Automotive-meetvoorbeeld: meten aan een directe benzine-injector

12 november 2013

Een nieuw labscoop-meetvoorbeeld over spanning en stroom meten aan een directe benzine-injector is beschikbaar. Dit meetvoorbeeld is uitgevoerd met een automotive-oscilloscoop, meetsnoeren, stroomtang en backprobe-pennen.

Directe benzine-injectie op interne verbrandingsmotoren worden steeds gangbaarder. Het verbetert de prestaties en verlaagt de emissies. Het artikel legt uit hoe de directe benzine-inspuiting werkt en toont resultaten van spanning- en stroommetingen die uitgevoerd zijn aan de directe benzine-injector met een labscoop. Een instellingenbestand met de gemeten data kan worden gedownload.

Lees het hele artikel over meten aan een directe benzine-injector.