Μέτρηση μιας βαλβίδας ελέγχου αέρα ρελαντί

Κατεβάστε τη μέτρηση

Πληροφορίες ενεργοποιητή

Τύπος: Βαλβίδα ελέγχου παράκαμψης αέρα
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 12 V από το ρελέ του συστήματος
Τύπος σήματος: Μεταβαλλόμενος κύκλος λειτουργίας (Duty Cycle)
Στάθμη σήματος: 0 V έως 12 V

Λειτουργία μιας βαλβίδας ελέγχου αέρα ρελαντί

Για να ελεγχθούν οι στροφές του ρελαντί του κινητήρα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας μηχανισμός βαλβίδας ελέγχου του αέρα εισαγωγής. Η βαλβίδα αυτή ελέγχει την ποσότητα του αέρα που παρακάμπτει την πεταλούδα του γκαζιού. Ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιείται συνήθως σε οχήματα με σύστημα ψεκασμού καυσίμου που δεν έχουν μοτέρ ελέγχου της πεταλούδας γκαζιού, όπως π.χ. ένα μοτέρ DC ελέγχου πεταλούδας γκαζιού ή ένα βηματικό μοτέρ ελέγχου πεταλούδας γκαζιού.

Μπορούμε να συναντήσουμε δύο διαφορετικές βαλβίδες ελέγχου του αέρα ρελαντί: με ένα μόνο σωληνοειδές (πηνίο) ή με διπλό σωληνοειδές (δύο πηνίων), που διαθέτουν μια σύνδεση 2-pin (πρίζα 2 ακροδεκτών) ή μια σύνδεση 3-pin (πρίζα 3 ακροδεκτών) αντίστοιχα. Και οι δύο βαλβίδες ελέγχου αέρα, μηχανικά, είναι παρόμοιες κατασκευές. Η βαλβίδα με το 1 σωληνοειδές έχει ένα ελατήριο για να τραβήξει πίσω τη στέλεχος σε μια αρχική θέση, συνήθως κλειστή, και το σωληνοειδές ανοίγει τη βαλβίδα ασκώντας αντίθετη πίεση στο ελατήριο. Η βαλβίδα με το διπλό σωληνοειδές χρησιμοποιεί ένα σωληνοειδές για το άνοιγμα και ένα σωληνοειδές για το κλείσιμο της βαλβίδας. Και οι δύο βαλβίδες ελέγχου αέρα του ρελαντί έχουν μια τάση τροφοδοσίας συνδεδεμένη σε μία πλευρά του σωληνοειδούς ή των σωληνοειδών και η άλλη πλευρά συνδέεται με την ECU. Όταν η ECU (εγκέφαλος) πρέπει να αλλάξει τη θέση της βαλβίδας, ενεργοποιεί το σωληνοειδές γειώνοντας το με ένα σήμα κύκλου λειτουργίας (Duty Cycle), δημιουργώντας ένα μαγνητικό πεδίο που τραβά τη βαλβίδα στη νέα θέση της. Η τιμή του σήματος Duty Cycle (κύκλου λειτουργίας) επηρεάζει τη θέση της βαλβίδας και συνεπώς την ποσότητα του αέρα που παρακάμπτει τη βαλβίδα πεταλούδας.

Σε αυτή τη μέτρηση, η βαλβίδα ελέγχου του αέρα ρελαντί που χρησιμοποιούμε, διαθέτει 2 σωληνοειδή. Γενικά, η συχνότητα Duty Cycle (κύκλου λειτουργίας) του σωληνοειδούς της βαλβίδας ελέγχου αέρα ρελαντί είναι περίπου 100 Hz, όμως άλλα συστήματα διαχείρισης κινητήρα μπορεί να έχουν διαφορετικές συχνότητες. Το σήμα Duty Cycle στο ρελαντί είναι συνήθως 40-45% για το σωληνοειδές που ανοίγει τη βαλβίδα και το αντίθετο για το σωληνοειδές που κλείνει τη βαλβίδα, άρα 60-55%. Σε περίπτωση μιας βαλβίδας ελέγχου ρελαντί αέρα με ένα σωληνοειδές, το Duty Cycle (κύκλος λειτουργίας) ισχύει μόνο για το άνοιγμα της βαλβίδας.

Σύνδεση του παλμογράφου

Η σωστή λειτουργία της βαλβίδας ελέγχου αέρα ρελαντί μπορεί να ελεγχθεί με τη μέτρηση των ακόλουθων τάσεων σήματος, βλέπε Εικόνα 1:

Κανάλι Λήπτης Τάση Εύρος
1 Red probe Τάση σήματος για άνοιγμα σωληνοειδούς 20 V
Black probe Γείωση στη μπαταρία
2 Yellow probe Τάση σήματος για κλείσιμο σωληνοειδούς 20 V
Black probe Γείωση στη μπαταρία
3 Green probe Τάση τροφοδοσίας σε βαλβίδα ελέγχου αέρα ρελαντί 20 V
Black probe Γείωση στη μπαταρία
Διάγραμμα μέτρησης
Σχήμα 1: Διάγραμμα μέτρησης
Μέτρηση σε μια λειτουργική βαλβίδα ελέγχου αέρα ρελαντί
Σχήμα 2: Μέτρηση σε μια λειτουργική βαλβίδα ελέγχου αέρα ρελαντί

Ο παλμογράφος συνδέεται στην βαλβίδα ελέγχου αέρα ρελαντί μέσω του Δοκιμαστικής Ακίδας TP-BP85. Ο παλμογράφος εργαστηρίου έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία καταγραφής.

Σε λειτουργία καταγραφής, γίνεται συνεχώς μια μέτρηση ροής, εμφανίζοντας τα σήματα ζωντανά στην οθόνη. Επειδή τα μετρούμενα σήματα μεταβάλλονται αργά, ο Παλμογράφος αυτοκινήτου ATS5004D έχει ρυθμιστεί σε μια αργή ταχύτητα μέτρησης.

Μέτρηση

Η Εικόνα 3 δείχνει μια κυματομορφή μιας βαλβίδας ελέγχου αέρα ρελαντί του αυτοκινήτου υπό τις ακόλουθες συνθήκες: το κλειδί στη θέση ΟΝ, γύρισμα με τη μίζα, λειτουργία ρελαντί, κλείσιμο διακόπτη εκκίνησης. Αυτό το σήμα μπορείτε να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε σωστά τον παλμογράφο ή να το χρησιμοποιήσετε ως σήμα αναφοράς.

Λήψη μέτρησης βαλβίδας ελέγχου ρελαντί

Μέτρηση με παλμογράφο μιας βαλβίδας ελέγχου αέρα ρελαντί

Σχήμα 3: Μέτρηση με παλμογράφο μιας βαλβίδας ελέγχου αέρα ρελαντί

Το Κανάλι 1 (κόκκινο ίχνος) δείχνει την τάση σήματος του σωληνοειδούς που ανοίγει, το Κανάλι 2 (κίτρινο ίχνος), την τάση σήματος του σωληνοειδούς που κλείνει και το Κανάλι 3 (πράσινο ίχνος) δείχνει την τάση τροφοδοσίας. Το μωβ σήμα δείχνει μια υπολογισμένη τιμή σήματος κύκλου λειτουργίας (Duty Cycle) από το σωληνοειδές που ανοίγει. Το Κανάλι 1, και ο μετρητής κάτω αριστερά στην εικόνα 3, δείχνουν τον παρόντα κύκλο λειτουργίας (Duty Cycle) του Καναλιού 1. Κατά την έναρξη της μέτρησης, το κλειδί ανάφλεξης είναι γυρισμένο στη θέση ΟΝ και η τάση τροφοδοσίας της βαλβίδας ελέγχου αέρα ρελαντί φθάνει τα 12 V. Ο κύκλος λειτουργίας Duty Cycle φτάνει το 100%, που σημαίνει ότι η βαλβίδα παράκαμψης ανοίγει εντελώς, η ECU (εγκέφαλος) χρησιμοποιεί αυτό για να φέρει τη βαλβίδα ελέγχου ρελαντί στη βασική θέση της. Στη συνέχεια, η ECU καθορίζει το σήμα Duty Cycle σε μια ρύθμιση που ταιριάζει με την τρέχουσα κατάσταση του κινητήρα. Κατά την εκκίνηση του κινητήρα, παρατηρείται μια μικρή πτώση τάσης τροφοδοσίας που οφείλεται στην περιστροφή της μίζας. Η ECU αυξάνει το Duty Cycle για να επιτραπεί η εισαγωγή αέρα για την ψυχρή εκκίνηση. Χωρίς επιτάχυνση, η ECU ρυθμίζει το Duty Cycle για να σταθεροποιηθεί η ταχύτητα του κινητήρα στη σωστή ταχύτητα ρελαντί. Όταν κλείσει ο διακόπτης ανάφλεξης, η τάση τροφοδοσίας και τα σήματα ελέγχου είναι απενεργοποιημένα.

Διάγνωση

Οι τιμές των σημάτων μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των διαφορετικών τύπων των μονάδων ελέγχου του κινητήρα και των διαφορετικών βαλβίδων ελέγχου αέρα ρελαντί.

Οι ακόλουθες αποκλίσεις σήματος μπορεί να υποδεικνύουν ένα πρόβλημα:

 • Δεν υπάρχει σήμα:
  Αιτία: οι λήπτες σήματος δεν έχουν συνδεθεί σωστά με τα καλώδια (εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης), απουσία τάσης τροφοδοσίας στη βαλβίδα ελέγχου αέρα ρελαντί, βαλβίδα ελέγχου αέρα ρελαντί ελαττωματική, ελαττωματικός εγκέφαλος (ECU.)
 • Η τάση σήματος είναι πολύ χαμηλή:
  Αιτία: οι λήπτες σήματος δεν έχουν συνδεθεί σωστά με τα καλώδια (εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης), αντικανονική τάση τροφοδοσίας στη βαλβίδα ελέγχου αέρα ρελαντί, απουσία ή κακή γείωση για την ECU, αντίσταση στην καλωδίωση σύνδεσης με ECU.
 • Σήμα με παράσιτα:
  Αιτία: ζημιά στα καλώδια της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή σήματος, κακή σύνδεση στους ακροδέκτες της πρίζας, ελαττωματική βαλβίδα ελέγχου αέρα ρελαντί.
 • Το σήμα δείχνει μια απόκλιση σε σχέση με το σήμα-παράδειγμα:
  Αιτία: ο παλμογράφος δεν έχει ρυθμιστεί σε σύζευξη DC: DC, κακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη βαλβίδα ελέγχου αέρα ρελαντί, απουσία ή κακή γείωση για την ECU (εγκέφαλο), αντίσταση στην καλωδίωση σύνδεσης με ECU (εγκέφαλο)

Σχετικά πληροφορίες

Throttle valve control motor DC measurement
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται το σήμα του μοτέρ DC για τον έλεγχο της πεταλούδας γκαζιού, με το διακόπτη στη θέση ΟΝ και τον κινητήρα σβηστό. Το σήμα από τον ενεργοποιητή εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το μοτέρ DC ελέγχου της πεταλούδας γκαζιού λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Throttle valve Position Regulation Step Motor
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρούνται τα σήματα του βηματικού μοτέρ για τον έλεγχο της πεταλούδας γκαζιού, με ζεστό κινητήρα σε λειτουργία. Το σήμα από τον ενεργοποιητή εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το βηματικό μοτέρ ελέγχου της πεταλούδας γκαζιού λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες του προβλήματος.
Αποποίηση ευθυνών

Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Οι πληροφορίες σε αυτό το σημείωμα εφαρμογής έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και θεωρείται ότι είναι αξιόπιστες, ωστόσο η TiePie engineering δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες.

Προειδοποίηση ασφαλείας:

 • Πριν από τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι οι πηγές με επικίνδυνα υψηλές τάσεις είναι απενεργοποιημένες ή προστατευμένες από επαφή. Τάσεις που θεωρούνται επικίνδυνες είναι οι τάσεις πάνω από 30 V AC RMS, αιχμές 42 V AC ή 60 V DC.
 • Κρατήστε καθαρό το περιβάλλον εργασίας, όταν κάνετε τις μετρήσεις.
 • Αυτή η μέτρηση και διαδικασίες αποτελούν παραδείγματα / προτάσεις μέτρησης και δεν θεωρούνται πρωτόκολλα διαδικασιών.
 • Η TiePie engineering δεν μπορεί να προβλέψει τις ενέργειες ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν για την προστασία προσώπων και συσκευών. Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, ελέγξτε ποια μέτρα ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστούν.