Μέτρηση αντίστασης

Τι είναι μια μέτρηση αντίστασης;

Η μέτρηση της αντίστασης με ένα παλμογράφο TiePie όπως ο Automotive Test Scope ATS610004DW-XMSG, Automotive Test Scope ATS605004DW-XMS, Automotive Test Scope ATS5004DW, Automotive Test Scope ATS610004D-XMSG, Automotive Test Scope ATS605004D-XMS ή ο Παλμογράφος αυτοκινήτου ATS5004D μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετρηθεί ένα εξάρτημα με σταθερή ή μεταβλητή αντίσταση. Σε αντίθεση με τη μέτρηση αντίστασης που γίνεται με το πολύμετρο, η μέτρηση αντίστασης με ένα παλμογράφο TiePie, λόγω της ταχύτητας δειγματοληψίας του οργάνου, γίνεται με ακρίβεια και έτσι η μέτρηση για παράδειγμα της διαδρομής ενός ποτενσιόμετρου είναι απολύτως αξιόπιστη, χωρίς κενά και σε όλη την πίστα του ποτενσιόμετρου.

Πώς μπορώ να εκτελέσω μια μέτρηση αντίστασης;

Μια μέτρηση της αντίστασης γίνεται εύκολα, με το αρχείο που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Λήψη της μέτρησης αντίστασης

Για να αντισταθμιστεί η αντίσταση των δοκιμαστικών καλωδίων με τους λήπτες μέτρησης, η μετρούμενη αντίσταση των καλωδίων δοκιμής μπορεί και πρέπει να μηδενιστεί. Μετά το άνοιγμα του αρχείου λογισμικού παλμογράφου Multi Channel, αυτό μπορεί να γίνει ως εξής:

  1. Εκτελέστε μια μονή μέτρηση (oneshot) ενώ κρατάτε τους λήπτες μέτρησης ή τους ακροδέκτες 4mm (plug) ενωμένους.
  2. Στο μενού του Ενίσχυση / Απόκλιση I / O πατήστε δεξί κλικ στο ποντίκι στην εξουδετέρωση.

Η μέτρηση της αντίστασης μπορεί να πραγματοποιηθεί κάνοντας κλικ στο κουμπί έναρξης ή με το πλήκτρο συντόμευσης S. Δείτε στην Εικόνα 1 πως γίνεται μια μέτρηση αντίστασης.

Μέτρηση αντίστασης σε ένα ποτενσιόμετρο

Σχήμα 1: Μέτρηση αντίστασης σε ένα ποτενσιόμετρο

Σχετικά πληροφορίες

Acceleration Pedal Sensor
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας θέσης του πεντάλ επιτάχυνσης, με το διακόπτη στη θέση ΟΝ και τον κινητήρα σβηστό. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ένας αισθητήρας θέσης του πεντάλ επιτάχυνσης λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Throttle valve Position Sensor Single
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας θέσης πεταλούδας γκαζιού με το κλειδί σε θέση ΟΝ και τον κινητήρα σβηστό. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας θέσης πεταλούδας γκαζιού με μια πίστα ποτενσιόμετρου λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Throttle valve Position Sensor Dual
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας διπλός αισθητήρας θέσης πεταλούδας γκαζιού με το κλειδί σε θέση ΟΝ και τον κινητήρα σβηστό. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας θέσης πεταλούδας γκαζιού με διπλό ποτενσιόμετρο λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.