Μέτρηση του σήματος του ρεύματος σε ένα μπεκ (έμμεσου ψεκασμού)

Κατεβάστε τη μέτρηση

Πληροφορίες ενεργοποιητή

Τύπος: Μπεκ έμμεσης έγχυσης
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 12 V από το ρελέ του συστήματος
Τύπος σήματος: Μεταβαλλόμενη συχνότητα και κύκλος λειτουργίας
Στάθμη σήματος: 0 Α έως 1 A

Εργασίες ενός εγχυτήρα

Ένα μπεκ ψεκάζει καύσιμο υπό πίεση μέσα σε ένα σύστημα εισαγωγής ή μέσα σε ένα θάλαμο καύσης. Λόγω του μικρού ανοίγματος του μπεκ και της υψηλής πίεσης, το καύσιμο όταν εγκαταλείπει το ακροφύσιο του μπεκ νεφελοποιείται.

Το συγκεκριμένο μπεκ που μετρήθηκε για αυτό το άρθρο, περιέχει ένα μεταλλικό στέλεχος που κρατείται με την πίεση ενός ελατηρίου πάνω στην οπή από την οποία ψεκάζεται το καύσιμο, κρατώντας την κλειστή. Γύρω από το μεταλλικό στέλεχος τοποθετείται ένα πηνίο. Μέσα από το πηνίο ρέει ένα αρκετά ισχυρό ρεύμα που παράγει ένα μαγνητικό πεδίο ανυψώνοντας το στέλεχος από την έδρα του, ανοίγοντας έτσι την οπή ψεκασμού του μπεκ. Ενόσω το ρεύμα παραμένει, το μπεκ διατηρείται ανοιχτό και το καύσιμο ψεκάζεται. Όταν διακόπτεται το ρεύμα, η πίεση του ελατηρίου ωθεί τη μεταλλική βελόνα πίσω στην αρχική της θέση, κλείνοντας έτσι το άνοιγμα και διακόπτοντας τον ψεκασμό καυσίμου

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το μπεκ παίρνει την τροφοδοσία του από ένα ρελέ του συστήματος και ενεργοποιείται με ένα καλώδιο γείωσης που συνδέεται με την ECU. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πιο σπάνιες, η ECU ελέγχει τη θετική πλευρά του μπεκ και η αρνητική πλευρά είναι μόνιμα συνδεδεμένη στη γείωση.

Ένα σύστημα ψεκασμού μονού σημείου χρησιμοποιεί ένα μπεκ που τοποθετείται ακριβώς μπροστά από την πεταλούδα του γκαζιού. Ένα σύστημα πολλαπλών σημείων ψεκασμού χρησιμοποιεί ένα μπεκ ανά κύλινδρο που τοποθετείται στην πολλαπλή εισαγωγής ακριβώς μπροστά από τη βαλβίδα εισαγωγής κάθε ενός κυλίνδρου.

Το χρονικό σημείο του ψεκασμού προσδιορίζεται από την ECU σύμφωνα με τη θέση του κινητήρα που προσδιορίζεται από το σήμα του αισθητήρα στροφαλοφόρου και προαιρετικά από το σήμα του αισθητήρα εκκεντροφόρου. Η ECU καθορίζει τη διάρκεια λειτουργίας του μπεκ, κυρίως από την θερμοκρασία του κινητήρα και τις απαιτήσεις ισχύος.

Σύνδεση του παλμογράφου

Η σωστή λειτουργία του μπεκ ψεκασμού μπορεί να ελεγχθεί με τη μέτρηση των ακόλουθων σημάτων, βλέπε Εικόνα 1:

Κανάλι Λήπτης Τάση Εύρος
1 Red probe Τάση σήματος στο μπεκ 80 V
Black probe Γείωση στη μπαταρία
2 Yellow probe Θετική σύνδεση αμπεροτσιμπίδας 200 mV
Black probe Αρνητική σύνδεση αμπεροτσιμπίδας
Διάγραμμα μέτρησης
Σχήμα 1: Διάγραμμα μέτρησης
Μέτρηση ενός λειτουργικού μπεκ
Σχήμα 2: Μέτρηση ενός λειτουργικού μπεκ

Το Κανάλι 1 του παλμογράφου συνδέεται με το μπεκ έμμεσου ψεκασμού μέσω του Λήπτη μέτρησης TP-C1812B και των Δοκιμαστικής Ακίδας TP-BP85. Το ρεύμα μετριέται με μια Αμπεροτσιμπίδα TP-CC80 η οποία είναι συνδεδεμένη με το Κανάλι 2 του παλμογράφου με τη χρήση του Αμπεροτσιμπίδα TP-CC80 έχει ρυθμιστεί στην κλίμακα των 20 ADC και εξάγει μία τάση 100 mV ανά 1 A. Για να πάρετε μια ένδειξη σε Αμπέρ, η τάση σήματος της αμπεροτσιμπίδας πρέπει να ενισχυθεί (πολλαπλασιαστεί) 10 φορές. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των επιλογών του μενού "Ρυθμίσεις ανιχνευτή" πατώντας δεξί κλικ στο μενού του Καναλιού 2. Στο ίδιο μενού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιλογή "Ρύθμιση της μονάδας..." για να αλλάξετε τη μονάδα σε «Α». Ο παλμογράφος εργαστηρίου είναι ρυθμισμένος σε «κανονική λειτουργία παλμογράφου»

Μέτρηση

Η Εικόνα 3 δείχνει κυματομορφές της τάσης και του ρεύματος του μπεκ έμμεσου ψεκασμού ενός κινητήρα που λειτουργεί στο ρελαντί και σε θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας. Αυτό το σήμα μπορείτε να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε σωστά τον παλμογράφο ή να το χρησιμοποιήσετε ως σήμα αναφοράς.

Κάντε λήψη μετρήσεων ρεύματος έμμεσης ένεσης

Μέτρηση των σημάτων του μπεκ με παλμογράφο

Σχήμα 3: Μέτρηση των σημάτων του μπεκ με παλμογράφο

Το Κανάλι 1 (κόκκινο ίχνος) δείχνει την τάση του σήματος του μπεκ. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη μέτρηση εδώ: μέτρηση της τάσης μπεκ. Το Κανάλι 2 (κίτρινο ίχνος) δείχνει το ρεύμα μέσω του μπεκ. Όταν ενεργοποιείται το μπεκ από την ECU σε χρόνο t = 0, η τάση του σήματος πέφτει και αρχίζει να ρέει ένα ρεύμα μέσα από το πηνίο του. Το ρεύμα συσσωρεύει στο πηνίο ένα μαγνητικό πεδίο το οποίο, όταν γίνει αρκετό ισχυρό για να υπερνικήσει την πίεση του ελατηρίου, ανυψώνει τη βελόνα από την έδρα της και ανοίγει το μπεκ. Η κίνηση της βελόνας μέσα από το μαγνητικό πεδίο είναι ορατή στο σήμα ρεύματος, βλέπε Εικόνα 3.

Όταν το μπεκ έχει ανοίξει για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, το κύκλωμα διακόπτεται από την ECU σε χρόνο t = 3,92 ms (Σημ.: τα 3,92 ms δεν ταυτίζονται με το χρόνο που το μπεκ είναι ανοικτό). Στη διάρκεια αυτού του χρόνου, το ρεύμα αυτό κορυφώθηκε σε περίπου 1 Α. Το ρεύμα σταματά αμέσως, επειδή το κύκλωμα έχει διακοπεί. Η ισχύς του μαγνητικού πεδίου μειώνεται σταδιακά, μέχρι να είναι πολύ αδύναμο για να υπερβαίνει τη δύναμη του ελατηρίου, το οποίο στη συνέχεια πιέζει τη βελόνα πίσω στην έδρα της. Η κίνηση της βελόνας αλλάζει το μαγνητικό πεδίο, το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει την τάση σήματος. Αυτό είναι ορατό ως μια μικρή ράχη στο σήμα (απουσία της ράχης, συνήθως δείχνει κολλημένη βελόνα).

Οι κάθετοι δρομείς (λευκού ίχνους) χρησιμοποιούνται για να δείξουν τα χρονικά σημεία στα οποία ανοίγει και κλείνει το μπεκ, άρα τη συνολική διάρκεια έγχυσης του καυσίμου. Στο παράδειγμα αυτό το μπεκ έχει ανοίξει για 2,087 ms (Σημ.: ο υπόλοιπος χρόνος μέχρι τα 3,92 ms αναλώθηκε για τη συσσώρευση του μαγνητικού πεδίου).

Διάγνωση

Οι τιμές των σημάτων του μπεκ μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των διαφορετικών τύπων των μονάδων ελέγχου του κινητήρα και των διαφορετικών μπεκ.

Οι ακόλουθες αποκλίσεις στα σήματα μπορεί να υποδεικνύουν ένα πρόβλημα:

 • Δεν υπάρχει σήμα:
  Αιτία: οι λήπτες σήματος δεν έχουν συνδεθεί σωστά ή καθόλου (εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης), η Αμπεροτσιμπίδα δεν είναι ενεργοποιημένη ή έχει μια άδεια μπαταρία, απουσία της τάσης τροφοδοσίας, βλάβη βαθμίδας ενισχυτή στην ECU, μπεκ ελαττωματικό.
 • Η τάση σήματος είναι πολύ υψηλή
  Αιτία: η Αμπεροτσιμπίδα δεν ήταν σωστά μηδενισμένη.
 • Σήμα με παράσιτα:
  Αιτία: καλώδιο παροχής τάσης τροφοδοσίας ή σήματος καταστραμμένο, κακή σύνδεση στους ακροδέκτες της πρίζας, μπεκ ελαττωματικό.
 • Το σήμα δείχνει μια μετατόπιση σε σχέση με το παράδειγμα του σήματος:
  Αιτία: η Αμπεροτσιμπίδα δεν ήταν σωστά μηδενισμένη.

Σχετικά πληροφορίες

Indirect injection voltage measurement
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται το σήμα της τάσης λειτουργίας του μπεκ ενός κινητήρα έμμεσου ψεκασμού βενζίνης που είναι ζεστός και λειτουργεί στο ρελαντί. Το σήμα της τάσης εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το μπεκ λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Toyota MR2 bad injector
A Toyota MR2 is having problems after an engine replacement, fault code P0304 Cylinder #4 misfire detected occurs. The garage swaps several components but does not manage to fix the problem. Measurements with an automotive oscilloscope are required to find out that the fault code is somewhat misleading and the problem is not with cylinder #4
Αποποίηση ευθυνών

Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Οι πληροφορίες σε αυτό το σημείωμα εφαρμογής έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και θεωρείται ότι είναι αξιόπιστες, ωστόσο η TiePie engineering δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες.

Προειδοποίηση ασφαλείας:

 • Πριν από τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι οι πηγές με επικίνδυνα υψηλές τάσεις είναι απενεργοποιημένες ή προστατευμένες από επαφή. Τάσεις που θεωρούνται επικίνδυνες είναι οι τάσεις πάνω από 30 V AC RMS, αιχμές 42 V AC ή 60 V DC.
 • Κρατήστε καθαρό το περιβάλλον εργασίας, όταν κάνετε τις μετρήσεις.
 • Αυτή η μέτρηση και διαδικασίες αποτελούν παραδείγματα / προτάσεις μέτρησης και δεν θεωρούνται πρωτόκολλα διαδικασιών.
 • Η TiePie engineering δεν μπορεί να προβλέψει τις ενέργειες ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν για την προστασία προσώπων και συσκευών. Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, ελέγξτε ποια μέτρα ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστούν.