Relatieve compressietest met een labscoop

Wat is een relatieve compressietest?

Correct functioneren van een motor hangt af van vele dingen zoals goede sensoruitlezingen en goed functionerende actuatoren. Maar de motor zelf moet ook in goede conditie zijn. Met de relatieve compressietest kan eenvoudig bepaald worden of alle cilinders van een motor een gelijke compressie hebben.

Deze relatieve compressietest gebruikt de stroom van de startmotor om de compressiewaarden van alle cilinders te bepalen. Het voordeel van een relatieve compressietest is dat geen druksensoren nodig zijn om elke individuele cilinder te controleren, alle cilinders kunnen in een keer getest worden met slechts een labscoop en een stroomtang.

Hoe voer ik een relatieve compressietest uit?

Voordat de relatieve compressietest kan worden uitgevoerd moet de motor zo voorbereid worden dat deze niet aanslaat als er wordt gestart.

Download voor het uitvoeren van een relatieve compressietest met een Stroomtang TP-CC600 eerst het onderstaande bestand.

Download relatieve compressietest

Sluit de Stroomtang TP-CC600 aan op de labscoop Automotive Test Scope ATS5004D met een Meetsnoer TP-C812B en klem de stroomtang om de draad van de accu naar de startmotor, zie figuur 1. De richting van de draad door de stroomtang moet zo zijn dat de startstroom een positieve uitgangsspanning introduceert op de stroomtang.

Het compressietest voorbeeldbestand bevat een meting aan een 4-cilinder motor. Als uw motor een ander aantal cilinders heeft, moet het cilinderaantal-instelling van de Compressietest worden aangepast, als hieronder aangegeven.

Opstellen van de stroomtang en labscoop voor een relatieve compressietest

Figuur 1: Opstellen van de stroomtang en labscoop voor een relatieve compressietest

Open het bestand in de Multi Channel oscilloscoop-software en ga als volgt te werk:

 1. Schakel de stroomtang aan en druk op de knop van de nulstelling van de stroomtang.
 2. Als uw motor geen 4 cilinders heeft:
  • Open het Objectscherm met de Show object tree Objectscherm-knop op de hoofd-werkbalk.
  • Klik met rechts op de Compressietest-sink Compression test
  • Kies het gewenste aantal cilinders via het popupmenu.
  • Sluit het Objectscherm weer met de Show object tree Objectscherm-knop.
 3. Start de meting met de Startknop Start-knop of druk op sneltoets S.
 4. Start de motor gedurende 2 tot 4 seconden om de relatieve compressietest uit te voeren.

De relatieve compressie test is nu klaar en zal er ongeveer uitzien als in figuur 2.

Resultaat van een relatieve compressietest

Figuur 2: Resultaat van een relatieve compressietest

De relatieve compressietest in figuur 2 is gedaan aan een 4-cilinder motor in goede conditie. Enige variatie in het resultaat van de relatieve compressietest is acceptabel.

Tip:

Door een ontstekingsmeting aan de grafiek toe te voegen, gemeten met kanaal 2, kan de juiste cilinder geïdentificeerd worden bij een stroompiek.

GERELATEERDE INFORMATIE

Toyota MR2 slechte injector
Na het vervangen van een motor heeft een Toyota MR2 problemen, foutcode P0304 Cilinder #4 misfire wordt opgewekt. De garage wisselt diverse onderdelen uit, maar het probleem komt niet boven water. Meten met een automotive-oscilloscoop is nodig om uit te vinden dat de foutmelding enigszins misleidend is: het probleem ligt niet bij cilinder #4.
Disclaimer

Dit document is onderhevig aan veranderingen en kan zonder voorafgaande mededeling worden aangepast. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie in deze applicatie-note is gecontroleerd en wordt als betrouwbaar beschouwd. TiePie engineering kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden.

Veiligheidswaarschuwing:

 • Controleer voor het meten dat bronnen van gevaarlijk hoge spanning zijn uitgeschakeld of afgeschermd tegen aanraking. Spanningen boven 30 V AC RMS, 42 V AC piek of 60 V DC worden als gevaarlijk beschouwd.
 • Zorg tijdens het meten voor een schone en overzichtelijke werkplek.
 • Deze metingen en procedures dienen als voorbeeld / meetsuggestie en zijn geen voorgeschreven standaard.
 • TiePie engineering kan niet anticiperen op de benodigde veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van personen en apparatuur. Ga alvorens te meten eerst na welke veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn.