Μέτρηση του σήματος τάσης της βαλβίδας καθαρισμού του κανίστρου

Κατεβάστε τη μέτρηση

Πληροφορίες ενεργοποιητή

Τύπος: Ηλεκτρονικά ενεργοποιημένη βαλβίδα
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 12 V από το ρελέ του συστήματος
Τύπος σήματος: Μεταβαλλόμενη συχνότητα και κύκλος λειτουργίας
Στάθμη σήματος: 0 V έως 12 V και τάση κορυφής 60 V

Λειτουργία μιας βαλβίδας καθαρισμού του κανίστρου

Για την πρόληψη υπερπίεσης και υποπίεσης στο ρεζερβουάρ του καυσίμου, αυτό θα πρέπει να εξαερίζεται για την εξισορρόπηση της πίεσης. Λόγω της περιβαλλοντικής νομοθεσίας οι αναθυμιάσεις του καυσίμου πριν διαφύγουν στην ατμόσφαιρα θα πρέπει να φιλτράρονται. Όταν ένα αυτοκίνητο παραμένει ακίνητο και η θερμοκρασία περιβάλλοντος αυξάνεται, αυξάνεται ταυτόχρονα και η πίεση μέσα στη δεξαμενή καυσίμου. Η περίσσεια των αναθυμιάσεων στη συνέχεια εξαερώνεται, αφού προηγουμένως διέλθει μέσα από ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα το οποίο κατακρατεί τους ατμούς του καυσίμου. Για να αποφευχθεί ο κορεσμός του φίλτρου ενεργού άνθρακα, κατά τη διάρκεια της οδήγησης αναρροφάται αέρας μέσα στην πολλαπλή εισαγωγής μέσω της βαλβίδας εξαέρωσης κανίστρου ή της βαλβίδας αναγέννησης κανίστρου όπως ονομάζεται διαφορετικά, με αποτέλεσμα να αφαιρεθούν οι ατμοί από το φίλτρο. Αυτή η βαλβίδα ελέγχεται ηλεκτρονικά από τον εγκέφαλο. Όταν η βαλβίδα είναι ανοικτή, το μείγμα εμπλουτίζεται από τους ατμούς του καυσίμου και εισέρχεται στους κυλίνδρους πιο πλούσιο. Η ECU μπορεί να το ανιχνεύσει αυτό με τη χρήση του αισθητήρα λάμδα και να το αντισταθμίσει κατάλληλα ρυθμίζοντας τον χρόνο ανοίγματος του μπεκ.

Η βαλβίδα συγκρατείται κανονικά κλειστή από ένα ελατήριο και είναι εξοπλισμένη με ένα πηνίο. Όταν ρέει ένα ρεύμα μέσα από αυτό το πηνίο, η προκύπτουσα μαγνητική δύναμη ανοίγει τη βαλβίδα. Η τάση τροφοδοσίας παρέχεται στη θετική πλευρά της βαλβίδας καθαρισμού του κανίστρου από ένα ρελέ του συστήματος. Η ενεργοποίηση της βαλβίδας γίνεται από την ECU με γείωση της αρνητικής πλευράς.

Σύνδεση του παλμογράφου

Η σωστή λειτουργία της βαλβίδας καθαρισμού του κανίστρου μπορεί να ελεγχθεί με τη μέτρηση των ακόλουθων τάσεων σήματος, βλέπε Εικόνα 1:

Κανάλι Λήπτης Τάση Εύρος
1 Red probe Τάση σήματος στην αρνητική πλευρά της βαλβίδας κανίστρου 80 V
Black probe Γείωση στη μπαταρία
2 Yellow probe Παροχή τροφοδοσίας στη βαλβίδα καθαρισμού του κανίστρου 20 V
Black probe Γείωση στη μπαταρία
Διάγραμμα μέτρησης
Σχήμα 1: Διάγραμμα μέτρησης
Μέτρηση μιας λειτουργικής βαλβίδας καθαρισμού του κανίστρου
Σχήμα 2: Μέτρηση μιας λειτουργικής βαλβίδας καθαρισμού του κανίστρου

Μέτρηση

Η εικόνα 3 δείχνει μια κυματομορφή μιας βαλβίδας εξαέρωσης κανίστρου σε κινητήρα που λειτουργεί στο ρελαντί και βρίσκεται σε θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας. Αυτό το σήμα μπορείτε να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε σωστά τον παλμογράφο ή ως σήμα αναφοράς.

Κατεβάστε τη μέτρηση βαλβίδας καθαρισμού δοχείου

Μέτρηση της βαλβίδας εξαέρωσης του κανίστρου με παλμογράφο

Σχήμα 3: Μέτρηση της βαλβίδας εξαέρωσης του κανίστρου με παλμογράφο

Το Κανάλι 1 (κόκκινο ίχνος) δείχνει το σήμα της αρνητικής πλευράς της βαλβίδας καθαρισμού κανίστρου, το οποίο είναι ενεργοποιημένο προς τη γείωση από την ECU (εγκέφαλο). Κατά την έναρξη της μέτρησης η βαλβίδα δεν έχει ενεργοποιηθεί, δεν ρέει ρεύμα και το σήμα έχει την ίδια τιμή με την τάση της μπαταρίας. Όταν βαλβίδα ενεργοποιείται από την ECU, η τάση σήματος πέφτει στο μηδέν και ένα ρεύμα αρχίζει να ρέει. Το ρεύμα δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο το οποίο ανοίγει τη βαλβίδα, όταν γίνεται αρκετά ισχυρό για να υπερνικήσει την πίεση του ελατηρίου.

Όταν η βαλβίδα έχει ανοίξει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, το κύκλωμα διακόπτεται από την ECU σε t = 0. Επειδή το κύκλωμα έχει διακοπεί, το ρεύμα σταματά αμέσως και το μαγνητικό πεδίο αρχίζει να καταρρέει. Η αιφνίδια αλλαγή στο ρεύμα προκαλεί μια υψηλή τάση επαγωγής. Σε αυτή τη μέτρηση, η τάση επαγωγής αποκόπτεται με μια δίοδο (συνήθως Zener) στα 48 V. Όταν το μαγνητικό πεδίο γίνεται πάρα πολύ ασθενές για να υπερνικήσει τη δύναμη του ελατηρίου, η βαλβίδα ωθείται πίσω στην έδρα της. Η κίνηση της βαλβίδας (το χτύπημα στην έδρα της) δημιουργεί μια αλλαγή στο μαγνητικό πεδίο, το οποίο είναι ορατό ως μια μικρή καμπούρα στο σήμα.

Η τροφοδοσία της βαλβίδας καθαρισμού κανίστρου μετριέται με το Κανάλι 2 (κίτρινο ίχνος) και είναι ίση με την τάση της μπαταρίας σε όλη τη μέτρηση. Κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης, ένα ρεύμα ρέει διαμέσου της βαλβίδας το οποίο μπορεί να προκαλέσει μια μικρή πτώση τάσης.

Η χρονική στιγμή του ανοίγματος και κλεισίματος της βαλβίδας καθαρισμού του κανίστρου δεν είναι κρίσιμη για τη σωστή λειτουργία του κινητήρα, εκτός εάν, σε περίπτωση βλάβης, παραμένει συνεχώς ανοικτή.

Διάγνωση

Οι τιμές των σημάτων μπορεί να διαφέρουν μεταξύ διαφορετικών τύπων των μονάδων ελέγχου του κινητήρα και των βαλβίδων καθαρισμού κανίστρου.

Οι ακόλουθες αποκλίσεις του σήματος μπορεί να υποδεικνύουν ένα πρόβλημα:

 • Δεν υπάρχει σήμα:
  Αιτία: οι λήπτες σήματος δεν έχουν συνδεθεί σωστά (εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης), απουσία τάσης τροφοδοσίας, βλάβη βαθμίδας ενίσχυσης της ECU, βαλβίδα καθαρισμού κανίστρου ελαττωματική.
 • Τάση σήματος πολύ υψηλή (με ενεργοποιημένη βαλβίδα):
  Αιτία: απουσία ή κακή γείωση για την ECU, αντίσταση στην καλωδίωση σύνδεσης με ECU
 • Σήμα με παράσιτα:
  Αιτία: καλώδια της παροχής τροφοδοσίας ή του σήματος καταστραμμένα, κακή σύνδεση στους ακροδέκτες της πρίζας, βαλβίδα καθαρισμού κανίστρου ελαττωματική
 • Σήμα δείχνει μια απόκλιση (offset):
  Αιτία: απουσία ή κακή γείωση για την ECU, αντίσταση στην καλωδίωση σύνδεσης σε ECU, ο παλμογράφος δεν έχει ρυθμιστεί σε σύζευξη DC: DC

Σχετικά πληροφορία

Indirect injection voltage measurement
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται το σήμα της τάσης λειτουργίας του μπεκ ενός κινητήρα έμμεσου ψεκασμού βενζίνης που είναι ζεστός και λειτουργεί στο ρελαντί. Το σήμα της τάσης εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το μπεκ λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Oxygen sensor zirconia
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας Λάμδα, ζιρκονίου, όταν ο κινητήρας έχει κανονική θερμοκρασία και λειτουργεί στο ρελαντί. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας Λάμδα και η αντίσταση θέρμανσης λειτουργούν σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Αποποίηση ευθυνών

Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Οι πληροφορίες σε αυτό το σημείωμα εφαρμογής έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και θεωρείται ότι είναι αξιόπιστες, ωστόσο η TiePie engineering δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες.

Προειδοποίηση ασφαλείας:

 • Πριν από τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι οι πηγές με επικίνδυνα υψηλές τάσεις είναι απενεργοποιημένες ή προστατευμένες από επαφή. Τάσεις που θεωρούνται επικίνδυνες είναι οι τάσεις πάνω από 30 V AC RMS, αιχμές 42 V AC ή 60 V DC.
 • Κρατήστε καθαρό το περιβάλλον εργασίας, όταν κάνετε τις μετρήσεις.
 • Αυτή η μέτρηση και διαδικασίες αποτελούν παραδείγματα / προτάσεις μέτρησης και δεν θεωρούνται πρωτόκολλα διαδικασιών.
 • Η TiePie engineering δεν μπορεί να προβλέψει τις ενέργειες ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν για την προστασία προσώπων και συσκευών. Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, ελέγξτε ποια μέτρα ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστούν.