Artikelen Featured automotive

1-3 van 3 resultaten getoond

SureConnect connectietest

TiePie SureConnect-technologie verzekert probe-verbinding tijdens oscilloscoopmetingen

Lees meer
Technologie
SureConnect, Featured automotive

Een relatieve compressietest uitvoeren

De relatieve compressietest van Multi Channel oscilloscoop-software wordt kort toegelicht, met uitleg hoe een relatieve compressietest uit te voeren.

Lees meer
Meetvoorbeeld / Ongesorteerd
Featured automotive

Turbodrukregelingssysteem

Labscoopmeting aan een turbodrukregelsysteem van een auto tijdens acceleratie. De signalen van de DC-motor, positiesensor en turbodruksensor worden getoond en kunnen worden gedownload. Verschillende mogelijke afwijkingen van de signalen worden genoemd, waarmee kan worden vastgesteld of het turbodrukregelsysteem goed werkt.

Lees meer
Meetvoorbeeld / Combinatie
Featured automotive