Automotive-voorbeelden: DC-motor en positiesensor van EGR-klep

3 april 2013

Twee nieuwe meetvoorbeelden over een EGR-klep zijn beschikbaar: een over een DC-motor van een bestuurde EGR-klep en een over een EGR-kleppositiesensor. Deze metingen werden uitgevoerd met een automotive-oscilloscoop, meetsnoeren en back-probes.

Correct functioneren van de EGR-klep is essentieel voor het optimaal presteren van een motor. Deze twee nieuwe metingen kunnen worden gebruikt bij het controleren van de werking van een EGR-klep. De werking van zowel de EGR-klepbesturing als de sensor worden beschreven, samen met de noodzakelijke stappen om de metingen zelf uit te voeren. Beide artikelen tonen de meetresultaten in grafieken en hebben downloadbare instellingenbestanden met meetwaarden.

Lees het hele artikel over de DC-motorgestuurde EGR-klep.

Lees het hele artikel over de EGR-kleppositiesensor.