Automotive-meetvoorbeeld: Meten aan een luchtmassameter met frequentie-uitgang

19 januari 2016

Een nieuw labscoop-meetvoorbeeld over het meten aan een luchtmassameter met frequentie-uitgang is beschikbaar. Dit meetvoorbeeld is uitgevoerd met een automotive-oscilloscoop, meetsnoeren en backprobe-pennen.

De hoeveelheid lucht die een motor binnen gaat kan op verschillende manieren gemeten worden. Dit nieuwe artikel beschrijft een sensor die een hittedraad gebruikt om de luchtmassa te meten die door de sensor gaat en een frequentiesignaal afgeeft. Een instellingenbestand met de meetgegevens kan worden gedownload.

Lees het hele artikel over het meten aan een luchtmassameter met frequentie-uitgang.