Άρθρα Παράδειγμα μέτρησης / Ενεργοποιός

Showing 1–8 of 9 results

Τάση και ρεύμα σέρβο-υδραυλικού άμεσου ψεκασμού

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται η τάση και το ρεύμα λειτουργίας του σέρβο-υδραυλικού μπεκ, ενός κινητήρα που είναι ζεστός και λειτουργεί στο ρελαντί. Τα σήματα τάσης και ρεύματος εμφανίζονται και μπορείτε να τα κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το μπεκ λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Ενεργοποιός
Injection

Τάση και ρεύμα μπεκ άμεσου ψεκασμού βενζίνης

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται η τάση και το ρεύμα λειτουργίας του μπεκ ενός κινητήρα άμεσου ψεκασμού βενζίνης που είναι ζεστός και λειτουργεί στο ρελαντί. Τα σήματα τάσης και ρεύματος εμφανίζονται και μπορείτε να τα κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το μπεκ λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Ενεργοποιός
Injection

Ρεύμα μπεκ έμμεσου ψεκασμού

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται το ρεύμα λειτουργίας του μπεκ ενός κινητήρα έμμεσου ψεκασμού βενζίνης, που είναι ζεστός και λειτουργεί στο ρελαντί. Το σήμα του ρεύματος εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το μπεκ λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Ενεργοποιός
Injection

Τάση μπεκ έμμεσου ψεκασμού

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται το σήμα της τάσης λειτουργίας του μπεκ ενός κινητήρα έμμεσου ψεκασμού βενζίνης που είναι ζεστός και λειτουργεί στο ρελαντί. Το σήμα της τάσης εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το μπεκ λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Ενεργοποιός
Injection

ανάφλεξη COP

Με τον παλμογράφο μετρούμε ένα πολλαπλασιαστή τύπου COP, ενός συστήματος άμεσης ανάφλεξης. Για τη μέτρηση χρησιμοποιούμε ένα Αισθητήρα Coil-On-Plug TP-COP750. Το σήμα που λαμβάνεται από τον Αισθητήρα Coil-On-Plug TP-COP750 εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν o πολλαπλασιαστής λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Ενεργοποιός
Ignition

Βαλβίδα εξαέρωσης του κανίστρου

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται το σήμα της τάσης λειτουργίας του μπεκ ενός κινητήρα έμμεσου ψεκασμού βενζίνης που είναι ζεστός και λειτουργεί στο ρελαντί. Το σήμα της τάσης εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το μπεκ λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Ενεργοποιός

Μοτέρ DC, ελέγχου πεταλούδας γκαζιού

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται το σήμα του μοτέρ DC για τον έλεγχο της πεταλούδας γκαζιού, με το διακόπτη στη θέση ΟΝ και τον κινητήρα σβηστό. Το σήμα από τον ενεργοποιητή εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το μοτέρ DC ελέγχου της πεταλούδας γκαζιού λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Ενεργοποιός
Throttle valve

Βηματικό μοτέρ ελέγχου πεταλούδας γκαζιού

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρούνται τα σήματα του βηματικού μοτέρ για τον έλεγχο της πεταλούδας γκαζιού, με ζεστό κινητήρα σε λειτουργία. Το σήμα από τον ενεργοποιητή εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το βηματικό μοτέρ ελέγχου της πεταλούδας γκαζιού λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες του προβλήματος.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Ενεργοποιός
Throttle valve