Meetvoorbeelden beschikbaar

25 juni 2012

Naast artikelen over diverse probleemauto's met motorstoringen is nu ook een nieuwe sectie met meetvoorbeelden beschikbaar. Deze sectie bevat meetvoorbeelden aan automotive-sensoren en automotive-actuatoren.

Ieder meetvoorbeeld beschrijft hoe de juiste werking van een bepaalde sensor of actuator kan worden gecontroleerd door meten met een automotive labscoop zoals de Automotive Test Scope ATS5004D.

Elk meetvoorbeeld toont een schematische weergave van de aansluitingen van de sensor of actuator naar ECU en voeding en hoe de labscoop daarop moet worden aangesloten. Verder wordt een overzichtsfoto van het te meten onderdeel in de auto gegeven. Ook worden meetwaarden getoond van de sensor of actuator met een beschrijving van de getoonde waarden.

Bij elk meetvoorbeeld is de mogelijkheid de meetwaarden te downloaden zodat deze kan worden bekeken in de Multi Channel oscilloscoop-software en kan worden gebruikt om de labscoop op de juiste manier in stellen om de meting uit te voeren.

Deze sectie zal de komende tijd worden uitgebreid met meer meetvoorbeelden om aan een zo breed mogelijk scala aan verschillende sensoren en actuatoren te kunnen meten.

Ga naar de meetvoorbeelden...