Μέτρηση άμεσου ψεκασμού: σερβοϋδραυλικό μπεκ

Κατεβάστε τη μέτρηση

Πληροφορίες ενεργοποιητή

Τύπος: Σερβοϋδραυλικό μπεκ άμεσου ψεκασμού
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: -
Τύπος σήματος: Μεταβαλλόμενη συχνότητα
Στάθμη σήματος: 12 V έως 80 V

Λειτουργία του σερβοϋδραυλικού εγχυτήρα

Οι σύγχρονοι κινητήρες ντίζελ γίνονται ολοένα και πιο ισχυροί και πιο αθόρυβοι. Ένα μεγάλο μέρος αυτού του επιτεύγματος οφείλεται στον ακριβή τρόπο με τον οποίο ψεκάζεται το καύσιμο. Ο μηχανικός άμεσος ψεκασμός έχει χρησιμοποιηθεί σε κινητήρες ντίζελ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να είναι ακριβής, αλλά για να επιτευχθεί η μείωση των ρυπογόνων εκπομπών καυσαερίων, έχει αντικατασταθεί από τον ηλεκτρονικά ελεγχόμενο άμεσο ψεκασμό. Ένα ηλεκτρονικό μπεκ μπορεί να ελέγχεται με ακρίβεια από μια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECU).

Σερβοϋδραυλικό μπεκ

Σχήμα 1: Σερβοϋδραυλικό μπεκ

Το μπεκ άμεσου ψεκασμού που μετράμε είναι σερβοϋδραυλικού τύπου και φαίνεται στην Εικόνα 1. Τα ακόλουθα τμήματα μπορούν να διακριθούν:

 1. Ηλεκτρομαγνητικό τμήμα
 2. Βαλβίδα ελέγχου
 3. Βελόνα έγχυσης
 4. Είσοδος καυσίμου υψηλής πίεσης
 5. Επιστροφή καυσίμου χαμηλής πίεσης

Όπως και σε ένα κλασικό μηχανικό μπεκ, τόσο η βαλβίδα ελέγχου όσο και η βελόνα του μπεκ ψεκασμού κλείνουν με τη δύναμη ενός ελατηρίου. Η βαλβίδα ελέγχου κινείται από το πηνίο, το οποίο όταν απαιτείται ένας ψεκασμός τροφοδοτείται από την ECU. Το πηνίο και η βαλβίδα ελέγχου λειτουργούν ηλεκτρικά, παρόμοια με το μπεκ έμμεσου ψεκασμού. Η βαλβίδα ελέγχου λειτουργεί ένα υδραυλικό κύκλωμα το οποίο είναι η υψηλή πίεση καυσίμου, για να ελέγξει την κίνηση της βελόνας ψεκασμού του μπεκ.

Όταν χρειάζεται ένας ψεκασμός, η ECU ανοίγει τη βαλβίδα ελέγχου εφαρμόζοντας μια τάση στο πηνίο. Όταν η βαλβίδα ελέγχου έλκεται, η πίεση απελευθερώνεται από τη βάση της βελόνας έγχυσης. Η διαφορά μεταξύ της χαμηλής πίεσης στη βάση της βελόνας έγχυσης και υψηλής πίεσης στο άκρο αναγκάζει τη βελόνα να κινηθεί από την έδρα της και να επιτρέψει στο καύσιμο να περάσει από μέσα.

Για να σταματήσει η έγχυση, η βαλβίδα ελέγχου κλείνει, προκαλώντας την αύξηση της πίεσης καυσίμου στη βάση της βελόνας έγχυσης και αναγκάζοντας το ελατήριο να ωθήσει τη βελόνα πίσω στην κλειστή θέση.

Σύνδεση του παλμογράφου

Η σωστή λειτουργία του σερβοϋδραυλικού μπεκ ψεκασμού μπορεί να ελεγχθεί με τη μέτρηση των ακόλουθων τάσεων του σήματος, βλέπε Εικόνα 2:

Κανάλι Λήπτης Τάση Εύρος
1 Red probe Θετική πλευρά της τάσης του μπεκ ψεκασμού 80 V
Black probe Αρνητική πλευρά της τάσης του μπεκ ψεκασμού
2 Yellow probe Θετική σύνδεση αμπεροτσιμπίδας 4 V
Black probe Αρνητική σύνδεση αμπεροτσιμπίδας
Διάγραμμα μέτρησης
Σχήμα 2: Διάγραμμα μέτρησης
Μέτρηση ενός λειτουργικού σερβοϋδραυλικού μπεκ
Σχήμα 3: Μέτρηση ενός λειτουργικού σερβοϋδραυλικού μπεκ

Το Κανάλι 1 του παλμογράφου συνδέεται με το σερβοϋδραυλικό μπεκ μέσω του Λήπτη μέτρησης TP-C1812B και των Δοκιμαστικής Ακίδας TP-BP85. Το ρεύμα μετριέται με μια Αμπεροτσιμπίδα TP-CC80 η οποία είναι συνδεδεμένη με το Κανάλι 2 του παλμογράφου με τη χρήση του Λήπτη μέτρησης TP-C1812B. Η Αμπεροτσιμπίδα έχει ρυθμιστεί στην κλίμακα των 20 ADC και εξάγει μία τάση 100 mV ανά 1 A. Για να πάρετε μια ένδειξη σε Αμπέρ, η τάση σήματος της αμπεροτσιμπίδας πρέπει να ενισχυθεί (πολλαπλασιαστεί) 10 φορές. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των επιλογών του μενού Ρυθμίσεις ανιχνευτή πατώντας δεξί κλικ στο μενού του Καναλιού 2. Στο ίδιο μενού Ρύθμιση της μονάδας ... μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αλλάξετε τη μονάδα σε Α. Ο παλμογράφος εργαστηρίου είναι ρυθμισμένος σε κανονική λειτουργία παλμογράφου.

Μέτρηση

Η Εικόνα 3 δείχνει την τάση που εφαρμόζεται και το ρεύμα που διέρχεται μέσα από ένα σερβοϋδραυλικό μπεκ όταν ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί και βρίσκεται σε θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας. Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της μέτρησης αυτής και να τη χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε σωστά τον παλμογράφο ή να τη χρησιμοποιήσετε ως σήμα αναφοράς.

Κατεβάστε την άμεση μέτρηση σερβο υδραυλική ένεση

Μέτρηση με παλμογράφο ενός σερβοϋδραυλικού μπεκ

Σχήμα 4: Μέτρηση με παλμογράφο ενός σερβοϋδραυλικού μπεκ

Το Κανάλι 1 (κόκκινο ίχνος) στην Εικόνα 4 δείχνει την τάση εγχυτήρα και το Κανάλι 2 (κίτρινο ίχνος) δείχνει το ρεύμα μέσω του σερβοϋδραυλικού εγχυτήρα. Τα σήματα αποτελούνται από τρεις ψεκασμούς, εκ των οποίων οι δύο πρώτοι είναι προ-ψεκασμοί και ο τελευταίος είναι ο κύριος ψεκασμός.

Ας επικεντρωθούμε στον κύριο ψεκασμό που φαίνεται στην Εικόνα 4. Η κόκκινη γραμμή δείχνει ότι η βαλβίδα ελέγχου ανοίγει με μια σχετικά μακράς διάρκειας υψηλή τάση που ακολουθείται από δύο μικρότερους παλμούς. Το μεγάλο ρεύμα της τάξης των 15 A περίπου, διαρκεί για 300 μικροδευτερόλεπτα και δείχνει την ποσότητα της ενέργειας που απαιτείται για να ανοίξει η βαλβίδα ελέγχου του μπεκ. Αφού ανοιχτεί, η ECU κρατά τη βαλβίδα ελέγχου ανοικτή με την εφαρμογή μιας χαμηλής τάσης κύκλου λειτουργίας (Duty Cycle). Αυτό οδηγεί σε ένα χαμηλότερο ρεύμα περίπου 8 Α χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια για να κρατηθεί η βαλβίδα ανοικτή. Όταν πρέπει να σταματήσει ο ψεκασμός, η ECU διακόπτει την εφαρμογή της τάσης. Μια άνοδος (αιχμή) της τάσης του μπεκ ψεκασμού είναι ορατή και μετά από αυτό μια μικρή εγκοπή που δείχνει ότι η βαλβίδα ελέγχου κλείνει.

Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού το ρεύμα είναι υψηλό, αλλά διαρκεί μόνο για περίπου 550 μικροδευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική εφαρμοσμένη ενέργεια είναι χαμηλή, περίπου 16 mJ (χιλιοστά Joule) για τον κύριο ψεκασμό.

Διάγνωση

Οι τιμές των σημάτων μπορεί να διαφέρουν για διαφορετικούς τύπους των μονάδων ελέγχου του κινητήρα και σερβοϋδραυλικά μπεκ.

Η παρακάτω αποκλίσεις στην τάση του σερβοϋδραυλικού μπεκ (Κανάλι 1) μπορεί να υποδεικνύουν ένα πρόβλημα:

 • Δεν υπάρχει σήμα:
  Αιτία: δεν κάνουν καλή επαφή οι λήπτες σήματος (εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης)
 • Η τάση σήματος είναι πολύ χαμηλή:
  Αιτία: υπάρχει αντίσταση στην καλωδίωση προς την ECU (εγκέφαλο)
 • Σήμα με παράσιτα:
  Αιτία: καλώδια σήματος κατεστραμμένα, κακή σύνδεση στους ακροδέκτες της πρίζας, μπεκ ελαττωματικό
 • Το σήμα δείχνει μια απόκλιση σε σχέση με το σήμα-παράδειγμα:
  Αιτία: υπάρχει αντίσταση στην καλωδίωση προς ECU, ο παλμογράφος δεν έχει ρυθμιστεί σε σύζευξη DC: DC

Η ακόλουθες αποκλίσεις στο σήμα του ρεύματος του σερβοϋδραυλικού μπεκ (Κανάλι 2) μπορεί να υποδεικνύουν ένα πρόβλημα:

 • Δεν υπάρχει σήμα:
  Αιτία: η Αμπεροτσιμπίδα δεν έχει συνδεθεί σωστά (εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης), η Αμπεροτσιμπίδα δεν είναι ενεργοποιημένη ή έχει μια άδεια μπαταρία, μπεκ ελαττωματικό
 • Η τάση σήματος είναι πολύ υψηλή:
  Αιτία: δεν μηδενίστηκε σωστά η Αμπεροτσιμπίδα
 • Σήμα με παράσιτα:
  Αιτία: καλώδια σήματος κατεστραμμένα, κακή σύνδεση στους ακροδέκτες της πρίζας, μπεκ ελαττωματικό
 • Σήμα δείχνει μια απόκλιση σε σχέση με το σήμα-παράδειγμα:
  Αιτία: δεν μηδενίστηκε σωστά η Αμπεροτσιμπίδα

Σχετικά πληροφορίες

Indirect injection current measurement
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται το ρεύμα λειτουργίας του μπεκ ενός κινητήρα έμμεσου ψεκασμού βενζίνης, που είναι ζεστός και λειτουργεί στο ρελαντί. Το σήμα του ρεύματος εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το μπεκ λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Indirect injection voltage measurement
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται το σήμα της τάσης λειτουργίας του μπεκ ενός κινητήρα έμμεσου ψεκασμού βενζίνης που είναι ζεστός και λειτουργεί στο ρελαντί. Το σήμα της τάσης εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το μπεκ λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Fuel Pressure Sensor And Metering Valve
Με τον παλμογράφο μετρούμε την τάση του σήματος του αισθητήρα πίεσης καυσίμου και της βαλβίδας μέτρησης από ένα κινητήρα υπό διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Εμφανίζονται τα σήματα τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή αρχείου και να το χρησιμοποιήσετε για τη ρύθμιση του παλμογράφου. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας πίεσης καυσίμου και η βαλβίδα μέτρησης λειτουργούν σωστά, αναφέρονται ορισμένες αποκλίσεις σήματος και οι πιθανές αιτίες.
Αποποίηση ευθυνών

Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Οι πληροφορίες σε αυτό το σημείωμα εφαρμογής έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και θεωρείται ότι είναι αξιόπιστες, ωστόσο η TiePie engineering δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες.

Προειδοποίηση ασφαλείας:

 • Πριν από τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι οι πηγές με επικίνδυνα υψηλές τάσεις είναι απενεργοποιημένες ή προστατευμένες από επαφή. Τάσεις που θεωρούνται επικίνδυνες είναι οι τάσεις πάνω από 30 V AC RMS, αιχμές 42 V AC ή 60 V DC.
 • Κρατήστε καθαρό το περιβάλλον εργασίας, όταν κάνετε τις μετρήσεις.
 • Αυτή η μέτρηση και διαδικασίες αποτελούν παραδείγματα / προτάσεις μέτρησης και δεν θεωρούνται πρωτόκολλα διαδικασιών.
 • Η TiePie engineering δεν μπορεί να προβλέψει τις ενέργειες ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν για την προστασία προσώπων και συσκευών. Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, ελέγξτε ποια μέτρα ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστούν.