Άρθρα ABS

Showing 1–3 of 3 results

Επαγωγικός αισθητήρας ABS

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας επαγωγικός αισθητήρας ABS, σε ένα τροχό που στρέφεται με το χέρι. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ένας επαγωγικός αισθητήρας ABS λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Αισθητήρα
ABS

Αισθητήρας ABS τύπου φαινομένου Hall

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται η τάση του σήματος από ένα αισθητήρα ABS με 2 καλώδια, τύπου Hall, σε ένα τροχό που περιστρέφεται με το χέρι. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ένας αισθητήρας ABS, τύπου Hall, με 2 καλώδια λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Αισθητήρα
ABS

KIA Carnival Anti-lock Brake System Problem

The ABS warning light of a Kia Carnival would always light up when the speed exceeds 130 km per hour. The ABS wheel sensor was replaced twice, without solving the problem. Only by measuring with an automotive oscilloscope it became clear that a mechanical problem was causing the light to go on.

Read more
Case studies
ABS