Άρθρα Featured automotive

Showing 1–3 of 3 results

SureConnect connection test

TiePie SureConnect technology assures probe connection during oscilloscope measurements

Read more
Technology
SureConnect, Featured automotive

Εκτέλεση μιας δοκιμής συγκρίσεως συμπίεσης

Εξηγείται, εν συντομία, ο τρόπος εκτέλεσης μιας δοκιμής συγκρίσεως συμπίεσης μέσω του λογισμικού Multi Channel του παλμογράφου, με τη χρήση του παλμογράφου και μιας αμπεροτσιμπίδας μεγάλων ρευμάτων.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Unsorted
Featured automotive

Turbo pressure regulation system

Lab scope measurement of a turbo charge pressure regulation system on a car during acceleration. The signals from the turbo charge pressure regulation system are shown and can be downloaded. To help determining whether the turbo charge pressure regulation system is functioning correctly, different deviations from the example signals are mentioned along with possible causes.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Combination
Featured automotive