Άρθρα Παράδειγμα μέτρησης / Ενεργοποιός

Showing 9–9 of 9 results

Βαλβίδα ελέγχου αέρα ρελαντί

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται το σήμα της τάσης από μια βαλβίδα ελέγχου του αέρα λειτουργίας στο ρελαντί. Η μέτρηση γίνεται κάτω από διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Το σήμα από τη βαλβίδα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν η βαλβίδα ελέγχου αέρα ρελαντί λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Ενεργοποιός
Throttle valve