Μέτρηση ενός αισθητήρα θέσης πεταλούδας γκαζιού, διπλό ποτενσιόμετρο

Κατεβάστε τη μέτρηση

Πληροφορίες αισθητήρα

Τύπος: Διπλού ποτενσιόμετρου
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 5 V και γείωση από ECU
Τύπος σήματος: Μεταβλητό πλάτος
Στάθμη σήματος: 0,6 V έως 4,5 V

Λειτουργία του αισθητήρα θέσης πεταλούδας

Γενικά ο αισθητήρας θέσης πεταλούδας γκαζιού περιέχει ένα ποτενσιόμετρο ή μεταβλητή αντίσταση που χρησιμοποιείται για την παροχή της θέσης πεταλούδας με την ECU (εγκέφαλο). Ο αισθητήρας είναι κατασκευασμένος έτσι, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί επί του σώματος της πεταλούδας με τον άξονα της πεταλούδας συνδεδεμένο σταθερά στον αισθητήρα. Αυτό αναγκάζει το βραχίονα του ποτενσιόμετρου να κινείται μαζί με την πεταλούδα γκαζιού. Μερικοί αισθητήρες θέσης πεταλούδας είναι εξοπλισμένοι με δύο ποτενσιόμετρα προκειμένου να αυξηθεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία.

Σε αυτό το παράδειγμα μετριέται ένας αισθητήρας θέσης της πεταλούδας γκαζιού, ο οποίος περιέχει δύο ποτενσιόμετρα. Η τάση τροφοδοσίας παρέχεται από την ECU (εγκέφαλο) και η σύνδεση του 1ου με το 2ο ποτενσιόμετρο γίνεται στο εσωτερικό του αισθητήρα. Και τα δύο ποτενσιόμετρα περιέχουν μια τροχιά (πίστα) από άνθρακα, η οποία είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος στο ένα άκρο και με τη γείωση στο άλλο άκρο. Ο βραχίονας των ποτενσιόμετρων ολισθαίνει πάνω στην πίστα του άνθρακα και παίρνει την τάση του αισθητήρα από την οποία η ECU (εγκέφαλος) μπορεί να υπολογίσει τη θέση της πεταλούδας γκαζιού. Οι αισθητήρες θέσης πεταλούδας με διπλά ποτενσιόμετρα είναι διαθέσιμοι σε δύο είδη: το ένα είδος χρησιμοποιεί δύο ποτενσιόμετρα με αντίθετο σήμα, και το άλλο είδος χρησιμοποιεί δύο ποτενσιόμετρα με παρόμοιο σήμα και την αντιστάθμιση να γίνεται μεταξύ τους. Το παράδειγμα της μέτρησης αφορά το πρώτο είδος.

Σύνδεση του παλμογράφου

σωστή λειτουργία του αισθητήρα θέσης πεταλούδας μπορεί να ελεγχθεί με τη μέτρηση των ακόλουθων τάσεων σήματος, βλέπε Εικόνα 1:

Κανάλι Λήπτης Τάση Εύρος
1 Red probe Σήμα εξόδου του αισθητήρα 1 8 V
Black probe Γείωση στη μπαταρία
2 Yellow probe Σήμα εξόδου του αισθητήρα 2 8 V
Black probe Γείωση στη μπαταρία
3 Green probe Θετική πλευρά της παροχής ρεύματος αισθητήρα 8 V
Black probe Αρνητική πλευρά της παροχής ρεύματος αισθητήρα
Διάγραμμα μέτρησης
Σχήμα 1: Διάγραμμα μέτρησης
Μέτρηση σε ένα λειτουργικό αισθητήρα θέσης πεταλούδας γκαζιού
Σχήμα 2: Μέτρηση σε ένα λειτουργικό αισθητήρα θέσης πεταλούδας γκαζιού

Ο παλμογράφος συνδέεται με τον αισθητήρα θέσης πεταλούδας μέσω του Λήπτη μέτρησης TP-C1812B και των Δοκιμαστικής Ακίδας TP-BP85. Ο παλμογράφος εργαστηρίου έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία καταγραφής. Σε λειτουργία καταγραφής, γίνεται συνεχώς μια μέτρηση ροής, εμφανίζοντας τα σήματα ζωντανά στην οθόνη. Επειδή τα μετρούμενα σήματα μεταβάλλονται αργά, ο Παλμογράφος αυτοκινήτου ATS5004D έχει ρυθμιστεί σε μια αργή ταχύτητα μέτρησης.

Μέτρηση

Η εικόνα 3 δείχνει κυματομορφές ενός αισθητήρα θέσης πεταλούδας με τον διακόπτη ανοικτό και τον κινητήρα σβηστό. Αυτό το σήμα μπορείτε να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε σωστά τον παλμογράφο ή να το χρησιμοποιήσετε ως σήμα αναφοράς.

Λήψη μέτρησης αισθητήρα θέσης βαλβίδας διπλής πεταλούδας

Μέτρηση με παλμογράφο ενός διπλού αισθητήρα θέσης πεταλούδας

Σχήμα 3: Μέτρηση με παλμογράφο ενός διπλού αισθητήρα θέσης πεταλούδας

Το Κανάλι 1 (κόκκινο ίχνος) δείχνει το σήμα από το 1ο ποτενσιόμετρο και το Κανάλι 2 (κίτρινο ίχνος) το αντίθετο σήμα από το 2ο ποτενσιόμετρο. Το Κανάλι 3 (πράσινο ίχνος) δείχνει την τάση τροφοδοσίας και των δύο ποτενσιόμετρων. Η πεταλούδα ανοίγει και κλείνει αργά δύο φορές κατά τη διάρκεια αυτής της μέτρησης, κατά την οποία χρησιμοποιείται το πλήρες εύρος του αισθητήρα. Το εύρος της τάσης του σήματος είναι 0,6 V έως 4,5 V, που αντιστοιχεί σε θέση πεταλούδας τελείως κλειστή και τελείως ανοιχτή αντίστοιχα. Στο 2ο ποτενσιόμετρο το σήμα είναι το αντίθετο του 1ου. Η παροχή τάσης τροφοδοσίας παραμένει σταθερή στα 5 V.

Διάγνωση

Οι τιμές των σημάτων μπορεί να διαφέρουν για διαφορετικούς τύπους των μονάδων ελέγχου του κινητήρα και τύπους αισθητήρων θέσης πεταλούδας.

Οι ακόλουθες αποκλίσεις σήματος μπορεί να υποδεικνύουν ένα πρόβλημα:

 • Δεν υπάρχει σήμα:
  Αιτία: οι λήπτες σήματος δεν κάνουν επαφή με τα καλώδια (εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης), καμία παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αισθητήρας ελαττωματικός
 • Η τάση σήματος είναι πολύ υψηλή:
  Αιτία: απουσία ή κακή γείωση για την τροφοδοσία ρεύματος, αντίσταση στην καλωδίωση προς την ECU, αισθητήρας ελαττωματικός
 • Σήμα με παράσιτα:
  Αιτία: η καλωδίωση του σήματος ή της τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, κακή σύνδεση στους ακροδέκτες της πρίζας, αισθητήρας ελαττωματικός
 • Το σήμα δείχνει μια απόκλιση σε σχέση με το παράδειγμα σήματος:
  Αιτία: ο παλμογράφος δεν έχει ρυθμιστεί σε σύζευξη DC: DC, απουσία ή κακή γείωση για την τροφοδοσία ρεύματος, αντίσταση στην καλωδίωση με την ECU (εγκέφαλο)

Σχετικά πληροφορίες

Throttle valve Position Sensor Single
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας θέσης πεταλούδας γκαζιού με το κλειδί σε θέση ΟΝ και τον κινητήρα σβηστό. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας θέσης πεταλούδας γκαζιού με μια πίστα ποτενσιόμετρου λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Acceleration Pedal Sensor
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας θέσης του πεντάλ επιτάχυνσης, με το διακόπτη στη θέση ΟΝ και τον κινητήρα σβηστό. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ένας αισθητήρας θέσης του πεντάλ επιτάχυνσης λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Opel Agila with electrical problems
An Opel Agila runs bad and generates lots of throttle related error codes. The garage replaces the throttle body, throttle position sensors, the ECM and even a part of the wiring harness, to no avail. When measuring the vital signals with an automotive oscilloscope, the cause of the problems is revealed.
Αποποίηση ευθυνών

Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Οι πληροφορίες σε αυτό το σημείωμα εφαρμογής έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και θεωρείται ότι είναι αξιόπιστες, ωστόσο η TiePie engineering δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες.

Προειδοποίηση ασφαλείας:

 • Πριν από τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι οι πηγές με επικίνδυνα υψηλές τάσεις είναι απενεργοποιημένες ή προστατευμένες από επαφή. Τάσεις που θεωρούνται επικίνδυνες είναι οι τάσεις πάνω από 30 V AC RMS, αιχμές 42 V AC ή 60 V DC.
 • Κρατήστε καθαρό το περιβάλλον εργασίας, όταν κάνετε τις μετρήσεις.
 • Αυτή η μέτρηση και διαδικασίες αποτελούν παραδείγματα / προτάσεις μέτρησης και δεν θεωρούνται πρωτόκολλα διαδικασιών.
 • Η TiePie engineering δεν μπορεί να προβλέψει τις ενέργειες ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν για την προστασία προσώπων και συσκευών. Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, ελέγξτε ποια μέτρα ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστούν.