Motorvermogensmeting met accelerometer en labscoop

Wat is de vermogensmeting

Om te bepalen of een motor goed functioneert, kan een vermogensmeting worden gedaan zodat kan worden gecontroleerd of het opgegeven vermogen werkelijk wordt geleverd. Met een Accelerometer TP-ACC20 en een labscoop kan een vermogensmeting op een motor in een voertuig worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van een testbank of andere hulpmiddelen. De vermogensmeting wordt eenvoudig uitgevoerd tijdens het optrekken van het voertuig.

Voor de vermogensmeting met een Accelerometer TP-ACC20 en een labscoop zoals de Automotive Test Scope ATS5004D wordt gebruik gemaakt van de snelheid waarmee het voertuig optrekt en het totaalgewicht van het voertuig. Hiermee wordt het vermogen gemeten dat werkelijk op de weg terecht komt en nuttig wordt gebruikt om het voertuig te versnellen.

Hoe voer ik een vermogensmeting uit?

Download voor het uitvoeren van de vermogensmeting met een Accelerometer TP-ACC20 eerst het onderstaande bestand.

Download vermogensmeting

Sluit de 25-polige D-sub-connector van de Accelerometer TP-ACC20 aan op de extensieconnector op de achterkant van de labscoop. Sluit de X-as van de Accelerometer TP-ACC20 aan op kanaal 1 van de labscoop en plaats de versnellingsopnemer horizontaal in het voertuig op de vloer met de X-as-pijl tegen de rijrichting in, zie figuur 1.

Acceleratiemeter in auto plaatsen

Figuur 1: Acceleratiemeter in auto plaatsen

Open het bestand in de Multi Channel oscilloscoop-software en ga als volgt te werk:

  1. Voer het totale gewicht van de auto in, inclusief dat van de bestuurder en eventuele bijrijders, in het venster dat getoond wordt wanneer het bestand ingelezen wordt.
  2. Zorg dat het voertuig stilstaat op een horizontale weg waar de vermogensmeting kan worden uitgevoerd zonder dat er verkeersonveilige situaties ontstaan.
  3. Klik op de Startknop Start-knop of druk op sneltoets S. Dit kalibreert de versnellingsopnemer en start de meting.
  4. Accelereer vol gas door de eerste en tweede versnelling totdat er moet worden overgeschakeld naar de derde versnelling.
  5. Laat het voertuig direct na de acceleratie gedurende 4 à 5 seconden uitrollen met de koppeling ingedrukt of automatische versnellingsbak in neutraal.
  6. Stop de meting met de Stopknop Stop-knop of sneltoets S direct na punt 5.

De vermogensmeting is nu klaar en zal er ongeveer uitzien als in figuur 2.

Motorvermogen en snelheid tijdens optrekken, gemeten met een accelerometer

Figuur 2: Motorvermogen en snelheid tijdens optrekken, gemeten met een accelerometer

Het rode signaal in figuur 2 laat de snelheid zien, het gele de voorwaartse kracht in Newtons en groen het vermogen in Watts. Meter 1 toont het totaal geleverde motorvermogen in zowel kilowatt als paardenkracht. De top van het vermogen in de grafiek is lager dan de door meter 1 aangegeven vermogen omdat hier een vermogensverlies van de aandrijving, rolweerstand en luchtweerstand vanaf gaat. Het is belangrijk de auto uit te laten rollen na het optrekken zodat het negatieve vermogen wordt gemeten dat verloren gaat om de verschillende weerstanden te overwinnen. Omdat ditzelfde vermogen ook verloren ging tijdens het optrekken, is het werkelijk geproduceerde motorvermogen gelijk aan het verschil tussen de hoogste top en het laagste dal in de vermogensmeting. Dit totale vermogen wordt weergegeven in meter 1 in figuur 2.

GERELATEERDE INFORMATIE

Volkswagen Golf 4 accelereert met luide knallen
Een Golf 4 turbo GTI had flinke problemen bij het accelereren. Optrekken van 0 tot 80 km per uur nam ongeveer 16 seconden in beslag, wat veel te lang is voor deze auto. Behalve het gebrek aan vermogen, hield de motor elke halve seconde in en produceerde veel knallen in de uitlaat. Afgaand op een vermoeden werd begonnen met meten, maar de oplossing werd niet gevonden. Toen het vermoeden aan de kant werd geschoven en bij de basis werd begonnen, werd de oorzaak snel gevonden, in een heel ander gebied dan eerst was gedacht.