Άρθρα Camshaft

Showing 1–4 of 4 results

Αισθητήρας τύπου φαινομένου Hall, εκκεντροφόρου άξονα

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας τύπου φαινομένου Hall, εκκεντροφόρου άξονα. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας τύπου φαινομένου Hall του εκκεντροφόρου άξονα λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Αισθητήρα
Camshaft

Επαγωγικός αισθητήρας εκκεντροφόρου άξονα

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας επαγωγικός αισθητήρας εκκεντροφόρου άξονα, όταν ο κινητήρας περιστρέφεται με τη μίζα και στο ρελαντί. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο επαγωγικός αισθητήρας του εκκεντροφόρου άξονα λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Αισθητήρα
Camshaft

Citroën Berlingo with headache

After disassembling and reassembling the cylinder head of a 2011 Citroën Berlingo, the engine would not run anymore, producing camshaft related errors. Using an automotive diagnostic oscilloscope, the cause of the problem was found.

Read more
Case studies
Camshaft, Crankshaft

Engine stall on Voyager

The engine of a Chrysler Voyager would occasionally stall, only once or twice a day, when running idle. After many attempts, the automotive oscilloscope could capture the vital signals when the engine stalled. Analysis of the signals indicated a defective HALL sensor.

Read more
Case studies
Camshaft