Άρθρα Lambda

Showing 1–2 of 2 results

Αισθητήρας λάμδα (ζιρκονίου)

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας Λάμδα, ζιρκονίου, όταν ο κινητήρας έχει κανονική θερμοκρασία και λειτουργεί στο ρελαντί. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας Λάμδα και η αντίσταση θέρμανσης λειτουργούν σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Αισθητήρα
Lambda

Αισθητήρας λάμδα Broadband (ευρείας ζώνης)

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται η τάση του σήματος ενός αισθητήρα οξυγόνου, τύπου Broadband. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας οξυγόνου Broadband λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Αισθητήρα
Lambda