Εκτέλεση μιας δοκιμής συγκρίσεως συμπίεσης

είναι μια δοκιμή συγκρίσεως συμπίεσης;

Η σωστή λειτουργία του κινητήρα εξαρτάται από πολλά πράγματα, όπως π.χ. από τη σωστή λειτουργία των αισθητήρων και των ενεργοποιητών. Αλλά και ο ίδιος ο κινητήρας πρέπει, επίσης, να είναι σε καλή κατάσταση. Με μια δοκιμή συγκρίσεως συμπίεσης μπορεί εύκολα, να προσδιοριστεί αν όλοι οι κύλινδροι ενός κινητήρα έχουν την ίδια συμπίεση.

Αυτή η δοκιμή σύγκρισης συμπίεσης, χρησιμοποιεί το ρεύμα της μίζας του κινητήρα για να προσδιορίσει τις τιμές συμπίεσης όλων των κυλίνδρων. Το πλεονέκτημα μιας δοκιμής της συμπίεσης με τον παλμογράφο είναι, ότι δεν απαιτούνται αισθητήρες πίεσης για τον έλεγχο κάθε επιμέρους κυλίνδρου. Όλοι οι κύλινδροι ελέγχονται με μία μέτρηση, με τη χρήση μόνο ενός παλμογράφου και μιας αμπεροτσιμπίδας. Επίσης αποφεύγεται η χρονοβόρα διαδικασία που εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται το κλασικό συμπιεσόμετρο.

μπορώ να εκτελέσω μια δοκιμή σύγκρισης συμπίεσης;

Πριν από την εκτέλεση της δοκιμής της συμπίεσης πρέπει να πάρετε κατάλληλα μέτρα που διασφαλίζουν ότι ο κινητήρας δεν θα εκκινήσει κατά τη διάρκεια της περιστροφής με τη μίζα.

Για να εκτελέσετε τη δοκιμή συμπίεσης με Αμπεροτσιμπίδα TP-CC600, προτείνεται πρώτα να κατεβάσετε το αρχείο πιο κάτω.

Λήψη σχετικής δοκιμής συμπίεσης

Συνδέστε την Αμπεροτσιμπίδα TP-CC600 στον παλμογράφο Παλμογράφος αυτοκινήτου ATS5004D με τα Measure lead TP-C812B και περάστε την Αμπεροτσιμπίδα γύρω από τα καλώδια από την μπαταρία προς την μίζα, βλέπε Εικόνα 1. Η κατεύθυνση του καλωδίου μέσα από την Αμπεροτσιμπίδα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε το ρεύμα από τη μίζα να εισαγάγει μια θετική τάση εξόδου στην Αμπεροτσιμπίδα.

Το αρχείο παραδείγματος δοκιμής συμπίεσης περιέχει μια ρύθμιση για έναν τετρακύλινδρο κινητήρα. Όταν ο κινητήρας σας έχει διαφορετικό αριθμό κυλίνδρων, η ρύθμιση μέτρησης κυλίνδρων της δοκιμής συμπίεσης πρέπει να αλλάξει, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Σύνδεση Αμπεροτσιμπίδας και παλμογράφου για δοκιμή σύγκρισης συμπίεσης

Σχήμα 1: Σύνδεση Αμπεροτσιμπίδας και παλμογράφου για δοκιμή σύγκρισης συμπίεσης

το αρχείο στο λογισμικού παλμογράφου Multi Channel και προχωρήστε ως εξής:

 1. Ενεργοποιήστε την Αμπεροτσιμπίδα και μηδενίστε την.
 2. Εάν ο κινητήρας σας δεν διαθέτει 4 κυλίνδρους:
  • Ανοίξτε το δέντρο αντικειμένων με το κουμπί Show object tree δέντρο αντικειμένων στην κύρια γραμμή εργαλείων.
  • Κάντε δεξί κλικ στη δοκιμή συμπίεσης Compression test.
  • Επιλέξτε τον απαιτούμενο αριθμό κυλίνδρων μέσω του αναδυόμενου μενού.
  • Κλείστε ξανά το δέντρο αντικειμένων με το Show object tree Κουμπί δέντρου αντικειμένων.
 3. Ξεκινήστε τη μέτρηση με το κουμπί έναρξης Start button ή πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης S.
 4. Πατήστε μίζα για να γυρίσει ο κινητήρας 2-4 δευτερόλεπτα και να εκτελεστεί η δοκιμή σύγκρισης συμπίεσης.

δοκιμή σύγκρισης συμπίεσης είναι πλέον έτοιμη και θα μοιάζει με την Εικόνα 2.

της μιας δοκιμής σύγκρισης συμπίεσης

Σχήμα 2: της μιας δοκιμής σύγκρισης συμπίεσης

Η δοκιμή συμπίεσης στην Εικόνα 2 γίνεται σε ένα κινητήρα 4 κυλίνδρων σε υγιή κατάσταση. Μερικές παραλλαγές στο αποτέλεσμα της δοκιμής συμπίεσης είναι αποδεκτές.

Hint: Με την προσθήκη στο γράφημα μιας μέτρησης ανάφλεξης που μετριέται με το κανάλι 2, μπορεί να ταυτιστεί μια καμπύλη ρεύματος (ρεύμα αναρρίχησης) με τον αντίστοιχο κύλινδρο.

Σχετικά πληροφορία

Toyota MR2 bad injector
A Toyota MR2 is having problems after an engine replacement, fault code P0304 Cylinder #4 misfire detected occurs. The garage swaps several components but does not manage to fix the problem. Measurements with an automotive oscilloscope are required to find out that the fault code is somewhat misleading and the problem is not with cylinder #4
Αποποίηση ευθυνών

Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Οι πληροφορίες σε αυτό το σημείωμα εφαρμογής έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και θεωρείται ότι είναι αξιόπιστες, ωστόσο η TiePie engineering δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες.

Προειδοποίηση ασφαλείας:

 • Πριν από τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι οι πηγές με επικίνδυνα υψηλές τάσεις είναι απενεργοποιημένες ή προστατευμένες από επαφή. Τάσεις που θεωρούνται επικίνδυνες είναι οι τάσεις πάνω από 30 V AC RMS, αιχμές 42 V AC ή 60 V DC.
 • Κρατήστε καθαρό το περιβάλλον εργασίας, όταν κάνετε τις μετρήσεις.
 • Αυτή η μέτρηση και διαδικασίες αποτελούν παραδείγματα / προτάσεις μέτρησης και δεν θεωρούνται πρωτόκολλα διαδικασιών.
 • Η TiePie engineering δεν μπορεί να προβλέψει τις ενέργειες ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν για την προστασία προσώπων και συσκευών. Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, ελέγξτε ποια μέτρα ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστούν.