Μέτρηση αισθητήρα μάζας αέρα θερμού σύρματος (MAF) με έξοδο συχνότητας

Κατεβάστε τη μέτρηση

Πληροφορίες αισθητήρα

Τύπος: Θερμού σύρματος με έξοδο συχνότητας
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 12 V
Τύπος σήματος: Μεταβαλλόμενη συχνότητα
Στάθμη σήματος: Από 0,2 V έως 5 V ή 12 V (τάση μπαταρίας)

Λειτουργία του αισθητήρα μάζας αέρα θερμού σύρματος, με έξοδο συχνότητας

Ο αισθητήρας θερμού σύρματος για τη μέτρηση της μάζας του αέρα που εισέρχεται στον κινητήρα, με έξοδο συχνότητας, λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως και ο κανονικός αισθητήρας μάζας αέρα θερμού σύρματος. Η διαφορά μεταξύ των αισθητήρων βρίσκεται στο σήμα εξόδου: ο αισθητήρας σε αυτό το άρθρο έχει μια έξοδο μεταβαλλόμενης συχνότητας. Οι αλλαγές συχνότητας δημιουργούνται ανάλογα με τη μάζα του αέρα που περνά δια μέσου του αισθητήρα. Μια χαμηλή συχνότητα αντιστοιχεί σε μία μικρή μάζα αέρα, ένα σήμα υψηλής συχνότητας αντιστοιχεί σε μεγάλη μάζα αέρα.

Σύνδεση του παλμογράφου εργαστηρίου

Η σωστή λειτουργία του αισθητήρα μάζας αέρα θερμού σύρματος με συχνότητα εξόδου μπορεί να ελεγχθεί με τη μέτρηση των ακόλουθων τάσεων σήματος, βλέπε Εικόνα 1:

Κανάλι Λήπτης Τάση Εύρος
1 Red probe Σήμα εξόδου του αισθητήρα 20 V
Black probe Γείωση στη μπαταρία
2 Yellow probe Θετική πλευρά της παροχής ρεύματος αισθητήρα 20 V
Black probe Αρνητική πλευρά της παροχής ρεύματος αισθητήρα
Διάγραμμα μέτρησης
Σχήμα 1: Διάγραμμα μέτρησης
Μέτρηση σε ένα λειτουργικό αισθητήρα θερμού σύρματος με έξοδο συχνότητας
Σχήμα 2: Μέτρηση σε ένα λειτουργικό αισθητήρα θερμού σύρματος με έξοδο συχνότητας

Ο παλμογράφος εργαστηρίου συνδέεται με τον αισθητήρα μάζας αέρα θερμού σύρματος με έξοδο συχνότητας μέσω ενός Λήπτη μέτρησης TP-C1812B και Δοκιμαστικής Ακίδας TP-BP85, και έχει ρυθμιστεί σε Λειτουργία καταγραφής.

Σε λειτουργία καταγραφής γίνεται συνεχώς μια μέτρηση ροής, εμφανίζοντας τα σήματα ζωντανά στην οθόνη. Επειδή τα μετρούμενα σήματα μεταβάλλονται αργά, ο Παλμογράφος αυτοκινήτου ATS5004D έχει ρυθμιστεί σε μια αργή ταχύτητα μέτρησης.

Μέτρηση

Η Εικόνα 3 δείχνει μια κυματομορφή ενός αισθητήρα μάζας αέρα θερμού σύρματος, με έξοδο συχνότητας. Η μέτρηση των σημάτων γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: διακόπτης εκκίνησης στη θέση ΟΝ, πάτημα μίζας, σε στροφές ρελαντί, στις 2000 RPM, στις 3000 RPM και επιστροφή στο ρελαντί και πάλι, με τον κινητήρα σε θερμοκρασία λειτουργίας. Αυτό το σήμα μπορείτε να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε σωστά τον παλμογράφο ή να το χρησιμοποιήσετε ως σήμα αναφοράς.

Κάντε λήψη αισθητήρα ζεστού καλωδίου με μέτρηση εξόδου συχνότητας

Μέτρηση με παλμογράφο ενός αισθητήρα μάζας αέρα, θερμού σύρματος με έξοδο συχνότητας

Σχήμα 3: Μέτρηση με παλμογράφο ενός αισθητήρα μάζας αέρα, θερμού σύρματος με έξοδο συχνότητας

Στην Εικόνα 3, το σήμα εξόδου του αισθητήρα στο Κανάλι 1 μετατρέπεται σε ένα σήμα συχνότητας (μωβ ίχνος σήματος) χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη ρύθμιση RPM I/O και το κανάλι 2 (κίτρινο) δείχνει την τάση τροφοδοσίας του αισθητήρα μάζας αέρα θερμού σύρματος. Μετά την έναρξη της μέτρησης, το κλειδί είναι γυρισμένο στη θέση ΟΝ ώστε να τροφοδοτηθεί με τάση ο αισθητήρας. Ενώ ο αισθητήρας προθερμαίνει το θερμό σύρμα, η συχνότητα στιγμιαία παρουσιάζει μια αιχμή. Όταν ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία, είναι ορατή μια πτώση στην τάση τροφοδοσίας παράλληλα με τις διακυμάνσεις που προκαλούνται από τους χρόνους εισαγωγής στο σήμα συχνότητας. Όταν ο κινητήρας έχει αρχίσει και σταθεροποιείται στο ρελαντί, η συχνότητα είναι σταθερή γύρω από τα 3660 Hz. Το γκάζι πιέζεται για να φτάσουν οι στροφές στις 2000 RPM και στις 3000 PRM, και ακολούθως το γκάζι αφήνεται ώστε να επιστρέψουν οι στροφές του κινητήρα στις στροφές ρελαντί. Με την αύξηση και την μείωση της μάζας του αέρα, μεταβάλλεται ανάλογα και η συχνότητα του σήματος εξόδου κάτι το οποίο είναι εμφανές στην κυματομορφή του σήματος.

Διάγνωση

Οι τιμές των σημάτων μπορεί να διαφέρουν μεταξύ διαφορετικών τύπων των μονάδων ελέγχου του κινητήρα και των αισθητήρων μάζας αέρα θερμού σύρματος με συχνότητα εξόδου.

Οι ακόλουθες αποκλίσεις σήματος μπορεί να υποδεικνύουν ένα πρόβλημα:

  • Δεν υπάρχει σήμα:
    Αιτία: τα δοκιμαστικά καλώδια δεν κάνουν καλή επαφή (εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης), υπάρχει κακή ή απουσία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον αισθητήρα, αισθητήρας ελαττωματικός.

Σχετικά πληροφορίες

Αισθητήρας μάζας αέρα (MAF) θερμού σύρματος
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας μάζας ροής αέρα θερμού σύρματος (HOT WIRE) κάτω από τις εξής συνθήκες: 1) διακόπτης στη θέση ΟΝ, 2) γύρισμα με τη μίζα, 3) στροφές ρελαντί, 4) 2000 στροφές, 5) 3000 στροφές και επαναφορά στο ρελαντί, με τον κινητήρα σε θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας μάζας αέρα εισαγωγής λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Troublesome Volvo XC70
A Volvo XC70 had serious engine related drivability problems. The engine lacked power, would hold back and even stall. Error codes indicated problems in two different areas. Replacing components did not improve things. Proper measuring with an automotive diagnostic oscilloscope revealed two independent problems. Fixing these solved all problems.
Αποποίηση ευθυνών

Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Οι πληροφορίες σε αυτό το σημείωμα εφαρμογής έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και θεωρείται ότι είναι αξιόπιστες, ωστόσο η TiePie engineering δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες.

Προειδοποίηση ασφαλείας:

  • Πριν από τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι οι πηγές με επικίνδυνα υψηλές τάσεις είναι απενεργοποιημένες ή προστατευμένες από επαφή. Τάσεις που θεωρούνται επικίνδυνες είναι οι τάσεις πάνω από 30 V AC RMS, αιχμές 42 V AC ή 60 V DC.
  • Κρατήστε καθαρό το περιβάλλον εργασίας, όταν κάνετε τις μετρήσεις.
  • Αυτή η μέτρηση και διαδικασίες αποτελούν παραδείγματα / προτάσεις μέτρησης και δεν θεωρούνται πρωτόκολλα διαδικασιών.
  • Η TiePie engineering δεν μπορεί να προβλέψει τις ενέργειες ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν για την προστασία προσώπων και συσκευών. Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, ελέγξτε ποια μέτρα ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστούν.