Μέτρηση τάσης σήματος του μπεκ (έμμεσος ψεκασμός)

Κατεβάστε τη μέτρηση

Πληροφορίες ενεργοποιητή

Τύπος: Έμμεσος ψεκασμός
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 12 V από το ρελέ του συστήματος
Τύπος σήματος: Συχνότητα και κύκλος λειτουργίας μεταβαλλόμενα
Στάθμη σήματος: 0 V έως 12 V και 80 V κορυφή

Λειτουργία ενός μπεκ ψεκασμού βενζίνης

Ένα μπεκ ψεκάζει καύσιμο υπό πίεση μέσα σε ένα σύστημα εισαγωγής ή μέσα σε ένα θάλαμο καύσης. Λόγω του μικρού ανοίγματος του μπεκ και της υψηλής πίεσης, το καύσιμο όταν εγκαταλείπει το ακροφύσιο του μπεκ, νεφελοποιείται.

Το συγκεκριμένο μπεκ που μετρήθηκε για αυτό το άρθρο, περιέχει ένα μεταλλικό στέλεχος που κρατείται με την πίεση ενός ελατηρίου, πάνω στην οπή από την οποία ψεκάζεται το καύσιμο, κρατώντας την κλειστή. Γύρω από το μεταλλικό στέλεχος τοποθετείται ένα πηνίο. Μέσα από το πηνίο ρέει ένα αρκετά ισχυρό ρεύμα που παράγει ένα μαγνητικό πεδίο ανυψώνοντας το στέλεχος από την έδρα του, ανοίγοντας έτσι την οπή ψεκασμού του μπεκ. Ενόσω το ρεύμα παραμένει, το μπεκ διατηρείται ανοιχτό και το καύσιμο ψεκάζεται. Όταν διακόπτεται το ρεύμα, η πίεση του ελατηρίου ωθεί τη μεταλλική βελόνα πίσω στην αρχική της θέση, κλείνοντας έτσι το άνοιγμα και διακόπτοντας τον ψεκασμό καυσίμου.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το μπεκ παίρνει την τροφοδοσία του από ένα ρελέ του συστήματος και ενεργοποιείται με ένα καλώδιο γείωσης που συνδέεται με την ECU. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πιο σπάνιες, η ECU ελέγχει τη θετική πλευρά του μπεκ και η αρνητική πλευρά είναι μόνιμα συνδεδεμένη στη γείωση.

Ένα σύστημα ψεκασμού μονού σημείου χρησιμοποιεί ένα μπεκ που τοποθετείται ακριβώς μπροστά από την πεταλούδα του γκαζιού. Ένα σύστημα πολλαπλών σημείων ψεκασμού χρησιμοποιεί ένα μπεκ ανά κύλινδρο που τοποθετείται στην πολλαπλή εισαγωγής ακριβώς μπροστά από τη βαλβίδα εισαγωγής κάθε ενός κυλίνδρου. Σε σύγχρονους κινητήρες όπως ο Audi EA888 και ο Toyota 2GR-FSE μπορεί να συνυπάρχουν μπεκ έμμεσου ψεκασμού πολλαπλών σημείων στην εισαγωγή και μπεκ άμεσου ψεκασμού μέσα στο θάλαμο καύσης (Dual Injection System) .

Το χρονικό σημείο του ψεκασμού προσδιορίζεται από την ECU σύμφωνα με τη θέση του κινητήρα που προσδιορίζεται από το σήμα του αισθητήρα στροφαλοφόρου και προαιρετικά από το σήμα του αισθητήρα εκκεντροφόρου. Η ECU καθορίζει τη διάρκεια λειτουργίας του μπεκ, κυρίως από την θερμοκρασία του κινητήρα και τις απαιτήσεις ισχύος.

Σύνδεση του παλμογράφου

Η σωστή λειτουργία του μπεκ έμμεσου ψεκασμού μπορεί να ελεγχθεί με τη μέτρηση των ακόλουθων τάσεων σήματος, βλέπε Εικόνα 1:

Κανάλι Λήπτης Τάση Εύρος
1 Red probe Τάση σήματος του μπεκ 80 V
Black probe Γείωση στη μπαταρία
2 Yellow probe Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο μπεκ 20 V
Black probe Γείωση στη μπαταρία
Διάγραμμα μέτρησης
Σχήμα 1: Διάγραμμα μέτρησης
Μέτρηση ενός λειτουργικού μπεκ
Σχήμα 2: Μέτρηση ενός λειτουργικού μπεκ

Ο παλμογράφος είναι συνδεδεμένος με το μπεκ ψεκασμού μέσω του Λήπτη μέτρησης TP-C1812B και των Δοκιμαστικής Ακίδας TP-BP85 και βρίσκεται σε κανονική λειτουργία παλμογράφου.

Μέτρηση

Η Εικόνα 3 δείχνει μια κυματομορφή ενός μπεκ σε ένα κινητήρα που λειτουργεί στο ρελαντί και έχει θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας. Αυτό το σήμα μπορείτε να το κατεβάστε και να το χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε σωστά τον παλμογράφο ή να το χρησιμοποιήσετε ως σήμα αναφοράς.

Κατεβάστε την μέτρηση της έμμεσης έντασης τάσης

Μέτρηση με παλμογράφο της τάσης του μπεκ

Σχήμα 3: Μέτρηση με παλμογράφο της τάσης του μπεκ

Το σήμα στο Κανάλι 1 (κόκκινο ίχνος) μετρείται με σύνδεση στην αρνητική πλευρά του μπεκ, η οποία συνδέεται από την ECU στη γείωση. Κατά την έναρξη της μέτρησης το μπεκ δεν είναι ενεργοποιημένο, δεν ρέει ρεύμα μέσα από το πηνίο του και το σήμα έχει την ίδια τιμή με την τάση της μπαταρίας. Όταν το μπεκ ενεργοποιείται από την ECU σε χρόνο t = 0, η τάση του σήματος πέφτει και μέσα στο πηνίο αρχίζει να ρέει ένα ρεύμα. Το ρεύμα συσσωρεύει στο πηνίο ένα μαγνητικό πεδίο το οποίο, όταν γίνει αρκετά ισχυρό για να υπερνικήσει την πίεση του ελατηρίου, ανυψώνει τη βελόνα από την έδρα της και ανοίγει το μπεκ.

Όταν το μπεκ έχει μείνει ανοικτό για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, το κύκλωμα διακόπτεται από την ECU σε χρόνο t = 2.6 ms. Επειδή το κύκλωμα έχει διακοπεί, η ροή του ρεύματος σταματάει αμέσως. Η απότομη αλλαγή προκαλεί μια υψηλή τάση επαγωγής. Σε αυτή τη μέτρηση, η τάση επαγωγής αποκόπτεται (περιορίζεται) με μια δίοδο (συνήθως Zener) στα 52 V περίπου. Το συσσωρευμένο μαγνητικό πεδίο εξασθενεί αργά, μέχρι να είναι πολύ αδύναμο για να υπερνικήσει τη δύναμη του ελατηρίου, το οποίο στη συνέχεια σπρώχνει τη βελόνα πίσω στην έδρα της. Η κίνηση της μεταλλικής βελόνας αλλάζει το μαγνητικό πεδίο, κάτι που επηρεάζει την τάση του σήματος. Αυτό είναι ορατό ως μια μικρή ράχη στην καθοδική κλίση του σήματος (Σημ.: απουσία της ράχης δείχνει συνήθως, κολλημένη βελόνα).

Η τροφοδοσία του μπεκ που μετρείται με το Κανάλι 2 (κίτρινο ίχνος) είναι ίση με την τάση της μπαταρίας σε όλη τη διάρκεια της μέτρησης. Κατά την ενεργοποίηση του μπεκ, το ρεύμα που ρέει μέσα από αυτό, μπορεί να προκαλέσει μια μικρή πτώση τάσης. Η πτώση τάσης δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλη, επειδή αυτό θα αλλάξει τη χρονική στιγμή ανοίγματος του μπεκ. Δείτε την μέτρηση ρεύματος μπεκ όπου υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το ρεύμα του μπεκ.

Διάγνωση

Οι τιμές των σημάτων μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των διαφορετικών τύπων των μονάδων ελέγχου του κινητήρα και των διαφορετικών μπεκ.

ακόλουθες αποκλίσεις σήματος μπορεί να υποδεικνύουν ένα πρόβλημα:

 • Δεν υπάρχει σήμα:
  Αιτία: οι λήπτες δεν έχουν συνδεθεί σωστά ή καθόλου στα καλώδια (εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης), δεν υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, βαθμίδα ενισχυτή ECU ελαττωματική, μπεκ ελαττωματικό
 • Η τάση σήματος είναι πολύ υψηλή (με ενεργοποιημένο μπεκ):
  Αιτία: απουσία ή κακή γείωση για την ECU, αντίσταση στην καλωδίωση της σύνδεσης με ECU
 • Σήμα με παράσιτα:
  Αιτία: ζημιά στα καλώδια της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή σήματος, κακή σύνδεση στους ακροδέκτες της πρίζας, μπεκ ελαττωματικό.
 • Το σήμα δείχνει μια απόκλιση σε σχέση με το παράδειγμα:
  CΑιτία: απουσία ή κακή γείωση για την ECU, αντίσταση στην καλωδίωση σύνδεσης με ECU, ο παλμογράφος δεν έχει ρυθμιστεί σε σύζευξη DC: DC
 • Η τάση τροφοδοσίας πέφτει όταν ανοίγει το μπεκ:
  Αιτία: υπάρχουν συνδέσεις κακής ποιότητας στο ρελέ συστήματος ή στην καλωδίωση με το μπεκ

Σχετικά πληροφορίες

Indirect injection current measurement
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται το ρεύμα λειτουργίας του μπεκ ενός κινητήρα έμμεσου ψεκασμού βενζίνης, που είναι ζεστός και λειτουργεί στο ρελαντί. Το σήμα του ρεύματος εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το μπεκ λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Toyota MR2 bad injector
A Toyota MR2 is having problems after an engine replacement, fault code P0304 Cylinder #4 misfire detected occurs. The garage swaps several components but does not manage to fix the problem. Measurements with an automotive oscilloscope are required to find out that the fault code is somewhat misleading and the problem is not with cylinder #4
Αποποίηση ευθυνών

Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Οι πληροφορίες σε αυτό το σημείωμα εφαρμογής έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και θεωρείται ότι είναι αξιόπιστες, ωστόσο η TiePie engineering δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες.

Προειδοποίηση ασφαλείας:

 • Πριν από τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι οι πηγές με επικίνδυνα υψηλές τάσεις είναι απενεργοποιημένες ή προστατευμένες από επαφή. Τάσεις που θεωρούνται επικίνδυνες είναι οι τάσεις πάνω από 30 V AC RMS, αιχμές 42 V AC ή 60 V DC.
 • Κρατήστε καθαρό το περιβάλλον εργασίας, όταν κάνετε τις μετρήσεις.
 • Αυτή η μέτρηση και διαδικασίες αποτελούν παραδείγματα / προτάσεις μέτρησης και δεν θεωρούνται πρωτόκολλα διαδικασιών.
 • Η TiePie engineering δεν μπορεί να προβλέψει τις ενέργειες ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν για την προστασία προσώπων και συσκευών. Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, ελέγξτε ποια μέτρα ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστούν.