Μέτρηση αισθητήρα πίεσης και βαλβίδας μέτρησης καυσίμου

Κατεβάστε τη μέτρηση

Πληροφορίες αισθητήρα και ενεργοποιητή

Τύπος Αισθητήρα: Αισθητήρας πίεσης καυσίμου
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 5 V και GND από ECU
Τύπος σήματος: Μεταβαλλόμενου πλάτους
Στάθμη σήματος: 0,5 V έως 4,5 V
Τύπος Ενεργοποιητή: Βαλβίδα μέτρησης καυσίμου
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 12 V από το ρελέ του συστήματος
Τύπος σήματος: Μεταβαλλόμενο Duty Cycle ενεργοποιημένο με γείωση
Στάθμη σήματος: 0 V έως 12 V, τάση μπαταρίας

Λειτουργία του αισθητήρα πίεσης και της βαλβίδας μέτρησης καυσίμου

Τα συστήματα παροχής καυσίμου στους σύγχρονους κινητήρες αυτοκινήτων χρησιμοποιούν ρυθμιζόμενη πίεση καυσίμου, όπου η πίεση είναι προσαρμοσμένη για να ανταποκρίνεται στην απαίτηση απόδοσης ισχύος του κινητήρα. Ο συνδυασμός της πίεσης καυσίμου και του χρόνου ψεκασμού, καθορίζουν την ποσότητα του καυσίμου που ψεκάζεται μέσα στον κύλινδρο. Αυτό το είδος της προσαρμοστικής διάταξης ελέγχου της πίεσης καυσίμου, αποτελείται από μια μηχανική αντλία υψηλής πίεσης καυσίμου με βαλβίδα μέτρησης καυσίμου, βλέπε Εικόνα 1, και ένα συλλέκτη καυσίμου (μπεκιέρα) με αισθητήρα πίεσης καυσίμου. Οι υψηλές πιέσεις καυσίμου που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα συστήματα, βελτιώνουν επίσης τη διάσπαση του καυσίμου σε νεφέλωμα στο ακροφύσιο του εγχυτήρα.

Μηχανική αντλία υψηλής πίεσης καυσίμου

Σχήμα 1: Μηχανική αντλία υψηλής πίεσης καυσίμου

 1. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
 2. Έμβολο

ια να προσαρμόσει την πίεση καυσίμου στο διανομέα (μπεκιέρα), η βαλβίδα μέτρησης καυσίμου της μηχανικής αντλίας καυσίμου ελέγχει την ποσότητα του καυσίμου που εισέρχεται στην αντλία. Το έμβολο κρατιέται πλήρως ανοικτό από ένα ελατήριο, για να αφήσει να περάσει το καύσιμο. Για να μειωθεί η ποσότητα του καυσίμου, το άνοιγμα μειώνεται με την κίνηση του εμβόλου αντίθετα προς την πίεση του ελατηρίου, χρησιμοποιώντας ένα μαγνητικό πεδίο που παράγεται από την τροφοδοσία του σωληνοειδούς με ηλεκτρικό ρεύμα. Η θέση του εμβόλου ελέγχεται από τον εγκέφαλο (ECU), με βάση την απαιτούμενη ισχύ του κινητήρα και την τρέχουσα πίεση καυσίμου που μετριέται από τον αισθητήρα πίεσης καυσίμου.

Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα μέτρησης καυσίμου τροφοδοτείται από ένα ρελέ του συστήματος στη θετική πλευρά και η ECU συνδέει την αρνητική πλευρά στη γείωση. Η θέση του εμβόλου ρυθμίζεται με σήμα κύκλου λειτουργίας (Duty Cycle) από τον εγκέφαλο (ECU). Όταν αυξάνεται ο κύκλος λειτουργίας (Duty cycle), αυξάνεται η πίεση του καυσίμου, και όταν μειώνεται ο κύκλος λειτουργίας (Duty Cycle), μειώνεται η πίεση καυσίμου. Το σήμα του αισθητήρα πίεσης καυσίμου υποδεικνύει την πίεση στο σωλήνα διανομής καυσίμου, και η τάση σήματος αυξάνεται καθώς αυξάνεται η πίεση καυσίμου.

Σύνδεση του παλμογράφου

Η σωστή λειτουργία της βαλβίδας μέτρησης και του αισθητήρα πίεσης καυσίμου μπορούν να ελεγχθούν με τη μέτρηση των ακόλουθων τάσεων σήματος, βλέπε Εικόνα 2:

Κανάλι Λήπτης Τάση Εύρος
1 Red probe Τάση σήματος Αισθητήρα πίεσης καυσίμου 8 V
Black probe Γείωση στη μπαταρία
2 Yellow probe Τάση σήματος Βαλβίδας μέτρησης καυσίμου 20 V
Black probe right Γείωση στη μπαταρία
Διάγραμμα μέτρησης
Σχήμα 2: Διάγραμμα μέτρησης
Μέτρηση αισθητήρα πίεσης και βαλβίδας μέτρησης καυσίμου.
Σχήμα 3: Μέτρηση αισθητήρα πίεσης και βαλβίδας μέτρησης καυσίμου.

Ο παλμογράφος είναι συνδεδεμένος με τη βαλβίδα μέτρησης και τον αισθητήρα πίεσης καυσίμου, με το Λήπτη μέτρησης TP-C1812B και τις Δοκιμαστικής Ακίδας TP-BP85 και έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία καταγραφής.

Σε λειτουργία καταγραφής γίνεται συνεχώς μια μέτρηση ροής δεδομένων εμφανίζοντας τα σήματα ζωντανά στην οθόνη. Επειδή τα μετρούμενα σήματα μεταβάλλονται αργά, ο Παλμογράφος αυτοκινήτου ATS5004D έχει ρυθμιστεί σε μια αργή ταχύτητα μέτρησης.

Μέτρηση

Η Εικόνα 4 δείχνει μια κυματομορφή του αισθητήρα πίεσης καυσίμου και της βαλβίδας μέτρησης, κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες: κινητήρας σε θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας, άνοιγμα διακόπτη, εκκίνηση του κινητήρα, 2000 RPM και 3000 RPM. Αυτό το σήμα μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή αρχείου και να το χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε σωστά τον παλμογράφο ή ως σήμα αναφοράς.

Μέτρηση πίεσης καυσίμου και βαλβίδας μέτρησης καυσίμου

Μέτρηση με παλμογράφο του αισθητήρα πίεσης και βαλβίδας μέτρησης καυσίμου.

Σχήμα 4: Μέτρηση με παλμογράφο του αισθητήρα πίεσης και βαλβίδας μέτρησης καυσίμου.

Το κανάλι 1 (κόκκινο) στην Εικόνα 4 δείχνει το σήμα του αισθητήρα πίεσης καυσίμου. Το σήμα κύκλου λειτουργίας (Duty Cycle) από το κανάλι 2 μετατρέπεται σε ένα ποσοστό Duty Cycle με την επιλογή κύκλος λειτουργίας Ι/Ο και τοποθετείται στο γράφημα με μωβ χρώμα σήματος. Όταν γυρίσουμε τον διακόπτη ανάφλεξης σε θέση ΟΝ, ο αισθητήρας πίεσης καυσίμου δείχνει ένα σήμα χαμηλής τάσης, που σημαίνει ότι υπάρχει μικρή ή καθόλου πίεση καυσίμου. Αυτή η χαμηλή πίεση καυσίμου προκαλεί τον εγκέφαλο (ECU) να ελέγξει τη βαλβίδα μέτρησης καυσίμου με ένα σήμα υψηλού Duty Cycle. Μόλις ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία, η μηχανική αντλία καυσίμου αρχίζει να λειτουργεί επίσης, γεγονός που αυξάνει την πίεση καυσίμου. Όταν επιτευχθεί η απαιτούμενη πίεση καυσίμου για λειτουργία στο ρελαντί, ο κύκλος Duty Cycle μειώνεται και σταθεροποιείται σε μια τιμή που είναι αρκετή για να διατηρηθεί η λειτουργία του κινητήρα. Κατά τη διάρκεια της μέτρησης η πεταλούδα ωθείται δύο φορές για να φτάσει τις 2000 και τις 3000 RPM και μετά απελευθερώνεται πάλι. Η αύξηση του σήματος Duty Cycle ακολουθείται από την αύξηση της πίεσης του καυσίμου που είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί η λειτουργία του κινητήρα σε αυξημένες στροφές του κινητήρα.

Διάγνωση

Οι τιμές των σημάτων μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των διαφορετικών τύπων μονάδων ελέγχου του κινητήρα, των αισθητήρων πίεσης καυσίμου και των βαλβίδων μέτρησης καυσίμου.

Η ακόλουθες αποκλίσεις σήματος του αισθητήρα πίεσης καυσίμου (κανάλι 1) μπορεί να υποδεικνύουν ένα πρόβλημα:

 • Δεν υπάρχει σήμα:
  Αιτία: τα καλώδια λήψης σήματος δεν έχουν συνδεθεί σωστά (εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης), απουσία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ελαττωματικός αισθητήρας.
 • Η τάση σήματος είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή:
  Αιτία: ο παλμογράφος δεν έχει ρυθμιστεί σε σύζευξη DC:  DC, απουσία ή κακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ελαττωματικός αισθητήρας.
 • Το σήμα δείχνει περισσότερα παράσιτα από το παράδειγμα του σήματος:
  Αιτία: φθορά στα καλώδια σήματος, κακή σύνδεση στους ακροδέκτες της πρίζας, ελαττωματικός αισθητήρας.
 • Το σήμα δείχνει μια μετατόπιση σε σχέση με το σήμα-παράδειγμα:
  Αιτία: ο παλμογράφος δεν έχει ρυθμιστεί σε σύζευξη DC:  DC, κακή σύνδεση στους ακροδέκτες της πρίζας, ελαττωματικός αισθητήρας.

Οι ακόλουθες αποκλίσεις του σήματος της βαλβίδας μέτρησης καυσίμου (μωβ ίχνος – Duty Cycle) μπορεί να υποδεικνύουν ένα πρόβλημα:

 • Δεν υπάρχει σήμα:
  Αιτία: τα καλώδια λήψης σήματος δεν έχουν συνδεθεί σωστά (εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης), καμία παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ελαττωματική βαλβίδα.
 • Η τάση σήματος είναι πολύ χαμηλή:
  Αιτία: φθορά στα καλώδια σήματος, κακή σύνδεση στους ακροδέκτες της πρίζας σύνδεσης, ελαττωματική βαλβίδα.
 • Το σήμα δείχνει μια μετατόπιση σε σχέση με το σήμα-παράδειγμα:
  Αιτία: ο παλμογράφος δεν έχει ρυθμιστεί σε σύζευξη DC: DC, ελαττωματική βαλβίδα.

Σχετικά πληροφορία

Direct injection servo hydraulic voltage and current measurement
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται η τάση και το ρεύμα λειτουργίας του σέρβο-υδραυλικού μπεκ, ενός κινητήρα που είναι ζεστός και λειτουργεί στο ρελαντί. Τα σήματα τάσης και ρεύματος εμφανίζονται και μπορείτε να τα κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το μπεκ λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Αποποίηση ευθυνών

Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Οι πληροφορίες σε αυτό το σημείωμα εφαρμογής έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και θεωρείται ότι είναι αξιόπιστες, ωστόσο η TiePie engineering δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες.

Προειδοποίηση ασφαλείας:

 • Πριν από τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι οι πηγές με επικίνδυνα υψηλές τάσεις είναι απενεργοποιημένες ή προστατευμένες από επαφή. Τάσεις που θεωρούνται επικίνδυνες είναι οι τάσεις πάνω από 30 V AC RMS, αιχμές 42 V AC ή 60 V DC.
 • Κρατήστε καθαρό το περιβάλλον εργασίας, όταν κάνετε τις μετρήσεις.
 • Αυτή η μέτρηση και διαδικασίες αποτελούν παραδείγματα / προτάσεις μέτρησης και δεν θεωρούνται πρωτόκολλα διαδικασιών.
 • Η TiePie engineering δεν μπορεί να προβλέψει τις ενέργειες ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν για την προστασία προσώπων και συσκευών. Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, ελέγξτε ποια μέτρα ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστούν.