Μέτρηση σε ένα μοτέρ πεταλούδας γκαζιού

Κατεβάστε τη μέτρηση

Πληροφορίες ενεργοποιητή

Τύπος: Μοτέρ DC
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: -
Τύπος σήματος: Μεταβαλλόμενο Duty Cycle, θετικό ή αρνητικό
Στάθμη σήματος: -12 V έως +12 V

Λειτουργία του κινητήρα ελέγχου πεταλούδας γκαζιού

Ένας μεγάλος αριθμός συστημάτων διαχείρισης κινητήρα διαθέτει ένα μοτέρ ελέγχου των στροφών ρελαντί. Στις παλαιότερες εκδόσεις των συστημάτων διαχείρισης κινητήρα, ο έλεγχος των στροφών ρελαντί επιτυγχάνεται με την παροχέτευση αέρα με μια εξωτερική βαλβίδα η οποία παρακάμπτει την πεταλούδα του γκαζιού. Ως αντικατάσταση για την εκδοχή ελέγχου των στροφών ρελαντί με ένα εξωτερικό εξάρτημα, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ένα μοτέρ DC πεταλούδας που ελέγχει την κύρια βαλβίδα πεταλούδας. Το μοτέρ ελέγχου της πεταλούδας γκαζιού του κινητήρα μπορεί να χρησιμοποιείται από ένα σύστημα “Drive-By-Wire” (“Ηλεκτρόγκαζο”). Ο έλεγχος της πεταλούδας σε αυτή την περίπτωση δεν περιορίζεται στη ρύθμιση των στροφών ρελαντί, αλλά επίσης επεμβαίνει στον έλεγχο των στροφών του κινητήρα υπό συνθήκες λειτουργίας μεγάλων φορτίσεων

Το μοτέρ ελέγχου της πεταλούδας σε αυτή τη μέτρηση που χρησιμοποιείται ως παράδειγμα, είναι ένας κινητήρας συνεχούς ρεύματος, του οποίου οι δύο ακροδέκτες συνδέονται στην ECU με μια γέφυρα αμφίδρομης τροφοδοσίας (“Γέφυρα H”). Τα σήματα κύκλου λειτουργίας (Duty Cycle) και συχνότητας της “Γέφυρας H”, μεταβάλλονται. Σε άλλα αυτοκίνητα το σήμα μπορεί να είναι μόνο μεταβαλλόμενος κύκλος λειτουργίας (Duty Cycle).

H πεταλούδα που ελέγχεται από ένα μοτέρ DC, διατηρείται στην ουδέτερη θέση της από ένα ελατήριο. Σε αυτή τη θέση ο κινητήρας λειτουργεί με ταχύτητα περίπου 1000 έως 1500 RPM. Όταν ο κινητήρας χρειάζεται να λειτουργεί σε χαμηλότερες στροφές, η ECU εφαρμόζει ένα θετικό σήμα κύκλου λειτουργίας (Duty Cycle) στο μοτέρ DC, ώστε σχεδόν, να κλείσει την πεταλούδα γκαζιού. Όταν ο κινητήρας πρέπει να λειτουργήσει με περισσότερες στροφές, εφαρμόζεται ένα αρνητικό σήμα κύκλου λειτουργίας (Duty Cycle) για ένα μεγαλύτερο άνοιγμα της πεταλούδας γκαζιού. Η πολικότητα και ο κύκλος λειτουργίας (Duty Cycle) του σήματος καθορίζει την κατεύθυνση και το ποσοστό του ανοίγματος της πεταλούδας από την ουδέτερη θέση.

Η ECU χρησιμοποιεί το σήμα από τον αισθητήρα θέσης πεταλούδας γκαζιού προκειμένου να υπολογίσει την ακριβή θέση της πεταλούδας.

Σύνδεση του παλμογράφου

Η σωστή λειτουργία του μοτέρ ελέγχου της πεταλούδας μπορεί να ελεγχθεί με τη μέτρηση των ακόλουθων τάσεων σήματος, βλέπε Εικόνα 1:

Κανάλι Λήπτης Τάση Εύρος
1 Red probe Τάση σήματος στην θετική πλευρά του μοτέρ DC 20 V
Black probe Τάση σήματος στην αρνητική πλευρά του μοτέρ DC
Διάγραμμα μέτρησης
Σχήμα 1: Διάγραμμα μέτρησης
Μέτρηση λειτουργικού μοτέρ πεταλούδας γκαζιού
Σχήμα 2: Μέτρηση λειτουργικού μοτέρ πεταλούδας γκαζιού

Ο παλμογράφος συνδέεται στο μοτέρ ελέγχου πεταλούδας μέσω του Λήπτη μέτρησης TP-C1812B και των Δοκιμαστικής Ακίδας TP-BP85. Το όργανο είναι ρυθμισμένο στην κανονική κατάσταση λειτουργίας παλμογράφου με το χρονικό όριο της σκανδάλης ρυθμισμένο στο άπειρο. Όταν με αυτές τις ρυθμίσεις αρχίζει μέτρηση με ένα εφάπαξ σκανδαλισμό, η μέτρηση πραγματοποιείται όταν το κλειδί γυριστεί στη θέση ΟΝ.

Μέτρηση

Η Εικόνα 3 δείχνει μια κυματομορφή από ένα μοτέρ ελέγχου πεταλούδας με το κλειδί ανάφλεξης στη θέση ΟΝ και τον κινητήρα εκτός λειτουργίας. Αυτό το σήμα μπορείτε να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε σωστά τον παλμογράφο ή να το χρησιμοποιήσετε ως σήμα αναφοράς.

Κατεβάστε τη μέτρηση της θέσης της βαλβίδας πεταλούδας

Μέτρηση με παλμογράφο του μοτέρ ελέγχου θέσης πεταλούδας

Σχήμα 3: Μέτρηση με παλμογράφο του μοτέρ ελέγχου θέσης πεταλούδας

Το κανάλι 2 (κόκκινο ίχνος) δείχνει το σήμα ελέγχου που δημιουργείται από την ECU και που μπορεί να μετρηθεί στους ακροδέκτες του μοτέρ ελέγχου πεταλούδας γκαζιού. Η μέτρηση αρχίζει με το άνοιγμα του διακόπτη. Κατά την έναρξη της μέτρησης, το σήμα κύκλου λειτουργίας (Duty Cycle) είναι θετικό, ακολουθούμενο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα από ένα αρνητικό Duty Cycle. Στη συνέχεια, το σήμα παραμένει θετικό με μεταβαλλόμενο σήμα κύκλου λειτουργίας (Duty Cycle) για να κρατήσει την πεταλούδα γκαζιού ανοιχτή σε μια ορισμένη θέση, ώστε να αφήσει επαρκή αέρα να περάσει, όταν θα ξεκινήσει ο κινητήρας.

Διάγνωση

Οι τιμές των σημάτων μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των διαφορετικών τύπων των μονάδων ελέγχου των κινητήρων και των μοτέρ ελέγχου θέσης πεταλούδας

Οι ακόλουθες αποκλίσεις σήματος μπορεί να υποδεικνύουν ένα πρόβλημα:

 • Δεν υπάρχει σήμα:
  Αιτία: οι λήπτες σήματος δεν έχουν συνδεθεί (εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης), Το κύκλωμα “Γέφυρα Η” του εγκεφάλου είναι ελαττωματικό, το μοτέρ ελέγχου θέσης πεταλούδας είναι ελαττωματικό
 • Η τάση σήματος είναι πολύ υψηλή:
  Αιτία: απουσία ή κακή γείωση για την ECU, αντίσταση στην καλωδίωση σύνδεσης με ECU
 • Σήμα με παράσιτα:
  Αιτία: καλωδίωση του σήματος καταστραμμένη, κακή σύνδεση στους ακροδέκτες της πρίζας, το μοτέρ ελέγχου θέσης πεταλούδας είναι ελαττωματικό
 • Το σήμα δείχνει μια απόκλιση (offset):
  Αιτία: ο παλμογράφος δεν έχει ρυθμιστεί σε σύζευξη DC: DC

Σχετικά πληροφορίες

Throttle valve Position Sensor Single
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας θέσης πεταλούδας γκαζιού με το κλειδί σε θέση ΟΝ και τον κινητήρα σβηστό. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας θέσης πεταλούδας γκαζιού με μια πίστα ποτενσιόμετρου λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Throttle valve Position Sensor Dual
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας διπλός αισθητήρας θέσης πεταλούδας γκαζιού με το κλειδί σε θέση ΟΝ και τον κινητήρα σβηστό. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας θέσης πεταλούδας γκαζιού με διπλό ποτενσιόμετρο λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Acceleration Pedal Sensor
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας θέσης του πεντάλ επιτάχυνσης, με το διακόπτη στη θέση ΟΝ και τον κινητήρα σβηστό. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ένας αισθητήρας θέσης του πεντάλ επιτάχυνσης λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Αποποίηση ευθυνών

Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Οι πληροφορίες σε αυτό το σημείωμα εφαρμογής έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και θεωρείται ότι είναι αξιόπιστες, ωστόσο η TiePie engineering δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες.

Προειδοποίηση ασφαλείας:

 • Πριν από τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι οι πηγές με επικίνδυνα υψηλές τάσεις είναι απενεργοποιημένες ή προστατευμένες από επαφή. Τάσεις που θεωρούνται επικίνδυνες είναι οι τάσεις πάνω από 30 V AC RMS, αιχμές 42 V AC ή 60 V DC.
 • Κρατήστε καθαρό το περιβάλλον εργασίας, όταν κάνετε τις μετρήσεις.
 • Αυτή η μέτρηση και διαδικασίες αποτελούν παραδείγματα / προτάσεις μέτρησης και δεν θεωρούνται πρωτόκολλα διαδικασιών.
 • Η TiePie engineering δεν μπορεί να προβλέψει τις ενέργειες ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν για την προστασία προσώπων και συσκευών. Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, ελέγξτε ποια μέτρα ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστούν.