Άρθρα Ignition

Showing 1–3 of 3 results

ανάφλεξη COP

Με τον παλμογράφο μετρούμε ένα πολλαπλασιαστή τύπου COP, ενός συστήματος άμεσης ανάφλεξης. Για τη μέτρηση χρησιμοποιούμε ένα Αισθητήρα Coil-On-Plug TP-COP750. Το σήμα που λαμβάνεται από τον Αισθητήρα Coil-On-Plug TP-COP750 εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν o πολλαπλασιαστής λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Ενεργοποιός
Ignition

Honda Jazz holds back and stalls

A 2006 Honda Jazz with L13A i-DSI engine occasionally holds back and sometimes even stops. No error codes were stored in the car. Several components have been replaced or swapped with an other car. A lot was driven in the car with a scanner hooked up to monitor the "live data" to find an anomaly in sensor or actuator data. Nothing showed up. Only after diagnosing with a good automotive diagnostic oscilloscope, the cause of the problems was revealed.

Read more
Case studies
Ignition

Ford F150 with defective ignition coil

A Ford F150 has an ignition coil for each cylinder and one of them is defective. It is replaced by a new one, but that one breaks down within half an hour. It is replaced again, with the same result. Measuring with an automotive oscilloscope and a current clamp reveal that the ignition control module is defective.

Read more
Case studies
Ignition