείας:

 • Πριν από τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι οι πηγές με επικίνδυνα υψηλές τάσεις είναι απενεργοποιημένες ή προστατευμένες από επαφή. Τάσεις που θεωρούνται επικίνδυνες είναι οι τάσεις πάνω από 30 V AC RMS, αιχμές 42 V AC ή 60 V DC.
 • Κρατήστε καθαρό το περιβάλλον εργασίας, όταν κάνετε τις μετρήσεις.
 • Αυτή η μέτρηση και διαδικασίες αποτελούν παραδείγματα / προτάσεις μέτρησης και δεν θεωρούνται πρωτόκολλα διαδικασιών.
 • Η TiePie engineering δεν μπορεί να προβλέψει τις ενέργειες ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν για την προστασία προσώπων και συσκευών. Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, ελέγξτε ποια μέτρα ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστούν.