Άρθρα MAP

Showing 1–1 of 1 results

Αισθητήρας απόλυτης πίεσης πολλαπλής (MAP)

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας απόλυτης πίεσης πολλαπλής εισαγωγής κάτω από τις εξής συνθήκες: 1) διακόπτης στη θέση ΟΝ, 2) γύρισμα με τη μίζα, 3) στροφές ρελαντί, 4) 2000 στροφές, 5) 3000 στροφές και επαναφορά στο ρελαντί με τον κινητήρα σε θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας απόλυτης πίεσης πολλαπλής (ΜΑΡ) λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Αισθητήρα
MAP