Άρθρα Throttle valve

Showing 1–6 of 6 results

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας - μονός

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας θέσης πεταλούδας γκαζιού με το κλειδί σε θέση ΟΝ και τον κινητήρα σβηστό. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας θέσης πεταλούδας γκαζιού με μια πίστα ποτενσιόμετρου λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Αισθητήρα
Throttle valve

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας - διπλός

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας διπλός αισθητήρας θέσης πεταλούδας γκαζιού με το κλειδί σε θέση ΟΝ και τον κινητήρα σβηστό. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας θέσης πεταλούδας γκαζιού με διπλό ποτενσιόμετρο λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Αισθητήρα
Throttle valve

Μοτέρ DC, ελέγχου πεταλούδας γκαζιού

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται το σήμα του μοτέρ DC για τον έλεγχο της πεταλούδας γκαζιού, με το διακόπτη στη θέση ΟΝ και τον κινητήρα σβηστό. Το σήμα από τον ενεργοποιητή εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το μοτέρ DC ελέγχου της πεταλούδας γκαζιού λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Ενεργοποιός
Throttle valve

Βηματικό μοτέρ ελέγχου πεταλούδας γκαζιού

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρούνται τα σήματα του βηματικού μοτέρ για τον έλεγχο της πεταλούδας γκαζιού, με ζεστό κινητήρα σε λειτουργία. Το σήμα από τον ενεργοποιητή εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το βηματικό μοτέρ ελέγχου της πεταλούδας γκαζιού λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες του προβλήματος.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Ενεργοποιός
Throttle valve

Βαλβίδα ελέγχου αέρα ρελαντί

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται το σήμα της τάσης από μια βαλβίδα ελέγχου του αέρα λειτουργίας στο ρελαντί. Η μέτρηση γίνεται κάτω από διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Το σήμα από τη βαλβίδα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν η βαλβίδα ελέγχου αέρα ρελαντί λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Ενεργοποιός
Throttle valve

Ford Fiesta stutters

When trouble shooting intermittent problems, a good automotive oscilloscope is indispensable. A Ford Fiesta with J6B engine was suffering occasional stuttering. The shop it was brought to did not have an oscilloscope, so they could not easily locate the source of the problem. They did replace some components, but the problem remained. Using an automotive diagnostic oscilloscope, the problem was soon found.

Read more
Case studies
Throttle valve