Meten aan een luchtmassameter type hittedraadsensor met frequentie-uitgang

Download meting

Sensorinformatie

Type: hittedraadsensor met frequentie-uitgang
Voeding: 12 V
Signaaltype: Frequentievariërend
Signaalniveau: 0,2 V tot 5 V of 12 V (accuspanning)

Werking van de luchtmassameter type hittedraadsensor met frequentie-uitgang

De hittedraadluchtinlaatsensor met frequentie-uitgang meet de hoeveelheid lucht die de motor ingaat op dezelfde wijze als de normale luchtmassameter type hittedraad. Het verschil tussen de sensoren is het uitgangssignaal: de sensor in dit artikel heeft een frequentie-veranderende uitgang. De frequentie verandert naargelang de hoeveelheid lucht die de sensor passeert. Een lage frequentie komt overeen met een lage luchtstroom, een hoge frequentie komt overeen met een hoge luchtstroom.

Aansluiten van labscoop

De werking van de luchtmassameter type hittedraadsensor met frequentie-uitgang kan worden gecontroleerd door de volgende signalen te meten, zie figuur 1:

Kanaal Probe Spanning Meetbereik
1 Red probe Sensor uitgangssignaal 20 V
Black probe Massa op accuklem
2 Yellow probe Positieve kant sensorvoeding 20 V
Black probe Negatieve kant sensorvoeding
Meetschema
Figuur 1: Meetschema
Meten aan een werkende luchtmassameter type hittedraadsensor met frequentie-uitgang
Figuur 2: Meten aan een werkende luchtmassameter type hittedraadsensor met frequentie-uitgang

De labscoop is met een Meetsnoer TP-C1812B en Backprobe TP-BP85 aangesloten op de luchtmassameter type hittedraadsensor met frequentie-uitgang.

De labscoop is in recordermodus gezet. In recordermodus wordt een stream-meting uitgevoerd, waarbij de signalen continue live op het scherm worden getoond. Omdat de te meten signalen langzaam variëren, wordt de Automotive Test Scope ATS5004D op een lage meetsnelheid ingesteld.

Meten

In figuur 3 is het signaal te zien van de luchtmassameter type hittedraadsensor met frequentie-uitgang, gemeten onder de volgende omstandigheden: contact aan, starten, stationair toerental, 2000 RPM, 3000 RPM en terug naar stationair toerental van een motor op werktemperatuur. Dit signaal kan worden gedownload en gebruikt om de labscoop op de juiste manier in te stellen of als referentiesignaal.

Download hittedraadsensor met frequentie-uitgangmeting

Labscoopmeting aan luchtmassameter type hittedraadsensor met frequentie-uitgang

Figuur 3: Labscoopmeting aan luchtmassameter type hittedraadsensor met frequentie-uitgang

In figuur 3 wordt het sensoruitgangssignaal op kanaal 1 omgezet in een frequentiesignaal (paarse signaal) door een RPM I/O en kanaal 2 (geel) toont de voeding van de hittedraadsensor met frequentie-uitgang. Nadat de meting is gestart, wordt het contact ingeschakeld waardoor de sensor zijn voedingsspanning krijgt. Terwijl de sensor de hittedraad opwarmt piekt de frequentie tijdelijk. Wanneer de motor wordt gestart is een daling van de voeding zichtbaar samen met de individuele inlaatslagen in het frequentiesignaal. Wanneer de motor is gestart en is gestabiliseerd op stationair toerental blijft de frequentie stabiel rond 3660 Hz. Het gaspedaal wordt ingeduwd om 2000 RPM en 3000 PRM te bereiken waarna het gaspedaal wordt losgelaten om de motor zijn stationair toerental weer te laten bereiken. Met de verhoging en de dalende luchtstroom verandert de frequentie overeenkomstig, wat zichtbaar is in de frequentie van het signaal.

Diagnose

Signalen kunnen afwijken bij andere typen motormanagementsystemen en hittedraadsensoren met frequentie-uitgang. Raadpleeg ATIS voor informatie over specifieke motormanagementsystemen en hittedraadsensoren met frequentie-uitgang.

Onderstaande afwijkingen van meetwaarden kunnen wijzen op een probleem:

  • Geen signaal:
    Oorzaken: meetpennen geen verbinding (voer connectietest uit), geen of slechte sensorvoeding, sensor defect

GERELATEERDE ARTIKELEN

Luchtmassameter (LMM) hittedraadsensor
Met een labscoop wordt gemeten aan een hittedraadsensor bij stationair toerental, 2000RPM, 3000RPM en terug naar stationair toerental van een warme motor. Het signaal wordt getoond en kan worden gedownload. Verschillende mogelijke afwijkingen van het signaal worden genoemd, waarmee kan worden vastgesteld of de hittedraadsensor goed werkt.
Problematische Volvo XC70
Een Volvo XC70 vertoonde ernstige motorproblemen. De motor had geen vermogen, hield steeds in en viel soms zelfs uit. Foutcodes in de auto wezen in twee verschillende richtingen. Er werden onderdelen vervangen, maar dat loste niets op. Gedegen metingen met een automotive-diagnose-oscilloscoop toonde aan dat er twee onafhankelijke problemen waren. Toen deze problemen opgelost waren, liep de motor weer goed.
Disclaimer

Dit document is onderhevig aan veranderingen en kan zonder voorafgaande mededeling worden aangepast. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie in deze applicatie-note is gecontroleerd en wordt als betrouwbaar beschouwd. TiePie engineering kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden.

Veiligheidswaarschuwing:

  • Controleer voor het meten dat bronnen van gevaarlijk hoge spanning zijn uitgeschakeld of afgeschermd tegen aanraking. Spanningen boven 30 V AC RMS, 42 V AC piek of 60 V DC worden als gevaarlijk beschouwd.
  • Zorg tijdens het meten voor een schone en overzichtelijke werkplek.
  • Deze metingen en procedures dienen als voorbeeld / meetsuggestie en zijn geen voorgeschreven standaard.
  • TiePie engineering kan niet anticiperen op de benodigde veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van personen en apparatuur. Ga alvorens te meten eerst na welke veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn.