Άρθρα Παράδειγμα μέτρησης / Combination

Showing 1–3 of 3 results

Turbo pressure regulation system

Lab scope measurement of a turbo charge pressure regulation system on a car during acceleration. The signals from the turbo charge pressure regulation system are shown and can be downloaded. To help determining whether the turbo charge pressure regulation system is functioning correctly, different deviations from the example signals are mentioned along with possible causes.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Combination
Featured automotive

EGR valve DC motor and position sensor

Lab scope measurement of an EGR valve position DC motor and position sensor on an engine under various conditions. The signal from the DC motor and position sensor are shown and can be downloaded. To help determining whether the EGR valve is functioning correctly, different deviations from the example signal are mentioned along with possible causes.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Combination

Αισθητήρας πίεσης καυσίμου και βαλβίδα μέτρησης καυσίμου

Με τον παλμογράφο μετρούμε την τάση του σήματος του αισθητήρα πίεσης καυσίμου και της βαλβίδας μέτρησης από ένα κινητήρα υπό διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Εμφανίζονται τα σήματα τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή αρχείου και να το χρησιμοποιήσετε για τη ρύθμιση του παλμογράφου. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας πίεσης καυσίμου και η βαλβίδα μέτρησης λειτουργούν σωστά, αναφέρονται ορισμένες αποκλίσεις σήματος και οι πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Combination