Μέτρηση τάσης και ρεύματος σε μπεκ βενζίνης άμεσου ψεκασμού

Κατεβάστε τη μέτρηση

Πληροφορίες ενεργοποιητή

Τύπος: Άμεσου ψεκασμού, με λειτουργία πηνίου
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: -
Τύπος σήματος: Μεταβαλλόμενη συχνότητα
Στάθμη σήματος: -70 V έως 70 V

Λειτουργία του άμεσου ψεκασμού

Ο άμεσος ψεκασμός βενζίνης υιοθετείται όλο και πιο συχνά στους κινητήρες εσωτερικής καύσης και αντικαθιστά τον έμμεσο ψεκασμό βενζίνης για να βελτιώσει την απόδοση του κινητήρα και να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου. Ένα μπεκ άμεσου ψεκασμού βενζίνης ψεκάζει το καύσιμο απευθείας στο θάλαμο καύσης. Ο ψεκασμός του καυσίμου μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια του χρόνου εισαγωγής για ένα ομοιογενή ψεκασμό ή κατά την διάρκεια του χρόνου συμπίεσης για ένα στρωματοποιημένο ψεκασμό.

To μπεκ άμεσου ψεκασμού λειτουργεί ηλεκτρικά όπως ακριβώς και το μπεκ έμμεσου ψεκασμού. Η διαφορά με το μπεκ έμμεσου ψεκασμού είναι, ότι το μπεκ άμεσου ψεκασμού περιέχει ένα πηνίο χαμηλής αντίστασης, του οποίου και τα δύο άκρα συνδέονται με την ECU (εγκέφαλο διαχείρισης κινητήρα). Η ECU περιέχει προσαρμοσμένα κυκλώματα για τον έλεγχο του μπεκ άμεσου ψεκασμού, με τέτοιο τρόπο, ώστε οι χρόνοι ανοίγματος και κλεισίματος να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο.

Σύνδεση του παλμογράφου

Η σωστή λειτουργία του άμεσου ψεκασμού μπορεί να ελεγχθεί με τη μέτρηση των ακόλουθων τάσεων σήματος, βλέπε Εικόνα 1:

Κανάλι Λήπτης Τάση Εύρος
1 Red probe Θετική πλευρά τάσης μπεκ 80 V
Black probe Αρνητική πλευρά τάσης μπεκ
2 Yellow probe Θετική σύνδεση αμπεροτσιμπίδας 2 V
Black probe Αρνητική σύνδεση αμπεροτσιμπίδας
Διάγραμμα μέτρησης
Σχήμα 1: Διάγραμμα μέτρησης
Μέτρηση λειτουργικού μπεκ άμεσου ψεκασμού
Σχήμα 2: Μέτρηση λειτουργικού μπεκ άμεσου ψεκασμού

Το Κανάλι 1 του παλμογράφου συνδέεται με το μπεκ άμεσου ψεκασμού μέσω του Λήπτη μέτρησης TP-C1812B και των Δοκιμαστικής Ακίδας TP-BP85. Το ρεύμα μετριέται με μια Αμπεροτσιμπίδα TP-CC80 η οποία είναι συνδεδεμένη με το Κανάλι 2 του παλμογράφου με τη χρήση του Λήπτη μέτρησης TP-C1812B. Η Αμπεροτσιμπίδα TP-CC80 έχει ρυθμιστεί στην κλίμακα των 20 ADC και εξάγει μία τάση 100 mV ανά 1 A. Για να πάρετε μια ένδειξη σε Αμπέρ, η τάση σήματος της αμπεροτσιμπίδας πρέπει να ενισχυθεί (πολλαπλασιαστεί) 10 φορές. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των επιλογών του μενού "Ρυθμίσεις ανιχνευτή" πατώντας δεξί κλικ στο μενού του Καναλιού 2. Στο ίδιο μενού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιλογή "Ρύθμιση της μονάδας..." για να αλλάξετε τη μονάδα σε «Α». Ο παλμογράφος εργαστηρίου είναι ρυθμισμένος σε «κανονική λειτουργία παλμογράφου»

Μέτρηση

Η Εικόνα 3 δείχνει μια κυματομορφή του μπεκ άμεσου ψεκασμού ενός αυτοκινήτου με τον κινητήρα στο ρελαντί και σε θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας. Αυτό το σήμα μπορείτε να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε σωστά τον παλμογράφο ή να το χρησιμοποιήσετε ως σήμα αναφοράς.

Κάντε λήψη μέτρησης άμεσης έγχυσης βενζίνης

Μέτρηση με παλμογράφο του μπεκ άμεσου ψεκασμού βενζίνης

Σχήμα 3: Μέτρηση με παλμογράφο του μπεκ άμεσου ψεκασμού βενζίνης

Στην Εικόνα 3 το Κανάλι 1 (κόκκινο ίχνος) δείχνει το σήμα της τάσης και το Κανάλι 2 (κίτρινο ίχνος) το σήμα του ρεύματος του μπεκ άμεσου ψεκασμού βενζίνης.

Ας επικεντρωθούμε στο σήμα της τάσης (κόκκινο ίχνος). Αρχίζοντας από τα αριστερά, η ECU εφαρμόζει μια τάση στο πηνίο που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μαγνητικού πεδίου και λίγο μετά, εφαρμόζει ένα σήμα κύκλου λειτουργίας (Duty Cycle) για να κρατήσει το μαγνητικό πεδίο όσο απαιτείται. Αυτό γίνεται για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που απαιτείται για το άνοιγμα του μπεκ. Όταν χρειάζεται ένας ψεκασμός, η ECU εφαρμόζει μια σχετικά υψηλή τάση για να ανοίξει το μπεκ το συντομότερο δυνατό, μετά την οποία εφαρμόζει μία μικρή αρνητική τάση για να μειώσει το ρεύμα διαμέσου του πηνίου.

Μετά από αυτό, το πηνίο συνεχίζει να τροφοδοτείται με ένα σήμα κύκλου λειτουργίας (Duty Cycle) που είναι πλέον παρόν στο πηνίο, όπως μπορεί να δει κανείς στο τρέχον σήμα, το οποίο είναι υψηλότερο και δείχνει ότι το μπεκ εξακολουθεί να κρατείται ανοικτό. Το ρεύμα και το μαγνητικό πεδίο διατηρούνται στο μέγεθος που είναι επαρκές για να κρατηθεί το μπεκ ανοιχτό, και για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που απαιτείται για να κλείσει το μπεκ. Όταν χρειάζεται να κλείσει το μπεκ, η ECU εφαρμόζει μια σχετικά υψηλή αρνητική τάση ώστε το μπεκ να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Διάγνωση

Οι τιμές των σημάτων μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των διαφορετικών τύπων των μονάδων ελέγχου του κινητήρα και των διαφορετικών μπεκ άμεσου ψεκασμού.

Οι πιο κάτω αποκλίσεις του σήματος τάσης του μπεκ (Κανάλι 1) μπορεί να υποδεικνύουν ένα πρόβλημα:

 • Δεν υπάρχει σήμα:
  Αιτία: οι λήπτες σήματος δεν έχουν επαφή με τα καλώδια (εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης), το μπεκ άμεσου ψεκασμού είναι ελαττωματικό.
 • Σήμα με παράσιτα:
  Αιτία: καλώδια σήματος κατεστραμμένα, κακή σύνδεση στους ακροδέκτες της πρίζας, μπεκ άμεσου ψεκασμού ελαττωματικό.
 • Η τάση σήματος είναι πολύ χαμηλή:
  Αιτία: οι λήπτες σήματος δεν έχουν επαφή με τα καλώδια (εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης), αντίσταση στην καλωδίωση σύνδεσης με ECU.
 • • Το σήμα δείχνει μια απόκλιση σε σχέση με το σήμα-παράδειγμα:
  Αιτία: ο παλμογράφος δεν έχει ρυθμιστεί σε σύζευξη DC: DC

Οι πιο κάτω αποκλίσεις του σήματος ρεύματος του μπεκ (Κανάλι 2) μπορεί να υποδεικνύουν ένα πρόβλημα:

 • Δεν υπάρχει σήμα:
  Αιτία: : η Αμπεροτσιμπίδα δεν έχει συνδεθεί σωστά (εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης), η Αμπεροτσιμπίδα δεν είναι ενεργοποιημένη ή έχει μια άδεια μπαταρία, το μπεκ άμεσου ψεκασμού είναι ελαττωματικό.
 • Σήμα με παράσιτα:
  Αιτία: καλώδια σήματος κατεστραμμένα, κακή σύνδεση στους ακροδέκτες της πρίζας, το μπεκ άμεσου ψεκασμού είναι ελαττωματικό.
 • Το σήμα δείχνει μια απόκλιση σε σχέση με το σήμα-παράδειγμα:
  Αιτία: η Αμπεροτσιμπίδα δεν μηδενίστηκε σωστά.

Σχετικά πληροφορίες

Indirect injection voltage measurement
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται το σήμα της τάσης λειτουργίας του μπεκ ενός κινητήρα έμμεσου ψεκασμού βενζίνης που είναι ζεστός και λειτουργεί στο ρελαντί. Το σήμα της τάσης εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το μπεκ λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Direct injection servo hydraulic voltage and current measurement
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται η τάση και το ρεύμα λειτουργίας του σέρβο-υδραυλικού μπεκ, ενός κινητήρα που είναι ζεστός και λειτουργεί στο ρελαντί. Τα σήματα τάσης και ρεύματος εμφανίζονται και μπορείτε να τα κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το μπεκ λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Αποποίηση ευθυνών

Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Οι πληροφορίες σε αυτό το σημείωμα εφαρμογής έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και θεωρείται ότι είναι αξιόπιστες, ωστόσο η TiePie engineering δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες.

Προειδοποίηση ασφαλείας:

 • Πριν από τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι οι πηγές με επικίνδυνα υψηλές τάσεις είναι απενεργοποιημένες ή προστατευμένες από επαφή. Τάσεις που θεωρούνται επικίνδυνες είναι οι τάσεις πάνω από 30 V AC RMS, αιχμές 42 V AC ή 60 V DC.
 • Κρατήστε καθαρό το περιβάλλον εργασίας, όταν κάνετε τις μετρήσεις.
 • Αυτή η μέτρηση και διαδικασίες αποτελούν παραδείγματα / προτάσεις μέτρησης και δεν θεωρούνται πρωτόκολλα διαδικασιών.
 • Η TiePie engineering δεν μπορεί να προβλέψει τις ενέργειες ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν για την προστασία προσώπων και συσκευών. Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, ελέγξτε ποια μέτρα ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστούν.