Μέτρηση της ροής επιστροφής των εγχυτήρων Diesel

Πληροφορίες για τον Αισθητήρα Ροής Επιστροφής Diesel RFS400

Τύπος: Αισθητήρα Ροής Επιστροφής Diesel RFS400
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 12 V από την μπαταρία
Τύπος σήματος: Μεταβλητού πλάτους
Στάθμη σήματος: -

Πως λειτουργεί ο Αισθητήρα Ροής Επιστροφής Diesel RFS400

Σε ένα κινητήρα με σύστημα ψεκασμού Diesel τύπου Common Rail, υπάρχει μια αντλία καυσίμου υψηλής πίεσης που παρέχει καύσιμο ντίζελ σε όλα τα μπεκ. Όταν απαιτείται καύσιμο μέσα σε έναν κύλινδρο, το σύστημα διαχείρισης του κινητήρα θα ανοίξει το μπεκ του εν λόγω κυλίνδρου, ώστε να τροφοδοτήσει τον κύλινδρο αυτό με την απαιτούμενη ποσότητα καυσίμου. Για το άνοιγμα του μπεκ χρησιμοποιείται έναν υδραυλικός μηχανισμός, ο οποίος χρησιμοποιεί μέρος του διαθέσιμου καυσίμου ως υδραυλικό υγρό που στη συνέχεια ψεκάζεται μέσα στον κύλινδρο. Το καύσιμο που δεν χρησιμοποιείται, ρέει στη συνέχεια, πίσω στη δεξαμενή καυσίμου. Όταν ένα μπεκ είναι ελαττωματικό και δεν ανοίγει σωστά, χρησιμοποιείται λιγότερο καύσιμο, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ροή επιστροφής. Όταν το μπεκ δεν κλείνει σωστά, χρησιμοποιείται περισσότερο καύσιμο, με αποτέλεσμα μικρότερη ροή επιστροφής.

Για να ελέγξετε την κατάσταση των μπεκ, μπορείτε να μετρήσετε τη ροή επιστροφής των μπεκ ανεξάρτητα, και αυτή να συγκριθεί με τη ροή επιστροφής των άλλων μπεκ. Μια συνήθης μέθοδος είναι να αποσυνδεθούν οι γραμμές επιστροφής και να συλλεχθεί το επιστρεφόμενο καύσιμο σε ειδικά δοχεία, ένα για κάθε μπεκ ψεκασμού. Μετά τη λειτουργία του κινητήρα για λίγο, μετριέται η ποσότητα καυσίμου στα δοχεία και συγκρίνεται. Αν η ποσότητα διαφέρει περισσότερο από ±10% σε ένα ή περισσότερα δοχεία, αυτό δείχνει ότι τα συγκεκριμένα μπεκ είναι ελαττωματικά. Η μέθοδος αυτή έχει μερικά μειονεκτήματα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα ψεκασμού καυσίμου, όπου οι γραμμές επιστροφής υπό πίεση (Σημ.: Στα συστήματα Bosch με πιεζοηλεκτρικά μπεκ η πίεση επιστροφής καυσίμου είναι 10 Bar). Δεύτερον, στις περιπτώσεις όπου το πρόβλημα εμφανίζεται μόνο κατά την οδήγηση, η εκτέλεση της δοκιμής αυτής κατά την οδήγηση αυτοκινήτου είναι περίπλοκη και επικίνδυνη, αφού υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να χυθεί το καύσιμο, λόγω των ανοικτών δοχείων.

Ο Αισθητήρα Ροής Επιστροφής Diesel RFS400 λύνει όλα αυτά τα προβλήματα. Μετράει την ροή επιστροφής των μπεκ σε ένα κλειστό σύστημα, το οποίο μπορεί να βρίσκεται υπό πίεση. Ο Αισθητήρα Ροής Επιστροφής Diesel RFS400, τοποθετείται μεταξύ των ρακόρ σύνδεσης των μπεκ και της δεξαμενής καυσίμου, ώστε να μην χυθεί καύσιμο. Λόγω του κλειστού συστήματος, είναι επίσης δυνατόν να πραγματοποιηθεί η δοκιμή σε μια οδήγηση του αυτοκινήτου. Όταν συνδεθεί με ένα παλμογράφο, η ροή επιστροφής παρουσιάζεται με σαφή διαγράμματα, υποδεικνύοντας πως τα μπεκ λειτουργούν.

Η συγκεκριμένη μέτρηση εκτελείται στον ίδιο κινητήρα όπως με τη μέτρηση άμεσου ψεκασμού σερβοϋδραυλικό μπεκ.

Σύνδεση του Αισθητήρα Ροής Επιστροφής Diesel RFS400 με τον παλμογράφο

Ο Αισθητήρα Ροής Επιστροφής Diesel RFS400 διαθέτει τέσσερα κανάλια, εκ των οποίων μόνο τα τρία χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συγκεκριμένη μέτρηση (επειδή τόσα μπεκ διαθέτει ο συγκεκριμένος κινητήρας). Για τη σύνδεση του Αισθητήρα Ροής Επιστροφής Diesel RFS400 και του παλμογράφου, βλέπε Εικόνα 1:

Κανάλι Λήπτης Τάση Εύρος
1 Red probe Αισθητήρα Ροής Επιστροφής Diesel RFS400 κανάλι 1 θετική σύνδεση 4 V
Black probe Αισθητήρα Ροής Επιστροφής Diesel RFS400 κανάλι 1 αρνητική σύνδεση
2 Yellow probe Αισθητήρα Ροής Επιστροφής Diesel RFS400 κανάλι 2 θετική σύνδεση 4 V
Black probe Αισθητήρα Ροής Επιστροφής Diesel RFS400 κανάλι 2 αρνητική σύνδεση
3 Green probe Αισθητήρα Ροής Επιστροφής Diesel RFS400 κανάλι 3 θετική σύνδεση 4 V
Black probe Αισθητήρα Ροής Επιστροφής Diesel RFS400 κανάλι 3 αρνητική σύνδεση
Διάγραμμα μέτρησης
Σχήμα 1: Διάγραμμα μέτρησης
Μέτρηση λειτουργικών μπεκ με RFS400
Σχήμα 2: Μέτρηση λειτουργικών μπεκ με RFS400

Σε λειτουργία εγγραφής γίνεται συνεχώς μια μέτρηση ροής εμφανίζοντας τα σήματα ζωντανά στην οθόνη. Επειδή τα μετρούμενα σήματα μεταβάλλονται αργά, ο παλμογράφος Παλμογράφος αυτοκινήτου ATS5004D έχει ρυθμιστεί σε μια αργή ταχύτητα μέτρησης.

Μέτρηση

Η Εικόνα 3 δείχνει μια κυματομορφή της ροής επιστροφής από τα μπεκ ενός αυτοκινήτου με κινητήρα σε λειτουργία. Αυτό το σήμα μπορείτε να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε σωστά τον παλμογράφο ή ως σήμα αναφοράς.

Κατεβάστε την μέτρηση της ροής εισόδου πετρελαίου RFS400

Μέτρηση με παλμογράφο της ροής επιστροφής

Σχήμα 3: Μέτρηση με παλμογράφο της ροής επιστροφής

Στην Εικόνα 3, το κανάλι 1 (κόκκινο) δείχνει την ροή επιστροφής του εγχυτήρα 1, το κανάλι 2 (κίτρινο) δείχνει την ροή επιστροφής του εγχυτήρα 2 και το κανάλι 3 (πράσινο) δείχνει την ροή επιστροφής του εγχυτήρα 3. Σε αυτή τη μέτρηση γίνεται εκκίνηση του κινητήρα , μετά την οποία αφήνεται να σταθεροποιηθεί στο ρελαντί. Στη συνέχεια ο κινητήρας μαρσάρεται δύο φορές για να προκαλέσει μια μεγαλύτερη ροή επιστροφής, και τέλος, ο κινητήρας σβήνει και πάλι. Σε αυτή τη μέτρηση επιτρέπεται να υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ των ροών επιστροφής μπεκ, αλλά οποιαδήποτε σημαντική απόκλιση μεταξύ των επιμέρους σημάτων μπορεί να υποδεικνύει ελαττωματικά μπεκ.

Διάγνωση

Οι τιμές των σημάτων μπορεί να διαφέρουν για διαφορετικούς τύπους των μονάδων ελέγχου του κινητήρα και μπεκ. Συμβουλευτείτε το λογισμικό ATIS για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες μονάδες ελέγχου του κινητήρα και μπεκ.

Οι ακόλουθες αποκλίσεις σήματος μπορεί να υποδεικνύουν ένα πρόβλημα:

 • Δεν υπάρχει σήμα:
  Αιτία: οι λήπτες σήματος δεν έχουν συνδεθεί σωστά (εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης), απουσία ηλεκτρικής τροφοδοσίας στον Αισθητήρα Ροής Επιστροφής Diesel RFS400, λανθασμένες συνδέσεις στις γραμμές επιστροφής.
 • Η τάση σήματος είναι πολύ υψηλή:
  Αιτία: πιθανά ελαττωματικό μπεκ
 • Η τάση σήματος είναι πολύ χαμηλή:
  Αιτία: πιθανά ελαττωματικό μπεκ

Σχετικά πληροφορία

Direct injection servo hydraulic voltage and current measurement
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται η τάση και το ρεύμα λειτουργίας του σέρβο-υδραυλικού μπεκ, ενός κινητήρα που είναι ζεστός και λειτουργεί στο ρελαντί. Τα σήματα τάσης και ρεύματος εμφανίζονται και μπορείτε να τα κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το μπεκ λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Αποποίηση ευθυνών

Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Οι πληροφορίες σε αυτό το σημείωμα εφαρμογής έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και θεωρείται ότι είναι αξιόπιστες, ωστόσο η TiePie engineering δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες.

Προειδοποίηση ασφαλείας:

 • Πριν από τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι οι πηγές με επικίνδυνα υψηλές τάσεις είναι απενεργοποιημένες ή προστατευμένες από επαφή. Τάσεις που θεωρούνται επικίνδυνες είναι οι τάσεις πάνω από 30 V AC RMS, αιχμές 42 V AC ή 60 V DC.
 • Κρατήστε καθαρό το περιβάλλον εργασίας, όταν κάνετε τις μετρήσεις.
 • Αυτή η μέτρηση και διαδικασίες αποτελούν παραδείγματα / προτάσεις μέτρησης και δεν θεωρούνται πρωτόκολλα διαδικασιών.
 • Η TiePie engineering δεν μπορεί να προβλέψει τις ενέργειες ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν για την προστασία προσώπων και συσκευών. Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, ελέγξτε ποια μέτρα ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστούν.