Automotive-meetvoorbeeld: Meten aan een stationair-regelklep

3 augustus 2015

Een nieuw labscoop-meetvoorbeeld over hetmeten aan een stationair-regelklep is beschikbaar. Dit meetvoorbeeld is uitgevoerd met een automotive-oscilloscoop, meetsnoeren en backprobe-pennen.

De stationair-regelklep wordt gebruikt om het stationair toerental van de motor te regelen. Dit artikel beschrijft de werking van zowel de stationair-regelklep met een enkele spoel als met een dubbele spoel. Het bevat ook een meetvoorbeeld aan een stationair-regelklep met dubbele spoel en een instellingenbestand met de meetgegevens dat kan worden gedownload.

Lees het hele artikel over het meten aan een stationair-regelklep.